SAT GRS
 
   
   กีฬา : หมากล้อม
ชิงเหรียญทอง 8 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
13.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
คู่หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 2
13.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3
13.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ชิง 3 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
13.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 2
13.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ทีมผสม  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3
13.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ชิง 3 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
10.30
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 2
10.30
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer