SAT GRS
 
   
   กีฬา : บาสเกตบอล
ชิงเหรียญทอง 4 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 12
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
13:48
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 12
นครปฐม  vs  อ่างทอง
14:09
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 53
อ่างทอง  vs  นครปฐม
09:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 54
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
11:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer