SAT GRS
 
   
   กีฬา : กีฬาทางอากาศ
ชิงเหรียญทอง 17 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
06:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ร่มร่อน - คะแนนรวม บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ร่มร่อน - คะแนนรวม บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ชิง 6 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ร่มบิน - แบบแข่งความเเม่นยำ (Precision) บุคคลชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ร่มบิน - แบบบินเดินทาง (Navigation) บุคคลชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ร่มบิน - คะแนนรวมสูงสุดทุกประเภท  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ร่มบิน - แบบบินประหยัดเชื้อเพลิง (Pure Economy) บุคคลชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เครื่องบินเล็กบินผาดแผลง ประเภท F3A ท่าบิน Asian Sportsman Maneuver  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R มอเตอร์ไฟฟ้า  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R เครื่องยนต์น้ำมัน  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F5D Class B  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง ประเภท F3C ท่าบิน B3C  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง ประเภท F3N ท่าบิน Beginner  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
เครื่องบินจำลองประเภททีมรวมจังหวัด  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
-
Official
ชิง 7 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
Sponcer