SAT GRS
 
   
   กีฬา : วู้ดบอลนับจำนวนเกท
ชิงเหรียญทอง 4 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 11
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 11
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer