SAT GRS
 
   
   กีฬา : เพาะกาย
ชิงเหรียญทอง 14 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม.  รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
-
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Weight นน.ไม่เกิน 70 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
-
Official
แอธเลติคฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม.  รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
-
Official
แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม.  รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
-
Official
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 165 เซนติเมตร  รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
-
Official
โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม.  รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
-
Official
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร  รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
-
Official
ชิง 7 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 170 ซม. ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
-
Official
ฟิตเนสหญิง รุ่น Open  รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
-
Official
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Welter Weight นน.เกิน 70 กก. ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
-
Official
โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 เซนติเมตร ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
-
Official
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
-
Official
แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 ซม.ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
-
Official
แอธเลติคฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 ซม. ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
-
Official
ชิง 7 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer