รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 21
วันที่
26 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
สนาม
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
กาญจนบุรี
8
 
 
R 1
Extra
Foult
8
-
-
 
Remark :
RED
ภควัต  มีคุณ
กาญจนบุรี
 
0
ศรีสะเกษ
 
 
R 1
Extra
Foult
-
-
-
 
Remark :
BLUE
ชิติพัทธ์  เมืองหลัก
ศรีสะเกษ
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ Foul - ชนะ Foul
ชนะเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
ชนะน๊อค - ชนะน๊อค