ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 29 มีนาคม 2561

จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลหญิง (2 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
สแครช - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
รวม จักรยาน  2 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชุด - ชาย   คู่ที่ 81
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ชลบุรี  vs  นครปฐม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชุด - หญิง   คู่ที่ 82
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
นครสวรรค์  vs  ราชบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม เซปักตะกร้อ  2 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 31
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 31
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
รวม เทนนิส  2 รายการ  
 
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ยิมนาสติกลีลา - ห่วง - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ยิมนาสติกลีลา - บอล - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10.15
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ยิมนาสติกลีลา - คฑา - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ยิมนาสติกลีลา - ริบบิ้น - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11.45
สนามกีฬา อบจ.น่าน
รวม ยิมนาสติก  4 รายการ  
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 19
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สุรินทร์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม รักบี้ฟุตบอล  1 รายการ  
 
ลีลาศ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเวนไนล์ I 
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ II 
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเวนไนล์ II 
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ I 
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ I 
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ II 
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเวนไนล์ I 
รอบชิงชนะเลิศ
15:55
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ II 
รอบชิงชนะเลิศ
15:55
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเวนไนล์ II 
รอบชิงชนะเลิศ
15:55
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ I 
รอบชิงชนะเลิศ
15:55
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ I 
รอบชิงชนะเลิศ
15:55
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ II 
รอบชิงชนะเลิศ
15:55
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
รวม ลีลาศ  12 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   คู่ที่ 68
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สุพรรณบุรี  vs  สระบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 69
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
พระนครศรีอยุธยา  vs  นนทบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
รวม วอลเลย์บอล  2 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ยุวชน หญิง   คู่ที่ 16
รอบชิงชนะเลิศ
10.45
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 40
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
กาฬสินธุ์  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ยุวชน ชาย   คู่ที่ 16
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ขอนแก่น  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 43
รอบชิงชนะเลิศ
10:45
กรุงเทพมหานคร 2  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  4 รายการ  
 
วูซู
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 45
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นครพนม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง   คู่ที่ 46
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - หญิง   คู่ที่ 47
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
นครพนม  vs  สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 42
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
นราธิวาส  vs  สตูล
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย   คู่ที่ 43
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
นราธิวาส  vs  สตูล
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย   คู่ที่ 44
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นราธิวาส
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รวม วูซู  6 รายการ  
 
วูซูยุทธลีลา
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่า ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่า ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ยุทธลีลาชุดต่อสู้ประกอบอุปกรณ์ ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ยุทธลีลาชุดต่อสู้ประกอบอุปกรณ์ ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รวม วูซูยุทธลีลา  4 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ชายหาด ทีมหญิง   คู่ที่ 37
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 37
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ขอนแก่น  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ชายหาด ทีมชาย   คู่ที่ 38
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สมุทรปราการ  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 38
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
สมุทรปราการ  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
รวม แฮนด์บอล  4 รายการ