SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561    จำนวน 30 เหรียญทอง  
 
จักรยาน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - ชาย (30 กม.) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
Official
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - หญิง (15 กม.) รอบชิงชนะเลิศ
10:30
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
Official
จักรยาน ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เทควันโด
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 68
เชียงราย  vs กรุงเทพมหานคร
15.00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 65
นนทบุรี  vs กาญจนบุรี
15.00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 67
นครนายก  vs สมุทรปราการ
15.00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 69
กรุงเทพมหานคร  vs บุรีรัมย์
15.00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 66
ภูเก็ต  vs ชลบุรี
15.00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 33 กก. มากกว่า 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 70
บุรีรัมย์  vs นนทบุรี
15.00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมชาย 5 คน รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9
ปทุมธานี  vs สุพรรณบุรี
15.00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
เทควันโด ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
 
เทควันโด-พุ่มเซ่
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
พุมเซ่ หญิงเดี่ยว (หญิง 1 คน) รอบชิงชนะเลิศ
08.30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
พุมเซ่ ฟรีสไตล์ (ชายเดี่ยว) รอบชิงชนะเลิศ
08.30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
มวยปล้ำ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 198
ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 200
นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 202
อุบลราชธานี  vs น่าน
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 204
อุบลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 206
นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 57
อุบลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช
18:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 60
นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
18:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
มวยปล้ำ ชิง 8 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิมนาสติก
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
10.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
10.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
10.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
10.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ยิมนาสติก ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
ยูโด
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 65
สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
14:04
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 66
นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
14:09
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 67
ชลบุรี  vs จันทบุรี
14:13
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 68
ยะลา  vs นครปฐม
14:20
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 69
ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
14:25
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยูโด ชิง 5 เหรียญทอง 
 
     
 
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 11
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วู้ดบอลนับจำนวนเกท ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
สนุกเกอร์
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภททีม 15 แดง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9
ปทุมธานี  vs ชลบุรี
12.30
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
Official
สนุกเกอร์ ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer