ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
เดิน 10,000 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 5,000 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย   Heat 1
 อัฎฐะกรีฑา 5
09:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย   Heat 2
 อัฎฐะกรีฑา 5
09:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ขว้างจักร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทุ่มน้ำหนัก - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
กระโดดสูง - ชาย 
 อัฎฐะกรีฑา 6
10:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
11:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
11:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
พุ่งแหลน - ชาย 
 อัฎฐะกรีฑา 7
13.30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
เขย่งก้าวกระโดด - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
กระโดดสูง - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งวิบาก 2,000 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งวิบาก 2,000 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:45
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 1, 000 เมตร - ชาย 
 อัฎฐะกรีฑา 8
16:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
อัฏฐกรีฑา - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
รวม กรีฑา  20 รายการ  
 
กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   คู่ที่ 19
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
เพชรบูรณ์  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 19
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
นครราชสีมา  vs  กระบี่
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
รวม กาบัดดี้  2 รายการ  
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
เครื่องบินเล็กบินผาดแผลง ประเภท F3A ท่าบิน Asian Sportsman Maneuver 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R มอเตอร์ไฟฟ้า 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R เครื่องยนต์น้ำมัน 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F5D Class B  
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง ประเภท F3C ท่าบิน B3C 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง ประเภท F3N ท่าบิน Beginner 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
เครื่องบินจำลองประเภททีมรวมจังหวัด 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
รวม กีฬาทางอากาศ   7 รายการ  
 
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   คู่ที่ 31
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ศรีสะเกษ  vs  ปัตตานี
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 32
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
มหาสารคาม  vs  ปัตตานี
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 33
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
เชียงใหม่  vs  จันทบุรี
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 34
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
เชียงใหม่  vs  ลำพูน
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม คริกเก็ต  4 รายการ  
 
คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
ศรีสะเกษ  vs  สุโขทัย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:00
พิจิตร  vs  ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:00
ร้อยเอ็ด  vs  ลำปาง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 5
 รอบแรก
09:00
ระยอง  vs  กระบี่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 6
 รอบแรก
09:00
นครสวรรค์  vs  ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 7
 รอบแรก
09:00
นครศรีธรรมราช  vs  ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 8
 รอบสอง
09:00
สุโขทัย  vs  พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 9
 รอบสอง
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำปาง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 10
 รอบสอง
09:00
ระยอง  vs  นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 11
 รอบสอง
09:00
นครศรีธรรมราช  vs  กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 12
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สุโขทัย  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 13
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
นครสวรรค์  vs  นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 15
 รอบแรก
09:00
เชียงราย  vs  สุโขทัย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 16
 รอบแรก
09:00
ปัตตานี  vs  ปทุมธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 17
 รอบแรก
09:00
นครศรีธรรมราช  vs  อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 18
 รอบแรก
09:00
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 19
 รอบแรก
09:00
พิจิตร  vs  ศรีสะเกษ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 20
 รอบแรก
09:00
กระบี่  vs  ฉะเชิงเทรา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 21
 รอบสอง
09:00
สุโขทัย  vs  ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 22
 รอบสอง
09:00
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 23
 รอบสอง
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 24
 รอบสอง
09:00
ฉะเชิงเทรา  vs  ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 25
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ปัตตานี  vs  นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 26
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 28
 รอบแรก
09:00
สุโขทัย  vs  สุพรรณบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 29
 รอบแรก
09:00
ศรีสะเกษ  vs  ปทุมธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 30
 รอบแรก
09:00
เชียงราย  vs  ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 31
 รอบแรก
09:00
นครศรีธรรมราช  vs  ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 32
 รอบสอง
09:00
สุโขทัย  vs  นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 33
 รอบสอง
09:00
ปทุมธานี  vs  กระบี่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 34
 รอบสอง
09:00
เชียงราย  vs  ลำพูน
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 35
 รอบสอง
09:00
นครศรีธรรมราช  vs  อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 36
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สุโขทัย  vs  ปทุมธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 37
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ลำพูน  vs  นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 39
 รอบแรก
09:00
ลำปาง  vs  นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 40
 รอบแรก
09:00
ศรีสะเกษ  vs  ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 41
 รอบแรก
09:00
กระบี่  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 42
 รอบแรก
09:00
ระยอง  vs  ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 43
 รอบแรก
09:00
สุโขทัย  vs  ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 44
 รอบแรก
09:00
สุรินทร์  vs  สุพรรณบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 45
 รอบแรก
09:00
ลำพูน  vs  อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 46
 รอบสอง
09:00
นครศรีธรรมราช  vs  ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 47
 รอบสอง
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 48
 รอบสอง
09:00
สุโขทัย  vs  สุพรรณบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 49
 รอบสอง
09:00
ลำพูน  vs  นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 50
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
นครศรีธรรมราช  vs  ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 51
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สุโขทัย  vs  นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 53
 รอบแรก
09:00
ปัตตานี  vs  นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 54
 รอบแรก
09:00
นครสวรรค์  vs  เพชรบูรณ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 55
 รอบแรก
09:00
อุบลราชธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 62
 รอบแรก
09:00
ลำพูน  vs  ปทุมธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 57
 รอบแรก
09:00
กระบี่  vs  ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย 
 รอบแรก
09:00
สุพรรณบุรี  vs  ร้อยเอ็ด
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 59
 รอบสอง
09:00
นครศรีธรรมราช  vs  เพชรบูรณ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 60
 รอบสอง
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 61
 รอบสอง
09:00
ลำพูน  vs  กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 62
 รอบสอง
09:00
กระบี่  vs  ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 63
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 64
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
กาญจนบุรี  vs  กระบี่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 66
 รอบแรก
09:00
ร้อยเอ็ด  vs  ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 67
 รอบแรก
09:00
สุโขทัย  vs  นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 68
 รอบแรก
09:00
ปทุมธานี  vs  พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 69
 รอบแรก
09:00
นครศรีธรรมราช  vs  ลำพูน
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 70
 รอบสอง
09:00
ร้อยเอ็ด  vs  ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 71
 รอบสอง
09:00
สุโขทัย  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 72
 รอบสอง
09:00
พิจิตร  vs  ศรีสะเกษ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 73
 รอบสอง
09:00
นครศรีธรรมราช  vs  อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 74
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ร้อยเอ็ด  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 75
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
พิจิตร  vs  นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย 
 รอบ RE
09:00
ปัตตานี  vs  เพชรบูรณ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย 
 รอบ RE
09:00
ขอนแก่น  vs  ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย 
 รอบชิงที่ 3
09:00
เพชรบูรณ์  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย 
 รอบชิงที่ 3
09:00
ขอนแก่น  vs  กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง 
 รอบ RE
09:00
ลำพูน  vs  อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง 
 รอบชิงที่ 3
09:00
สุโขทัย  vs  ร้อยเอ็ด
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง 
 รอบชิงที่ 3
09:00
อุบลราชธานี  vs  พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง 
 รอบชิงที่ 3
09:00
สุพรรณบุรี  vs  นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง 
 รอบชิงที่ 3
09:00
ลำปาง  vs  ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง 
 รอบ RE
09:00
ลำปาง  vs  ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง 
 รอบ RE
09:00
ลพบุรี  vs  สุพรรณบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย 
 รอบ RE
09:00
ปทุมธานี  vs  สุโขทัย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย 
 รอบ RE
09:00
นครสวรรค์  vs  พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย 
 รอบชิงที่ 3
09:00
สุโขทัย  vs  นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย 
 รอบชิงที่ 3
09:00
พิจิตร  vs  ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง 
 รอบ RE
09:00
สุพรรณบุรี  vs  นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง 
 รอบ RE
09:00
ปัตตานี  vs  อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง 
 รอบชิงที่ 3
09:00
นครสวรรค์  vs  ปทุมธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง 
 รอบชิงที่ 3
09:00
อุบลราชธานี  vs  ลำพูน
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย 
 รอบ RE
09:00
ศรีสะเกษ  vs  พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย 
 รอบ RE
09:00
ปัตตานี  vs  ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย 
 รอบชิงที่ 3
09:00
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย 
 รอบชิงที่ 3
09:00
ปัตตานี  vs  นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สุโขทัย  vs  นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ปัตตานี  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สุโขทัย  vs  นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
นครศรีธรรมราช  vs  สุโขทัย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
นครศรีธรรมราช  vs  กระบี่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รวม คาราเต้โด  99 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประเภทลู่ ไทม์ไทรอัล - ชาย (1 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
ประเภทลู่ ไทล์ไทรอัล - หญิง (500 ม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
ประเภทลู่ อิลิมิเนชั่นเรส - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:25
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
ประเภทลู่ พอยท์เรส - ชาย (24 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
16:10
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
รวม จักรยาน  5 รายการ  
 
ชักกะเย่อ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 1
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 2
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 3
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 4
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 5
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 6
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 7
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 8
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 8 คน 
 รอบชิงที่ 3
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 8 คน 
 รอบชิงที่ 3
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 8 คน 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 8 คน 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 8 คน 
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 8 คน 
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 8 คน 
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 8 คน 
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
รวม ชักกะเย่อ  16 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
 พบกันหมด
09.00
พิจิตร  vs  น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 2
 พบกันหมด
09.00
สุราษฎร์ธานี  vs  ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 3
 พบกันหมด
10.30
กำแพงเพชร  vs  พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 4
 พบกันหมด
10.30
นครราชสีมา  vs  พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 5
 พบกันหมด
11.00
สุราษฎร์ธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 6
 พบกันหมด
11.00
พิจิตร  vs  น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 7
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12.30
พิจิตร  vs  ศรีสะเกษ
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 8
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12.30
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 9
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13.00
สุราษฎร์ธานี  vs  พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 10
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13.00
กำแพงเพชร  vs  ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 11
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13.30
กำแพงเพชร  vs  พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 12
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13.30
นครราชสีมา  vs  ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 13
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14.00
ชลบุรี  vs  พิจิตร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 14
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14.00
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
รวม ซอฟท์เทนนิส  14 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   คู่ที่ 41
 Page system
09:00
ชัยภูมิ  vs  สุพรรณบุรี
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 44
 Page system
09:00
ชัยภูมิ  vs  ระยอง
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 45
 Page system
11:30
จันทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 42
 Page system
11:30
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 43
 Final
15:30
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 46
 Final
15:30
กรุงเทพมหานคร  vs  ระยอง
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
รวม ซอฟท์บอล  6 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชุด - ชาย   สาย P  คู่ที่ 73
 รอบสอง
09:00
ปทุมธานี  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชุด - ชาย   สาย Q  คู่ที่ 74
 รอบสอง
09:00
นครศรีธรรมราช  vs  ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชุด - ชาย   สาย R  คู่ที่ 75
 รอบสอง
11:00
นครปฐม  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชุด - ชาย   สาย S  คู่ที่ 76
 รอบสอง
11:00
มหาสารคาม  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   คู่ที่ 37
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
ปทุมธานี  vs  มหาสารคาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   คู่ที่ 38
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
ชัยนาท  vs  ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม เซปักตะกร้อ  6 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง (กติกาสากล)   คู่ที่ 33
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมหญิง (กติกาสากล)   คู่ที่ 34
 รอบรองชนะเลิศ
10:40
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชาย (กติกาสากล)   คู่ที่ 35
 รอบรองชนะเลิศ
11:20
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชาย (กติกาสากล)   คู่ที่ 36
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร 2
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
สุพรรณบุรี 2  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
นนทบุรี  vs  สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 5
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
สุพรรณบุรี 2  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 6
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
นนทบุรี  vs  สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 7
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
พิษณุโลก  vs  ประจวบคีรีขันธ์
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 8
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
สุพรรณบุรี  vs  ภูเก็ต
สนามกีฬา อบจ.น่าน
คู่ผสม 
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
กรุงเทพมหานคร 4  vs  สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
คู่ผสม 
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร 3
สนามกีฬา อบจ.น่าน
รวม เทนนิส  10 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
กรุงเทพมหานคร 3  vs  กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ระนอง  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
กรุงเทพมหานคร 2  vs  ระนอง 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 5
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 6
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 7
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 8
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 9
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ระนอง  vs  กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
รวม เทเบิลเทนนิส  9 รายการ  
 
เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   คู่ที่ 23
รอบชิงชนะเลิศ
09.30
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
รวม เนตบอล   1 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   คู่ที่ 49
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
อ่างทอง  vs  กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 50
 รอบรองชนะเลิศ
13.30
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 51
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
ระนอง  vs  นครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 52
 รอบรองชนะเลิศ
16:20
อุดรธานี  vs  นนทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
รวม บาสเกตบอล  4 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
คู่ผสม 
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ปราจีนบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม 
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
นครปฐม  vs  สมุทรปราการ
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน หญิงเดี่ยว 
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน หญิงเดี่ยว 
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร 2
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน ชายเดี่ยว 
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
แพร่  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน ชายเดี่ยว 
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สมุทรปราการ  vs  ชลบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว 
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว 
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
สงขลา  vs  นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว 
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว 
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
นนทบุรี  vs  ปราจีนบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่ 
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร 2
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่ 
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายคู่ 
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
แพร่  vs  เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายคู่ 
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รวม แบดมินตัน  14 รายการ  
 
ปันจักสีลัต
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 93
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ตรัง
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
J น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 79 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 115
รอบชิงชนะเลิศ
10:28
ตรัง  vs  บุรีรัมย์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง    คู่ที่ 92
รอบชิงชนะเลิศ
10:49
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
I น้ำหนักเกิน 71 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 114
รอบชิงชนะเลิศ
11:18
นครราชสีมา  vs  บุรีรัมย์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 86
รอบชิงชนะเลิศ
11:32
นครศรีธรรมราช  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 88
รอบชิงชนะเลิศ
11:50
สมุทรสาคร  vs  ยะลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 91
รอบชิงชนะเลิศ
13:07
สุพรรณบุรี  vs  ชุมพร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 109
รอบชิงชนะเลิศ
13:27
นครราชสีมา  vs  สงขลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 90
รอบชิงชนะเลิศ
13:45
ยะลา  vs  บุรีรัมย์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 107
รอบชิงชนะเลิศ
14:14
กรุงเทพมหานคร  vs  กาฬสินธุ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 108
รอบชิงชนะเลิศ
14:28
เพชรบุรี  vs  ยะลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 87
รอบชิงชนะเลิศ
14:45
ยะลา  vs  กาฬสินธุ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 111
รอบชิงชนะเลิศ
15:04
ยะลา  vs  นราธิวาส
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 112
รอบชิงชนะเลิศ
15:21
ปัตตานี  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 110
รอบชิงชนะเลิศ
16:01
นนทบุรี  vs  บุรีรัมย์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 89
รอบชิงชนะเลิศ
16:17
ยะลา  vs  สงขลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 106
รอบชิงชนะเลิศ
16:38
ประจวบคีรีขันธ์  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 113
รอบชิงชนะเลิศ
16:53
ยะลา  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รวม ปันจักสีลัต  18 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย 3 คน   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
อุดรธานี  vs  พัทลุง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย 3 คน   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
ประจวบคีรีขันธ์  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย 3 คน   สาย B  คู่ที่ 3
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
ภูเก็ต  vs  ขอนแก่น
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย 3 คน   สาย B  คู่ที่ 4
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
แม่ฮ่องสอน  vs  นครปฐม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง 3 คน   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
ราชบุรี  vs  พิจิตร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง 3 คน   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
บุรีรัมย์  vs  ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง 3 คน   สาย B  คู่ที่ 3
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
มุกดาหาร  vs  ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง 3 คน   สาย B  คู่ที่ 4
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
ระยอง  vs  พระนครศรีอยุธยา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 5
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
อุดรธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 6
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
ขอนแก่น  vs  นครปฐม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 5
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
พิจิตร  vs  บุรีรัมย์
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 6
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
มุกดาหาร  vs  ระยอง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย 3 คน   คู่ที่ 7
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง 3 คน   คู่ที่ 7
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
บุรีรัมย์  vs  ระยอง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
รวม เปตอง  14 รายการ  
 
เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 170 ซม. ขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
ฟิตเนสหญิง รุ่น Open 
รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Welter Weight นน.เกิน 70 กก. ขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 เซนติเมตร ขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร ขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 ซม.ขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
แอธเลติคฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 ซม. ขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
รวม เพาะกาย  7 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
ขอนแก่น  vs  นครปฐม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 35
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สมุทรปราการ  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 36
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
ศรีสะเกษ  vs  ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 17
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
สมุทรปราการ  vs  ยโสธร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 18
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ปืนสั้นมาตรฐาน 25 เมตร 60 นัด บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
ปืนยาวมาตรฐาน (3x20) 50 เมตร บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
รวม ยิงปืน  2 รายการ  
 
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ยิมนาสติกลีลา - ห่วง - หญิง 
 สะสมคะแนน
10.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ยิมนาสติกลีลา - บอล - หญิง 
 สะสมคะแนน
14.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
รวม ยิมนาสติก  2 รายการ  
 
ยูยิตสู
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 44 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 9
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 44 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 10
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 11
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Duo - Mix คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Duo - Mix คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 20
 รอบสอง
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 21
 รอบสอง
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Duo - Mix คู่ผสม   คู่ที่ 27
 รอบ RE
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 44 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 16
 รอบสอง
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:04
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:05
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:06
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 5
 รอบแรก
09:10
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 12
 รอบแรก
09:10
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 6
 รอบแรก
09:11
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 7
 รอบแรก
09:17
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 8
 รอบแรก
09:19
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 44 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 13
 รอบแรก
09:19
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Duo - Mix คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:20
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 9
 รอบแรก
09:22
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 10
 รอบแรก
09:25
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 11
 รอบแรก
09:28
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Duo - Mix คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 12
 รอบสอง
09:34
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Duo - Mix คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 5
 รอบสอง
09:37
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 13
 รอบสอง
09:40
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 14
 รอบสอง
09:45
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Duo - Mix คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 6
 รอบสอง
09:46
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 15
 รอบสอง
09:51
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 16
 รอบสอง
09:56
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 44 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 7
 รอบแรก
09:56
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 17
 รอบสอง
10:01
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 18
 รอบสอง
10:03
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 19
 รอบสอง
10:07
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 20
 รอบสอง
10:13
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 21
 รอบสอง
10:16
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 22
 รอบสอง
10:20
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 23
 รอบสอง
10:22
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 44 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 14
 รอบสอง
10:24
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 44 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 16
 รอบสอง
10:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 24
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 25
 รอบรองชนะเลิศ
10:33
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 44 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 17
 รอบสอง
10:34
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 26
 รอบรองชนะเลิศ
10:37
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 27
 รอบรองชนะเลิศ
10:38
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 18
 รอบสอง
10:40
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 19
 รอบสอง
10:42
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 28
 รอบรองชนะเลิศ
10:43
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 24
 รอบรองชนะเลิศ
10:45
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 25
 รอบรองชนะเลิศ
10:50
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 29
 รอบรองชนะเลิศ
10:50
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 44 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 22
 รอบรองชนะเลิศ
10:51
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 44 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 23
 รอบรองชนะเลิศ
10:56
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 30
 รอบ RE
10:57
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 31
 รอบ RE
11:06
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Duo - Mix คู่ผสม   คู่ที่ 26
 รอบ RE
11:09
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 32
 รอบ RE
11:12
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 33
 รอบ RE
11:18
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 34
 รอบ RE
11:19
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 35
 รอบ RE
11:24
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 44 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 29
 รอบ RE
11:27
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 30
 รอบ RE
11:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 31
 รอบ RE
11:36
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 36
 รอบชิงที่ 3
13:29
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Duo - Mix คู่ผสม   คู่ที่ 32
 รอบชิงที่ 3
13:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 37
 รอบชิงที่ 3
13:31
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 39
 รอบชิงที่ 3
13:38
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 40
 รอบชิงที่ 3
13:45
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Duo - Mix คู่ผสม   คู่ที่ 33
 รอบชิงที่ 3
13:45
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 42
 รอบชิงที่ 3
13:50
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 44 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 35
 รอบชิงที่ 3
13:54
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 44 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 36
 รอบชิงที่ 3
13:57
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 43
 รอบชิงที่ 3
13:57
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 38
 รอบชิงที่ 3
14:05
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 39
 รอบชิงที่ 3
14:08
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 44 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 37
รอบชิงชนะเลิศ
14:33
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 38
รอบชิงชนะเลิศ
14:35
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 40
รอบชิงชนะเลิศ
14:36
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 41
รอบชิงชนะเลิศ
14:40
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Duo - Mix คู่ผสม   คู่ที่ 34
รอบชิงชนะเลิศ
14:42
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 44
รอบชิงชนะเลิศ
14:44
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รวม ยูยิตสู  82 รายการ  
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 17
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 18
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
สุรินทร์  vs  ร้อยเอ็ด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม รักบี้ฟุตบอล  2 รายการ  
 
ลีลาศ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเวนไนล์ I 
 รอบคัดเลือก
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ II 
 รอบคัดเลือก
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเวนไนล์ II 
 รอบคัดเลือก
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ I 
 รอบคัดเลือก
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ I 
 รอบคัดเลือก
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ II 
 รอบคัดเลือก
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ I 
 รอบคัดเลือก
13:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ II 
 รอบคัดเลือก
13:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ II 
 รอบคัดเลือก
13:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ I 
 รอบคัดเลือก
13:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ I 
 รอบคัดเลือก
13:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ II 
 รอบคัดเลือก
13:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ II 
 รอบคัดเลือก
13:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
รวม ลีลาศ  13 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   คู่ที่ 56
 รอบสอง
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 57
 รอบสอง
10:15
นนทบุรี  vs  สระบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 58
 รอบสอง
11:30
นครสวรรค์  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 59
 รอบสอง
12:45
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 60
 รอบสอง
14:00
พระนครศรีอยุธยา  vs  สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 61
 รอบสอง
15:15
อ่างทอง  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 62
 รอบสอง
16:30
นนทบุรี  vs  สงขลา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 63
 รอบสอง
17:45
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
รวม วอลเลย์บอล  8 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ยุวชน ชาย 
 รอบคัดเลือก
09:00
ขอนแก่น  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ยุวชน ชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ภูเก็ต  vs  แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ยุวชน ชาย 
 รอบคัดเลือก
09:30
นนทบุรี  vs  น่าน
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 37
 รอบสาม
10.00
กรุงเทพมหานคร 2  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 38
 รอบสาม
10:00
อุตรดิตถ์  vs  กาฬสินธุ์ 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 39
 รอบสาม
10:40
สุพรรณบุรี  vs  กาญจนบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 40
 รอบสาม
10:40
นครศรีธรรมราช  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 34
 รอบสาม
11:20
จันทบุรี 2  vs  สงขลา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 35
 รอบสาม
11:20
กาฬสินธุ์ 2  vs  กาฬสินธุ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 36
 รอบสาม
12:00
เพชรบุรี  vs  ชัยนาท
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 37
 รอบสาม
12:00
เชียงใหม่  vs  เพชรบุรี 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  11 รายการ  
 
วูซู
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 20
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
ลำพูน  vs  ตรัง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 21
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 22
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
จันทบุรี  vs  พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 23
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
นครพนม  vs  สตูล
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง   คู่ที่ 24
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
ลำพูน  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง   คู่ที่ 25
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
บุรีรัมย์  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง   คู่ที่ 26
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  จันทบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง   คู่ที่ 27
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
สุพรรณบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - หญิง   คู่ที่ 28
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
นครพนม  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - หญิง   คู่ที่ 29
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
ศรีสะเกษ  vs  ลำพูน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รวม วูซู  10 รายการ  
 
วูซูยุทธลีลา
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ยุทธลีลาทวน (เชียงซู่) บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ยุทธลีลาพลองใต้(หนานกุ้น) บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ยุทธลีลาฉางฉวน บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ยุทธลีลาพลอง(กุ่นซู่) บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ยุทธลีลา ราชสีห์ - Traditional ทีมหญิง  
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รวม วูซูยุทธลีลา  6 รายการ  
 
สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย A  คู่ที่ 17
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
เชียงใหม่  vs  น่าน
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย A  คู่ที่ 18
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
สุราษฎร์ธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย B  คู่ที่ 19
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
ปทุมธานี  vs  ขอนแก่น
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย B  คู่ที่ 20
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
เพชรบุรี  vs  พะเยา
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย C  คู่ที่ 21
 รอบแบ่งกลุ่ม
12.00
สุพรรณบุรี  vs  ขอนแก่น
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย C  คู่ที่ 22
 รอบแบ่งกลุ่ม
12.00
สุโขทัย  vs  สุราษฎร์ธานี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย D  คู่ที่ 23
 รอบแบ่งกลุ่ม
12.00
กระบี่  vs  นครพนม
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย D  คู่ที่ 24
 รอบแบ่งกลุ่ม
12.00
ชลบุรี  vs  สระบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   คู่ที่ 25
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15.00
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   คู่ที่ 26
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15.00
ขอนแก่น  vs  ขอนแก่น 2
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   คู่ที่ 27
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15.00
กระบี่  vs  สุราษฎร์ธานี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   คู่ที่ 28
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15.00
สุโขทัย  vs  ปทุมธานี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
รวม สนุกเกอร์  12 รายการ  
 
หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบสาม
09.00
ลำพูน  vs  กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
 รอบสาม
09.00
สุราษฎร์ธานี  vs  ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 3
 รอบสาม
09.00
สงขลา  vs  นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 4
 รอบสาม
09.00
เชียงใหม่  vs  นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 5
 รอบสาม
09.00
พะเยา  vs  ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 6
 รอบสาม
09.00
ลำปาง  vs  นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 7
 รอบสาม
09.00
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 8
 รอบสาม
09.00
ภูเก็ต  vs  นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 9
 รอบสาม
09.00
พะเยา  vs  น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 10
 รอบสาม
09.00
ลำพูน  vs  ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 11
 รอบสาม
09.00
พัทลุง  vs  ระยอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 1
 รอบ 8 ทีม
13.00
ภูเก็ต  vs  ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 2
 รอบ 8 ทีม
13.00
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 3
 รอบ 8 ทีม
13.00
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 4
 รอบ 8 ทีม
13.00
สงขลา  vs  เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 5
 รอบ 8 ทีม
13.00
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 6
 รอบ 8 ทีม
13.00
ภูเก็ต  vs  ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 7
 รอบ 8 ทีม
13.00
มหาสารคาม  vs  กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 8
 รอบ 8 ทีม
13.00
นครปฐม  vs  ระยอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
รวม หมากล้อม  19 รายการ  
 
ฮอกกี้
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง   คู่ที่ 42
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
สระบุรี  vs  นราธิวาส
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง   คู่ที่ 43
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
ชลบุรี  vs  น่าน
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย   คู่ที่ 44
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
สระบุรี  vs  ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย   คู่ที่ 45
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
นราธิวาส  vs  ระยอง
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม ฮอกกี้  4 รายการ