SAT GRS
 
   
   กีฬา : เซปักตะกร้อ
ชิงเหรียญทอง 8 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 42
อุบลราชธานี  vs  พิษณุโลก
09:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 41
มหาสารคาม  vs  ขอนแก่น
09:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 44
สุพรรณบุรี  vs  ราชบุรี
10:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 43
นครปฐม  vs  มหาสารคาม
13:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 37
ปทุมธานี  vs  มหาสารคาม
16:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38
ชัยนาท  vs  ชลบุรี
16:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 29 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 81
ชลบุรี  vs  นครปฐม
09:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
-
ทีมชุด - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 82
นครสวรรค์  vs  ราชบุรี
09:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
-
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer