SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561    จำนวน 27 เหรียญทอง  
 
เทควันโด
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 68
กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
15.00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 69
เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
15.00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
รุ่น 78 กก. ขึ้นไป ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 70
สมุทรปราการ  vs สระแก้ว
15.00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
รุ่น 68 กก. ขึ้นไป - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 67
นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
15.00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 65
เชียงราย  vs กรุงเทพมหานคร
15.00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 66
กรุงเทพมหานคร  vs ลพบุรี
15.00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
15.00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
เทควันโด ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
 
เทควันโด-พุ่มเซ่
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
พุมเซ่ ชายเดี่ยว (ชาย 1 คน) รอบชิงชนะเลิศ
08.30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
ฟิกเกอร์สเกต
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
แอดวานซ์ พรีโนวิส หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:35
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
Official
เบสิคพรี-โนวิส รอบชิงชนะเลิศ
15:00
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
Official
เบสิคโนวิส กลุ่มย่อย บี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:30
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
Official
อีลีทจูเนียร์ รอบชิงชนะเลิศ
16:30
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
Official
เบสิคจูนียร์ รอบชิงชนะเลิศ
16:50
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
Official
แอดวานซ์โนวิส หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:40
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
Official
เบสิคโนวิส กลุ่มย่อย เอ หญิง รอบชิงชนะเลิศ
18:05
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
Official
ฟิกเกอร์สเกต ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
 
มวยปล้ำ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 115
กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 117
หนองบัวลำภู  vs ศรีสะเกษ
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 119
อุบลราชธานี  vs ศรีสะเกษ
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 121
อุบลราชธานี  vs ชลบุรี
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 123
อุบลราชธานี  vs หนองบัวลำภู
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 125
นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 29
นครศรีธรรมราช  vs พิษณุโลก
17:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 26
ร้อยเอ็ด  vs กรุงเทพมหานคร
18:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
มวยปล้ำ ชิง 8 เหรียญทอง 
 
     
 
ยูโด
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ท่าทุ่มมาตรฐาน (Ju-No-Kata) รอบชิงชนะเลิศ
กรุงเทพมหานคร  vs มหาสารคาม
10:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ท่าทุ่มมาตรฐาน (Nage - NO - Kata) รอบชิงชนะเลิศ
นครปฐม  vs มหาสารคาม
10:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 22
ขอนแก่น  vs ชลบุรี
13:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 23
ชลบุรี  vs พิษณุโลก
13:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยูโด ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer