ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561

คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   คู่ที่ 35
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศรีสะเกษ  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 36
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
มหาสารคาม  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม คริกเก็ต  2 รายการ  
 
คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
อุบลราชธานี  vs  กระบี่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:00
ระยอง  vs  ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 3
 รอบสอง
09:00
กระบี่  vs  เพชรบูรณ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:00
ฉะเชิงเทรา  vs  พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 5
 รอบสอง
09:00
ระยอง  vs  ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 6
 รอบสอง
09:00
นครสวรรค์  vs  กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 7
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
กระบี่  vs  พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 8
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ระยอง  vs  นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 10
 รอบแรก
09:00
นครสวรรค์  vs  อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 11
 รอบแรก
09:00
ขอนแก่น  vs  ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 12
 รอบสอง
09:00
นครสวรรค์  vs  ฉะเชิงเทรา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 13
 รอบสอง
09:00
เชียงใหม่  vs  กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 14
 รอบสอง
09:00
ปัตตานี  vs  นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 15
 รอบสอง
09:00
ระยอง  vs  ลำพูน
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 16
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ฉะเชิงเทรา  vs  กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 17
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
นครศรีธรรมราช  vs  ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 19
 รอบแรก
09:00
ลำพูน  vs  อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 20
 รอบแรก
09:00
สุโขทัย  vs  นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 21
 รอบสอง
09:00
อุบลราชธานี  vs  ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 22
 รอบสอง
09:00
ชลบุรี  vs  นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 23
 รอบสอง
09:00
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 24
 รอบสอง
09:00
กาญจนบุรี  vs  ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 25
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ปัตตานี  vs  นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 26
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
นครศรีธรรมราช  vs  กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 28
 รอบแรก
09:00
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 29
 รอบแรก
09:00
นครศรีธรรมราช  vs  อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 30
 รอบสอง
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 31
 รอบสอง
09:00
กาญจนบุรี  vs  ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 32
 รอบสอง
09:00
นครศรีธรรมราช  vs  สุโขทัย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 33
 รอบสอง
09:00
ระยอง  vs  เชียงราย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 34
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 35
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สุโขทัย  vs  ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  
 รอบ RE
10:00
ภูเก็ต  vs  ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  
 รอบชิงที่ 3
10:00
ฉะเชิงเทรา  vs  กระบี่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  
 รอบชิงที่ 3
10:00
ภูเก็ต  vs  นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  
 รอบชิงที่ 3
10:00
นครสวรรค์  vs  กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  
 รอบชิงที่ 3
10:00
ลำพูน  vs  นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี 
 รอบ RE
10:00
สุโขทัย  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี 
 รอบชิงที่ 3
10:00
ชลบุรี  vs  ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี 
 รอบชิงที่ 3
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี 
 รอบ RE
10:00
นครสวรรค์  vs  ศรีสะเกษ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี 
 รอบชิงที่ 3
10:00
นครสวรรค์  vs  ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี 
 รอบชิงที่ 3
10:00
นครศรีธรรมราช  vs  ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 9
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
พิจิตร  vs  ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 18
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
ฉะเชิงเทรา  vs  ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 27
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
นครสวรรค์  vs  นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 36
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สุโขทัย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รวม คาราเต้โด  47 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
รวม จักรยาน  5 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   คู่ที่ 1
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
พิจิตร  vs  สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
 รอบรองชนะเลิศ
10.20
กำแพงเพชร  vs  ชลบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
 รอบรองชนะเลิศ
10.30
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 5
รอบชิงชนะเลิศ
12.00
พิจิตร  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 6
รอบชิงชนะเลิศ
12.00
กำแพงเพชร  vs  นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
รวม ซอฟท์เทนนิส  6 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   คู่ที่ 47
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
ชัยภูมิ  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 48
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ชัยภูมิ  vs  ระยอง
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
รวม ซอฟท์บอล  2 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชุด - หญิง   คู่ที่ 77
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สุพรรณบุรี  vs  นครสวรรค์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชุด - หญิง   คู่ที่ 78
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ราชบุรี  vs  ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชุด - ชาย   คู่ที่ 79
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
ปทุมธานี  vs  ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชุด - ชาย   คู่ที่ 80
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
นครปฐม  vs  มหาสารคาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม เซปักตะกร้อ  4 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง (กติกาสากล)   คู่ที่ 37
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชาย (กติกาสากล)   คู่ที่ 38
รอบชิงชนะเลิศ
10:40
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม ตะกร้อลอดห่วง  2 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
หญิงคู่   คู่ที่ 15
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สุพรรณบุรี  vs  ประจวบคีรีขันธ์
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 15
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 15
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
สุพรรณบุรี  vs  นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
รวม เทนนิส  3 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   คู่ที่ 53
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
อ่างทอง  vs  นครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 54
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
รวม บาสเกตบอล  2 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ชายเดี่ยว 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายคู่ 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่ 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน หญิงเดี่ยว 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน ชายเดี่ยว 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
แพร่  vs  ชลบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รวม แบดมินตัน  7 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 38
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รวม ฟุตซอล  2 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   คู่ที่ 19
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สมุทรปราการ  vs  สุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 19
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
รวม ฟุตบอล  2 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย   คู่ที่ 125
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
พิษณุโลก  vs  นราธิวาส
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 126
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สตูล  vs  สุราษฎร์ธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 127
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ขอนแก่น  vs  สมุทรปราการ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 128
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
บุรีรัมย์  vs  ตรัง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 129
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ลำปาง  vs  กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 130
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สตูล  vs  บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 131
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
แพร่  vs  ยะลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย   คู่ที่ 132
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หนองบัวลำภู  vs  สุราษฎร์ธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย   คู่ที่ 133
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ยะลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย   คู่ที่ 134
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ลำพูน  vs  หนองบัวลำภู
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รวม มวยไทยสมัครเล่น  10 รายการ  
 
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 210
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
พิษณุโลก  vs  ชุมพร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 211
รอบชิงชนะเลิศ
13:10
ศรีสะเกษ  vs  อ่างทอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.   คู่ที่ 212
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
ศรีสะเกษ  vs  อ่างทอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.   คู่ที่ 213
รอบชิงชนะเลิศ
14:10
อุบลราชธานี  vs  พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 214
รอบชิงชนะเลิศ
14:25
อ่างทอง  vs  พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 215
รอบชิงชนะเลิศ
14:45
อุบลราชธานี  vs  อ่างทอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 216
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
เพชรบูรณ์  vs  นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.   คู่ที่ 217
รอบชิงชนะเลิศ
15:25
สุราษฎร์ธานี  vs  ตรัง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.   คู่ที่ 218
รอบชิงชนะเลิศ
15:40
น่าน  vs  นราธิวาส
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
รวม มวยสากลสมัครเล่น  9 รายการ  
 
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ปืนสั้นมาตรฐาน - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
รวม ยิงปืน  1 รายการ  
 
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ยิมนาสติกลีลา - ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ยิมนาสติกลีลา - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
รวม ยิมนาสติก  2 รายการ  
 
ยูยิตสู
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 26
 รอบ RE
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:07
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:09
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:12
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:16
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:18
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 5
 รอบแรก
09:20
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:20
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 5
 รอบแรก
09:24
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 6
 รอบแรก
09:26
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 7
 รอบสอง
09:27
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
 รอบแรก
09:27
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 7
 รอบแรก
09:28
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 8
 รอบแรก
09:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 8
 รอบสอง
09:31
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 9
 รอบสอง
09:33
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 9
 รอบแรก
09:33
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 10
 รอบสอง
09:34
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 10
 รอบแรก
09:35
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 11
 รอบสอง
09:38
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 11
 รอบแรก
09:39
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 12
 รอบสอง
09:40
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 12
 รอบสอง
09:43
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 13
 รอบสอง
09:47
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 13
 รอบสอง
09:47
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 14
 รอบสอง
09:48
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 15
 รอบสอง
09:49
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 16
 รอบสอง
09:52
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 14
 รอบสอง
09:56
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 17
 รอบสอง
09:58
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 15
 รอบสอง
10:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 18
 รอบสอง
10:01
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 16
 รอบสอง
10:05
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 19
 รอบรองชนะเลิศ
10:06
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 17
 รอบสอง
10:09
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 20
 รอบรองชนะเลิศ
10:11
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 18
 รอบสอง
10:12
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 19
 รอบสอง
10:13
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 21
 รอบรองชนะเลิศ
10:17
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 20
 รอบสอง
10:19
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 22
 รอบรองชนะเลิศ
10:22
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 21
 รอบสอง
10:23
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 22
 รอบสอง
10:25
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   คู่ที่ 23
 รอบรองชนะเลิศ
10:27
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 23
 รอบสอง
10:28
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   คู่ที่ 24
 รอบรองชนะเลิศ
10:29
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 25
 รอบ RE
10:31
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 24
 รอบรองชนะเลิศ
10:34
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 27
 รอบ RE
10:39
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 25
 รอบรองชนะเลิศ
10:40
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 26
 รอบรองชนะเลิศ
10:44
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 27
 รอบรองชนะเลิศ
10:49
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 28
 รอบ RE
10:50
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 28
 รอบรองชนะเลิศ
10:54
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   คู่ที่ 29
 รอบ RE
10:55
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   คู่ที่ 30
 รอบ RE
11:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 29
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 31
 รอบชิงที่ 3
11:01
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 32
 รอบชิงที่ 3
11:02
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 33
 รอบชิงที่ 3
11:03
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 34
 รอบชิงที่ 3
11:04
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 30
 รอบ RE
11:05
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   คู่ที่ 35
 รอบชิงที่ 3
11:08
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 31
 รอบ RE
11:10
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 32
 รอบ RE
11:13
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   คู่ที่ 36
 รอบชิงที่ 3
11:16
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 33
 รอบ RE
11:19
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   คู่ที่ 34
 รอบ RE
11:19
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 36
 รอบชิงที่ 3
11:24
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 37
 รอบชิงที่ 3
11:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 38
 รอบชิงที่ 3
11:33
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 39
 รอบชิงที่ 3
11:38
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   คู่ที่ 40
 รอบชิงที่ 3
11:43
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   คู่ที่ 41
 รอบชิงที่ 3
11:46
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 37
รอบชิงชนะเลิศ
12:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 38
รอบชิงชนะเลิศ
12:38
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   คู่ที่ 39
รอบชิงชนะเลิศ
12:42
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   คู่ที่ 35
 รอบ RE
13:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   คู่ที่ 44
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 42
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 43
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รวม ยูยิตสู  83 รายการ  
 
ลีลาศ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ I 
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ II 
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ II 
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ I 
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ I 
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ II 
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ I 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ II 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ II 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ I 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ I 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ II 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
รวม ลีลาศ  12 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   คู่ที่ 64
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 65
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
สุพรรณบุรี  vs  นครสวรรค์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 66
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
พระนครศรีอยุธยา  vs  อ่างทอง
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 67
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
รวม วอลเลย์บอล  4 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ยุวชน หญิง 
 รอบคัดเลือก
09:00
น่าน  vs  กาฬสินธุ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ยุวชน หญิง 
 รอบคัดเลือก
09:00
พิจิตร  vs  กาญจนบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ยุวชน หญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 41
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
กรุงเทพมหานคร 2  vs  กาฬสินธุ์ 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 42
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
สุพรรณบุรี  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 38
 รอบรองชนะเลิศ
10:45
จันทบุรี 2  vs  กาฬสินธุ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 39
 รอบรองชนะเลิศ
10:45
เพชรบุรี  vs  เพชรบุรี 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  7 รายการ  
 
วูซู
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 30
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
นราธิวาส  vs  นครพนม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 31
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สตูล  vs  บุรีรัมย์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย   คู่ที่ 32
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
พระนครศรีอยุธยา  vs  นราธิวาส
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย   คู่ที่ 33
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
บุรีรัมย์  vs  สตูล
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย   คู่ที่ 34
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย   คู่ที่ 35
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
บุรีรัมย์  vs  นราธิวาส
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 36
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
ลำพูน  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 37
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
พัทลุง  vs  นครพนม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง   คู่ที่ 38
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง   คู่ที่ 39
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - หญิง   คู่ที่ 40
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สตูล  vs  นครพนม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - หญิง   คู่ที่ 41
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
ศรีสะเกษ  vs  สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รวม วูซู  12 รายการ  
 
วูซูยุทธลีลา
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ยุทธลีลาหนานฉวน บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ยุทธลีลาดาบ (เตาซู่) บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ยุทธลีลากระบี่ (เจี้ยนซู่) บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ยุทธลีลาดาบใต้(หนานเตา) บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ยุทธลีลา ราชสีห์ - Traditional ทีมชาย  
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รวม วูซูยุทธลีลา  6 รายการ  
 
สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   คู่ที่ 30
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น 2
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   คู่ที่ 30
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
กระบี่  vs  ปทุมธานี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   คู่ที่ 31
รอบชิงชนะเลิศ
12.30
ขอนแก่น 2  vs  กระบี่
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
รวม สนุกเกอร์  3 รายการ  
 
หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   คู่ที่ 1
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
ภูเก็ต  vs  นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
นครราชสีมา  vs  ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
10.30
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
รอบชิงชนะเลิศ
10.30
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
รวม หมากล้อม  6 รายการ  
 
ฮอกกี้
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง   คู่ที่ 46
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สระบุรี  vs  ชลบุรี
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย   คู่ที่ 47
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สระบุรี  vs  ระยอง
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม ฮอกกี้  2 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ชายหาด ทีมหญิง   คู่ที่ 33
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 33
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
นนทบุรี  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ชายหาด ทีมหญิง   คู่ที่ 34
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
ขอนแก่น  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 34
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
ศรีสะเกษ  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ชายหาด ทีมชาย   คู่ที่ 35
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
สมุทรปราการ  vs  สระบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ชายหาด ทีมชาย   คู่ที่ 36
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
ศรีสะเกษ  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 35
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สมุทรปราการ  vs  น่าน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 36
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
รวม แฮนด์บอล  8 รายการ