SAT GRS
 
   
   กีฬา : เทเบิลเทนนิส
ชิงเหรียญทอง 11 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 61
กรุงเทพมหานคร  vs  ระนอง
09:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 64
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
10:30
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
-
ทีมชาย ยุวชน  รอบชิงชนะเลิศ
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
10:30
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง ยุวชน  รอบชิงชนะเลิศ
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
10:30
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 161
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
15:30
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 162
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
16:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
09:30
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
09:30
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
10:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
10:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9
ระนอง  vs  กรุงเทพมหานคร 2
10:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชิง 5 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer