SAT GRS
 
   
   กีฬา : จักรยาน
ชิงเหรียญทอง 22 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - ชาย (30 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
-
Official
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - หญิง (15 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
10:30
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - ทีมชาย (70 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
-
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาวน์ฮิลล์ ระยะทาง 1.5-3.5 กิโลเมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
-
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ครอสคันทรี ใช้เวลาการแข่งขัน 1.00-1.15 ชม. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
-
Official
ครอสคันทรี ใช้เวลาการแข่งขัน 1.00-1.15 ชม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทถนน อินไลน์เรส - ชาย (140 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
-
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทถนน อินไลน์เรส - หญิง (80 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
-
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทจักรยาน BMX บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
จ.พะเยา
-
Official
ประเภทจักรยาน BMX บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
จ.พะเยา
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทลู่ ไทม์ไทรอัล - ชาย (1 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
-
Official
ประเภทลู่ ไทล์ไทรอัล - หญิง (500 ม.)  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
-
Official
ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
-
Official
ประเภทลู่ อิลิมิเนชั่นเรส - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:25
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
-
Official
ประเภทลู่ พอยท์เรส - ชาย (24 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
16:10
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
-
Official
ชิง 5 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
-
Official
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
-
Official
ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ)  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
-
Official
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
-
Official
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
-
Official
ชิง 5 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 29 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลหญิง (2 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
-
Official
สแครช - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer