SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561    จำนวน 78 เหรียญทอง  
 
คริกเก็ต
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 35
09:00
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 36
11:00
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
คริกเก็ต ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
คาราเต้โด
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9
พิจิตร  vs ระยอง
12:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 18
ฉะเชิงเทรา  vs ระยอง
12:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 27
นครสวรรค์  vs นครศรีธรรมราช
12:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 36
กรุงเทพมหานคร  vs สุโขทัย
12:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
คาราเต้โด ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
จักรยาน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
Official
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
Official
ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
Official
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
Official
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
Official
จักรยาน ชิง 5 เหรียญทอง 
 
     
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 5
12.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 6
12.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ซอฟท์เทนนิส ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ซอฟท์บอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47
ชัยภูมิ  vs กรุงเทพมหานคร
09:30
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 48
ชัยภูมิ  vs ระยอง
10:00
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
Official
ซอฟท์บอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง (กติกาสากล) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 37
10:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชาย (กติกาสากล) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38
10:40
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ตะกร้อลอดห่วง ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เทนนิส
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 15
สุพรรณบุรี  vs ประจวบคีรีขันธ์
09:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 15
สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
09:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 15
สุพรรณบุรี  vs นนทบุรี
11:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
เทนนิส ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
 
บาสเกตบอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 53
อ่างทอง  vs นครปฐม
09:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 54
กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
11:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
บาสเกตบอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
แบดมินตัน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
09:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ
เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
09:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
09:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ
สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร
09:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ
กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
09:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
09:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
แพร่  vs ชลบุรี
09:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
แบดมินตัน ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
 
ฟุตซอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
10:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38
สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร
12:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ฟุตซอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ฟุตบอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 19
สมุทรปราการ  vs สุพรรณบุรี
15:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 19
ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
16:00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ฟุตบอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 125
พิษณุโลก  vs นราธิวาส
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 126
สตูล  vs สุราษฎร์ธานี
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 127
ขอนแก่น  vs สมุทรปราการ
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 128
บุรีรัมย์  vs ตรัง
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 129
ลำปาง  vs กรุงเทพมหานคร
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 130
สตูล  vs บุรีรัมย์
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 131
แพร่  vs ยะลา
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 132
หนองบัวลำภู  vs สุราษฎร์ธานี
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 133
กรุงเทพมหานคร  vs ยะลา
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 134
ลำพูน  vs หนองบัวลำภู
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
มวยไทยสมัครเล่น ชิง 10 เหรียญทอง 
 
     
 
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 210
พิษณุโลก  vs ชุมพร
13:00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 211
ศรีสะเกษ  vs อ่างทอง
13:10
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 212
ศรีสะเกษ  vs อ่างทอง
13:30
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 213
อุบลราชธานี  vs พิษณุโลก
14:10
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 214
อ่างทอง  vs พิษณุโลก
14:25
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 215
อุบลราชธานี  vs อ่างทอง
14:45
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 216
เพชรบูรณ์  vs นนทบุรี
15:00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 217
สุราษฎร์ธานี  vs ตรัง
15:25
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 218
น่าน  vs นราธิวาส
15:40
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
มวยสากลสมัครเล่น ชิง 9 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิงปืน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ปืนสั้นมาตรฐาน - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
Official
ยิงปืน ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิมนาสติก
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ยิมนาสติกลีลา - ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
10.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ยิมนาสติกลีลา - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ยิมนาสติก ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ยูยิตสู
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 37
12:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38
12:38
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 39
12:42
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 42
14:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 43
14:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 44
14:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยูยิตสู ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
ลีลาศ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ I รอบชิงชนะเลิศ
15:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ II รอบชิงชนะเลิศ
15:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ II รอบชิงชนะเลิศ
15:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ I รอบชิงชนะเลิศ
15:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ I รอบชิงชนะเลิศ
15:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ II รอบชิงชนะเลิศ
15:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ลีลาศ ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
วูซูยุทธลีลา
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ยุทธลีลาหนานฉวน บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุทธลีลาดาบ (เตาซู่) บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุทธลีลากระบี่ (เจี้ยนซู่) บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุทธลีลาดาบใต้(หนานเตา) บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุทธลีลา ราชสีห์ - Traditional ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
16.00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
วูซูยุทธลีลา ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
สนุกเกอร์
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภทเดี่ยว 6 แดง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 31
ขอนแก่น 2  vs กระบี่
12.30
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
Official
สนุกเกอร์ ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
หมากล้อม
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
10.30
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
10.30
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
หมากล้อม ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ฮอกกี้
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 46
10:00
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47
11:00
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ฮอกกี้ ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer