SAT GRS
 
   
   กีฬา : กรีฑา
ชิงเหรียญทอง 48 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เดิน 5,000 เมตร หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
07.30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
วิ่ง 5, 000 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
08.20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
พุ่งแหลน - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
08.30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
ขว้างค้อน - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
11.10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
ขว้างจักร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
15.20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
กระโดดไกล - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
15.40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
วิ่ง 400 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16.20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
วิ่ง 100 เมตร หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
17.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
17.20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
17.40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
18.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
ชิง 12 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
วิ่ง 3,000 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
08:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
08:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
กระโดดสูง - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
ขว้างค้อน - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
10:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
กระโดดค้ำ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
15:10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
กระโดดไกล - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
วิ่ง 800 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
17:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
สัตตกรีฑา - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
17:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
วิ่ง 800 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
17:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
วิ่งผลัด เมดเลย์ หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
18:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
วิ่งผลัด เมดเลย์ ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
18:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
ชิง 15 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
วิ่ง 10, 000 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
08:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
พุ่งแหลน - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
เขย่งก้าวกระโดด - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
15:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
กระโดดค้ำ - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
15:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
วิ่ง 1,500 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
17:10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
17:10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
17:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
17:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
ชิง 10 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เดิน 10,000 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
วิ่ง 5,000 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
08:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
ขว้างจักร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
ทุ่มน้ำหนัก - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
เขย่งก้าวกระโดด - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
กระโดดสูง - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
14:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
วิ่งวิบาก 2,000 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
15:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
วิ่งวิบาก 2,000 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
15:45
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
16:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
อัฏฐกรีฑา - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
16:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
ชิง 11 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer