รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง สาย สาย D รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 11:00 น.
สนาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ตรัง
ตรัง
VS
นครสวรรค์
นครสวรรค์
 
0
 
2
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
ตรังตรัง
0
11
09
0
20
-
จบการแข่งขัน
นครสวรรค์นครสวรรค์
2
21
21
0
42
-
ทีม ข
ตรังตรัง
0
06
08
0
14
-
จบการแข่งขัน
นครสวรรค์นครสวรรค์
2
21
21
0
42
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
นครสวรรค์นครสวรรค์
คะแนน
2:0
ทีมแพ้
ตรังตรัง
แต้มรวม
84:34
รายชื่อนักกีฬา
ตรัง นครสวรรค์
4
 มธุระดา  อินคง
ทีม ก  
10
 กาญจนา  ส่งเสริม
ทีม ก  
7
 สุภัสสรา  ราชเดิม
ทีม ก  
6
 พจน์จนี  หนูเอี่ยม
ทีม ข  
1
 ไปรยา  ตะเหลบ
ทีม ข  
9
 สโรพร  ลีวัชรานนท์
ทีม ข  
2
 หทัยทิพย์  จันทรกลัด
ทีม ค  
8
 วรรณภา  บุญแก้ว
ทีม ค  
3
 หทัยรัตน์  จันทรกลัด
ทีม ค  
1
 เวณิการ์  คำสาวงศ
ทีม ก  
4
 โสระญา  กุลแก้ว
ทีม ก  
2
 พัชราวดี  จันทะคุณ
ทีม ก  
15
 อภิชญา  เหมือนเชตุ
ทีม ข  
12
 วิภาดา  วรรณศรี
ทีม ข  
14
 เพชรรัตน์  นาคสุข
ทีม ข  
8
 ณิชกานต์  แสงรุ่ง
ทีม ค  
7
 กิ่งกาญณ์  บาลโสง
ทีม ค  
9
 อลิชา  พลเขตร์
ทีม ค