SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561    จำนวน 99 เหรียญทอง  
 
กรีฑา
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
วิ่ง 3,000 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
08:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทุ่มน้ำหนัก - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดสูง - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ขว้างค้อน - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
10:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดค้ำ - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดไกล - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
สัตตกรีฑา - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
17:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด เมดเลย์ หญิง รอบชิงชนะเลิศ
18:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด เมดเลย์ ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กรีฑา ชิง 15 เหรียญทอง 
 
     
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ร่มบิน - แบบแข่งความเเม่นยำ (Precision) บุคคลชาย-หญิง รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ร่มบิน - แบบบินเดินทาง (Navigation) บุคคลชาย-หญิง รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ร่มบิน - คะแนนรวมสูงสุดทุกประเภท รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ร่มบิน - แบบบินประหยัดเชื้อเพลิง (Pure Economy) บุคคลชาย-หญิง รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
กีฬาทางอากาศ ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
คาราเต้โด
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
สุโขทัย  vs กรุงเทพมหานคร
15:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 22
กรุงเทพมหานคร  vs นครสวรรค์
15:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 32
กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
15:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
15:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 55
ลพบุรี  vs ขอนแก่น
15:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
นครสวรรค์  vs ขอนแก่น
15:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
ระยอง  vs กรุงเทพมหานคร
15:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 87
ระยอง  vs ภูเก็ต
15:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
คาราเต้โด ชิง 8 เหรียญทอง 
 
     
 
จักรยาน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภทถนน อินไลน์เรส - หญิง (80 กม.) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
Official
จักรยาน ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
เจ็ตสกี
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
13:10
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
13:10
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
13:10
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
เจ็ตสกี ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 2
09.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3
10.30
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 4
11.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 5
11.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ซอฟท์เทนนิส ชิง 5 เหรียญทอง 
 
     
 
บริดจ์
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) รอบชิงชนะเลิศ
อุดรธานี  vs กำแพงเพชร
13:00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
มหาสารคาม  vs ภูเก็ต
13:00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
บริดจ์ ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เปตอง
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Shooting บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 7
สระบุรี  vs ราชบุรี
09.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
Shooting บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 7
นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
09.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
เปตอง ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ยกน้ำหนัก
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
สแนทช์ - รุ่น 90 กก. - หญิง ไม่เกิน 90 กก. รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 90 กก. - หญิง ไม่เกิน 90 กก. รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
Official
น้ำหนักรวม รุ่น 90 กก. - หญิง ไม่เกิน 90 กก. รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
Official
สแนทช์ - รุ่น 105 กก. - ชาย เกิน 94 กก. ไม่เกิน 105 กก. รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 105 กก. - ชาย เกิน 94 กก. ไม่เกิน 105 กก. รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
Official
น้ำหนักรวม รุ่น 105 กก. - ชาย เกิน 94 กก. ไม่เกิน 105 กก. รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
Official
สแนทช์ - รุ่น เกิน 90 กก. - หญิง เกิน 90 กก. ขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น เกิน 90 กก. - หญิง เกิน 90 กก. ขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
Official
น้ำหนักรวม รุ่น เกิน 90 กก. - หญิง เกิน 90 กก. ขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
Official
สแนทช์ - รุ่น เกิน 105 กก. - ชาย เกิน 105 กก. ขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น เกิน 105 กก. - ชาย เกิน 105 กก. ขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
Official
น้ำหนักรวม รุ่น เกิน 105 กก. - ชาย เกิน 105 กก. ขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยกน้ำหนัก ชิง 12 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิงปืน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ปืนสั้นยิงเร็ว 25 เมตร 60 นัด บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
Official
ปืนสั้นยิงเร็ว 25 เมตร 60 นัด ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
Official
ปืนยาวอัดม 10 เมตร 40 นัด บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
Official
ยิงปืน ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิมนาสติก
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
10.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
10.30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ยิมนาสติก แอโรบิก คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ
11.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ยิมนาสติก แอโรบิก ทีม 3 คน รอบชิงชนะเลิศ
11.30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ยิมนาสติก ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
ยูยิตสู
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Duo - ชาย ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47
13:15
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 53
13:45
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 56
14:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 50
14:35
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 40 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 40
15:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 39
15:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 40 - 44 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38
15:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยูยิตสู ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
 
ว่ายน้ำ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ผีเสื้อ 200 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
Official
กรรเชียง 200 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
Official
กบ 50 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
Official
ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
16:00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
Official
ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 2
16:00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
Official
ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 3
16:00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
Official
ว่ายน้ำ ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
วูซูยุทธลีลา
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ยุทธลีลาหนานฉวน บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุทธลีลาฉางฉวน บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุทธลีลาพลองใต้(หนานกุ้น) บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุทธลีลา ไท่จี๋เจี้ยน - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุทธลีลาดาบ (เตาซู่) บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุทธลีลา ราชสีห์ - Racing speed ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
16.00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุทธลีลา ราชสีห์ - Racing speed ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
16.00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
วูซูยุทธลีลา ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
 
วู้ดบอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
นับจำนวนการตี บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
นับจำนวนการตี บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วู้ดบอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
แบบนับจำนวนเกท หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
แบบนับจำนวนเกท ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วู้ดบอลนับจำนวนเกท ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
สนุกเกอร์
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภทเดี่ยว 15 แดง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 31
ปทุมธานี  vs กรุงเทพมหานคร
15.00
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
Official
สนุกเกอร์ ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
หมากล้อม
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
13.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs นครปฐม
13.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
13.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
หมากล้อม ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
 
เอ็กซ์ตรีม
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลชาย (อายุ 8-12 ปี) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
Official
Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 8-12 ปี) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
Official
Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลชาย (อายุ 13-20 ปี) รอบชิงชนะเลิศ
09:30
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
Official
Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 13-20 ปี) รอบชิงชนะเลิศ
09:30
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
Official
Freestyle Slide (บุคคลหญิง) รอบชิงชนะเลิศ
11:30
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
Official
Freestyle Slide (บุคคลชาย) รอบชิงชนะเลิศ
12:30
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
Official
Freestyle Pair Slalom ประเภทคู่ (ทีม) รอบชิงชนะเลิศ
14:00
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
Official
Skateboard Game Of Skate - บุคคล รอบชิงชนะเลิศ
17:00
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
Official
Freestyle Battle Slalom (บุคคลหญิง) รอบชิงชนะเลิศ
17:00
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
Official
Freestyle Battle Slalom (บุคคลชาย) รอบชิงชนะเลิศ
17:00
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
Official
Skateboard Park - บุคคล รอบชิงชนะเลิศ
17:30
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
Official
Skateboard Best Trick - บุคคล รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
Official
เอ็กซ์ตรีม ชิง 12 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer