SAT GRS
 
   
   กีฬา : ยิงปืน
ชิงเหรียญทอง 17 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนสั้นยิงช้า - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
-
Official
ปืนยาวอัดลม 10 เมตร 60 นัด บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนสั้นอัดลม - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
-
Official
ปืนสั้นอัดลม - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
-
Official
ปืนยาวท่านอน 50 เมตร 60 นัด บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
-
Official
ชิง 3 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนสั้นอัดลม - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
-
Official
ปืนสั้นอัดลม - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
-
Official
ปืนยาว 3 ท่า (3x40) 50 เมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
-
Official
ชิง 3 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนสั้นยิงเร็ว 25 เมตร 60 นัด บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
-
Official
ปืนสั้นยิงเร็ว 25 เมตร 60 นัด ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
-
Official
ปืนยาวอัดม 10 เมตร 40 นัด บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
-
Official
ชิง 3 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนสั้นมาตรฐาน - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
-
Official
ปืนสั้นมาตรฐาน - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
-
Official
ปืนยาวท่านอน 50 เมตร 60 นัด บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
-
Official
ชิง 3 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนสั้นมาตรฐาน 25 เมตร 60 นัด บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
-
Official
ปืนยาวมาตรฐาน (3x20) 50 เมตร บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนสั้นมาตรฐาน - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
-
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer