รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง สาย สาย D รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 09:00 น.
สนาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
นครสวรรค์
นครสวรรค์
VS
น่าน
น่าน
 
2
 
0
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
นครสวรรค์นครสวรรค์
2
21
21
0
42
-
จบการแข่งขัน
น่านน่าน
0
6
9
0
15
-
ทีม ข
นครสวรรค์นครสวรรค์
2
21
21
0
42
-
จบการแข่งขัน
น่านน่าน
0
5
8
0
13
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
นครสวรรค์นครสวรรค์
คะแนน
2:0
ทีมแพ้
น่านน่าน
แต้มรวม
84:28
รายชื่อนักกีฬา
นครสวรรค์ น่าน
7
 กิ่งกาญณ์  บาลโสง
ทีม ก  
9
 อลิชา  พลเขตร์
ทีม ก  
8
 ณิชกานต์  แสงรุ่ง
ทีม ก  
13
 ฉวีวรรณ  บัวเอี่ยม
ทีม ข  
11
 สุกัญญา  อินทรักษา
ทีม ข  
6
 นพจิรา  ปัญญาจักร์
ทีม ข  
1
 เวณิการ์  คำสาวงศ
ทีม ค  
4
 โสระญา  กุลแก้ว
ทีม ค  
2
 พัชราวดี  จันทะคุณ
ทีม ค  
7
 กมลทิพย์  คำเฝ้า
ทีม ก  
6
 ศุภลักษณ์  ยวงอินแปลง
ทีม ก  
11
 ชนิดา  ดวงใจ
ทีม ก  
2
 ชรินรัตน์  สมบูรณ์
ทีม ข  
4
 นุกุล  อินวาทย์
ทีม ข  
3
 นวนันท์  ทะนันไชย
ทีม ข  
8
 เบญจวรรณ  จันฟอง
ทีม ค  
9
 อภิชญา  ศรีหะวงษ์
ทีม ค  
5
 เรณุกา  เสนนันตา
ทีม ค