SAT GRS
 
   
   กีฬา : เทควันโด-พุ่มเซ่
ชิงเหรียญทอง 7 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พุมเซ่ ชายเดี่ยว (ชาย 1 คน)  รอบชิงชนะเลิศ
08.30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พุมเซ่ หญิงเดี่ยว (หญิง 1 คน)  รอบชิงชนะเลิศ
08.30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
พุมเซ่ ฟรีสไตล์ (ชายเดี่ยว)  รอบชิงชนะเลิศ
08.30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พุมเซ่ คู่ผสม (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)  รอบชิงชนะเลิศ
08.30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
พุมเซ่ ฟรีสไตล์ (หญิงเดี่ยว)  รอบชิงชนะเลิศ
08.30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พุมเซ่ ทีมชาย (ชาย 3 คน)  รอบชิงชนะเลิศ
08.30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พุมเซ่ ทีมหญิง (หญิง 3 คน)  รอบชิงชนะเลิศ
08:30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
-
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer