SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561    จำนวน 57 เหรียญทอง  
 
กอล์ฟ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
08.00
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
Official
บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
08.00
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
Official
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
08.00
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
Official
บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
08.00
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
Official
กอล์ฟ ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
จักรยาน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ครอสคันทรี ใช้เวลาการแข่งขัน 1.00-1.15 ชม. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
Official
ครอสคันทรี ใช้เวลาการแข่งขัน 1.00-1.15 ชม. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
Official
จักรยาน ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เทควันโด
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 24
บึงกาฬ  vs นนทบุรี
15.00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 23
กรุงเทพมหานคร  vs บึงกาฬ
15.00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
เทควันโด ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เทควันโด-พุ่มเซ่
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
พุมเซ่ ทีมหญิง (หญิง 3 คน) รอบชิงชนะเลิศ
08:30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 61
กรุงเทพมหานคร  vs ระนอง
09:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 64
กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
10:30
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ทีมชาย ยุวชน รอบชิงชนะเลิศ
กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
10:30
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง ยุวชน รอบชิงชนะเลิศ
กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
10:30
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เทเบิลเทนนิส ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
บริดจ์
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ
กำแพงเพชร  vs อุดรธานี
13:00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
บริดจ์ ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
แบดมินตัน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
10:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
10:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
แบดมินตัน ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ปันจักสีลัต
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ศิลปะร่ายรำการต่อสู้บุคคล บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
นครศรีธรรมราช  vs บุรีรัมย์
17:45
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ศิลปะร่ายรำการต่อสู้บุคคล บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
นนทบุรี  vs ฉะเชิงเทรา
17:45
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ปันจักสีลัต ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ฟันดาบ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ดาบเอเป้ บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
สมุทรปราการ  vs นครสวรรค์ 2
16:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร
16:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ฟันดาบ ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
มวยปล้ำ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 355
นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
13.00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 346
อุบลราชธานี  vs กำแพงเพชร
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 348
ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 350
กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
มวยปล้ำ ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
ยกน้ำหนัก
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
สแนทช์ - รุ่น 77 กก. - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 77 กก. รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 77 กก. - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 77 กก. รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
Official
น้ำหนักรวม รุ่น 77 กก. - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 77 กก. รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
Official
สแนทช์ - รุ่น 85 กก. - ชาย เกิน 77 กก. ไม่เกิน 85 กก. รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 85 กก. - ชาย เกิน 77 กก. ไม่เกิน 85 กก. รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
Official
น้ำหนักรวม รุ่น 85 กก. - ชาย เกิน 77 กก. ไม่เกิน 85 กก. รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
Official
สแนทช์ - รุ่น 63 กก. - หญิง เกิน 58 กก. ไม่เกิน 63 กก. รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 63 กก. - หญิง เกิน 58 กก. ไม่เกิน 63 กก. รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
Official
น้ำหนักรวม รุ่น 63 กก. - หญิง เกิน 58 กก. ไม่เกิน 63 กก. รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยกน้ำหนัก ชิง 9 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิงปืน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ปืนสั้นอัดลม - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
Official
ปืนสั้นอัดลม - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
Official
ปืนยาวท่านอน 50 เมตร 60 นัด บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
Official
ยิงปืน ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
 
ยูโด
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย 3 คน ทีม A รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 25
จันทบุรี  vs ชลบุรี
13:11
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 3 คน ทีม B รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 26
ตรัง  vs ชลบุรี
13:19
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 3 คน ทีม A รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 27
ชลบุรี  vs นครปฐม
13:28
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 3 คน ทีม B รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 28
นครปฐม  vs ชลบุรี
13:40
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยูโด ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
ว่ายน้ำ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ฟรีสไตล์ 400 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
Official
กรรเชียง 200 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
Official
กรรเชียง 50 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
Official
เดี่ยวผสม 200 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
Official
กบ 100 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
Official
ว่ายน้ำ ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
 
เอ็กซ์ตรีม
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Inline Speed Skate 500 m. อายุ 8-12 ปี- บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
12:00
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
Official
Inline Speed Skate 500 m. 8-12 ปี - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
12:00
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
Official
Inline Speed Skate 500 m. อายุ 13-20 ปี- บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
12:00
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
Official
Inline Speed Skate 500 m. 13-20 ปี - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
12:00
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
Official
Speed Slalom อายุ 8-12 ปี (บุคคลหญิง) รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
Official
Speed Slalom อายุ 13-20 ปี (บุคคลหญิง) รอบชิงชนะเลิศ
14:00
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
Official
Speed Slalom อายุ 8-12 ปี (บุคคลชาย) รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
Official
Speed Slalom อายุ 13-20 ปี (บุคคลชาย) รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
Official
Skateboard Long Ollie - บุคคล รอบชิงชนะเลิศ
17:30
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
Official
Skateboard High Ollie - บุคคล รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
Official
เอ็กซ์ตรีม ชิง 10 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer