รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

รายการ คริกเก็ต ทีมหญิง รอบสอง สาย X คู่ที่ 25
วันที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 น.
สนาม โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
ปัตตานี
94
 
 
Remark :
10
โรเมย์ยา  แกล้วกล้าวิชิต ปัตตานี
ปัตตานี
 
6
นูรียานา  ดือราแม ปัตตานี
ปัตตานี
 
2
ฟาตีฮะห์  กาสอ ปัตตานี
ปัตตานี
 
14
ปารีละ  สาเมาะ ปัตตานี
ปัตตานี
 
3
ฟารีดะห์  หะยีบือราเฮง ปัตตานี
ปัตตานี
 
1
คอมารีเยาะห์  อาแว ปัตตานี
ปัตตานี
 
8
โซฟียา  สาและ ปัตตานี
ปัตตานี
 
13
สุไรดา  แนฆามา ปัตตานี
ปัตตานี
 
9
สุฟเฟียร์  บราเฮง ปัตตานี
ปัตตานี
 
7
ซูไฮรา  มือแร ปัตตานี
ปัตตานี
 
11
ซาวีณา  สาและ ปัตตานี
ปัตตานี
 
15
อามีรา  เจ๊ะหลง ปัตตานี
ปัตตานี
 
5
ซานีตา  ยูโซ๊ะ ปัตตานี
ปัตตานี
 
12
มูรณ๊  อาแว ปัตตานี
ปัตตานี
 
4
อาณีลา  อาเกะ ปัตตานี
ปัตตานี
 
93
มหาสารคาม
 
 
Remark :
3
ฐิติชญา  ภักษาหาร มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
4
ศิริลักษณ์  วิทักษบุตร มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
13
มัลลิกา  สีคาม มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
11
ศิริลักษณ์  ฝากไธสงค์ มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
1
จรรยพร  เที่ยงคาม มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
อนุธิดา  คนคง มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
8
เนตรนภา  ทองพลขวา มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
2
ณัฐศรา  พรหมรักษา มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
12
ศิริรัตน์  ปะนะสุนา มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
7
วันวิสา  กาฬปักษ์ มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
9
ชไมพร  ไชยสิทธิ์สร้อย มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
10
กัลยากร  บุญทันเสน มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
6
ชลิดา  โพธินาม มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
5
พัทชนันท์  เวียงนนท์ มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
14
กัลยาณี  สีดาชมพู มหาสารคาม
มหาสารคาม
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
win by bowl out 1:0 - win by bowl out 1:0