SAT GRS
 
   
   กีฬา : เรือพาย
ชิงเหรียญทอง 47 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
08:30
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
08:37
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
08:44
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
08:49
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ
08:58
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
09:05
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
09:12
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
09:19
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
09:26
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ
09:33
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
09:40
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:47
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
09:54
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
10:01
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
ชิง 14 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
09:30
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
09:35
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:40
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
09:45
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ
09:50
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
09:55
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
10:05
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
10:10
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ
10:15
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
10:20
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
10:25
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
10:30
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
10:35
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี  รอบชิงชนะเลิศ
10:46
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  รอบชิงชนะเลิศ
10:52
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี  รอบชิงชนะเลิศ
10:55
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
เรือคยัคสลาลอม - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
เรือแคนูสลาลอม - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
13:05
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  รอบชิงชนะเลิศ
13:08
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
เรือคยัคสลาลอม - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
13:15
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
ชิง 21 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
09:30
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
09:35
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
แคนู ชาย 1 คน (C2) ระยะ 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
09:40
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
คยัค 1 คน ชาย (K1M) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี  รอบชิงชนะเลิศ
09:45
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
09:50
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
09:55
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
10:05
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
10:10
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
คยัค 1 คน หญิง (K1W) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี  รอบชิงชนะเลิศ
10:15
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
10:20
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ
10:25
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
Official
ชิง 12 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer