ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
วิ่ง 10, 000 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 อัฎฐะกรีฑา 1
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 อัฎฐะกรีฑา 1
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
พุ่งแหลน - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
กระโดดไกล - ชาย 
 อัฎฐะกรีฑา 2
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทุ่มน้ำหนัก - ชาย 
 อัฎฐะกรีฑา 3
15:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
เขย่งก้าวกระโดด - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
กระโดดค้ำ - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 1,500 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 อัฎฐะกรีฑา 4
17:50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 อัฎฐะกรีฑา 4
17:50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
รวม กรีฑา  24 รายการ  
 
กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   คู่ที่ 17
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
เพชรบูรณ์  vs  นนทบุรี
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 17
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
ศรีสะเกษ  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 18
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
ศรีสะเกษ  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 18
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
กระบี่  vs  พังงา
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
รวม กาบัดดี้  4 รายการ  
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R มอเตอร์ไฟฟ้า 
 สะสมคะแนน
09:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R เครื่องยนต์น้ำมัน 
 สะสมคะแนน
09:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F5D Class B  
 สะสมคะแนน
09:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
เครื่องบินเล็กบินผาดแผลง ประเภท F3A ท่าบิน Asian Sportsman Maneuver 
 สะสมคะแนน
09:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
เครื่องบินจำลองประเภททีมรวมจังหวัด 
 สะสมคะแนน
09:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง ประเภท F3C ท่าบิน B3C 
 สะสมคะแนน
13:30
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง ประเภท F3N ท่าบิน Beginner 
 สะสมคะแนน
13:30
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
รวม กีฬาทางอากาศ   7 รายการ  
 
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 27
 รอบสอง
09:00
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 28
 รอบสอง
11:00
เชียงใหม่  vs  จันทบุรี
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย Z  คู่ที่ 29
 รอบสอง
13:00
ชลบุรี  vs  จันทบุรี
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 30
 รอบสอง
15:00
ลำพูน  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม คริกเก็ต  4 รายการ  
 
คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
อุบลราชธานี  vs  ลำพูน
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:00
นครสวรรค์  vs  ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:00
นครศรีธรรมราช  vs  สุโขทัย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 4
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
อุบลราชธานี  vs  นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 5
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
นครศรีธรรมราช  vs  กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
 รอบแรก
09:00
ระยอง  vs  ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
 รอบแรก
09:00
อุดรธานี  vs  นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 9
 รอบแรก
09:00
ลพบุรี  vs  นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 10
 รอบแรก
09:00
เชียงราย  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 11
 รอบแรก
09:00
ชลบุรี  vs  กาฬสินธุ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 12
 รอบสอง
09:00
ระยอง  vs  นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 13
 รอบสอง
09:00
นครสวรรค์  vs  ลำพูน
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 14
 รอบสอง
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบูรณ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 15
 รอบสอง
09:00
กาฬสินธุ์  vs  อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 16
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
นครศรีธรรมราช  vs  นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 17
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 19
 รอบแรก
09:00
ระยอง  vs  ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 20
 รอบสอง
09:00
ระยอง  vs  นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 21
 รอบสอง
09:00
กาญจนบุรี  vs  ศรีสะเกษ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 22
 รอบสอง
09:00
อุบลราชธานี  vs  อุตรดิตถ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 23
 รอบสอง
09:00
ฉะเชิงเทรา  vs  ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 24
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ระยอง  vs  กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 25
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
อุตรดิตถ์  vs  ฉะเชิงเทรา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 27
 รอบแรก
09:00
กาญจนบุรี  vs  ลำพูน
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 28
 รอบแรก
09:00
กระบี่  vs  ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 29
 รอบแรก
09:00
อุดรธานี  vs  ลำปาง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 30
 รอบแรก
09:00
ชลบุรี  vs  อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 31
 รอบสอง
09:00
กาญจนบุรี  vs  นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 32
 รอบสอง
09:00
กระบี่  vs  ศรีสะเกษ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 33
 รอบสอง
09:00
ลำปาง  vs  ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 34
 รอบสอง
09:00
อุบลราชธานี  vs  เพชรบูรณ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 35
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
กาญจนบุรี  vs  กระบี่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 36
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ลพบุรี  vs  อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย 
 รอบชิงที่ 3
13:00
อุบลราชธานี  vs  ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย 
 รอบชิงที่ 3
13:00
กาญจนบุรี  vs  สุโขทัย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง 
 รอบ RE
13:00
ระยอง  vs  อุดรธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง 
 รอบ RE
13:00
เพชรบูรณ์  vs  เชียงราย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง 
 รอบชิงที่ 3
13:00
ระยอง  vs  นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง 
 รอบชิงที่ 3
13:00
เพชรบูรณ์  vs  อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง 
 รอบชิงที่ 3
13:00
ปัตตานี  vs  กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง 
 รอบชิงที่ 3
13:00
ชลบุรี  vs  ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย 
 รอบ RE
13:00
นครสวรรค์  vs  ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย 
 รอบชิงที่ 3
13:00
นครสวรรค์  vs  กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย 
 รอบชิงที่ 3
13:00
อุบลราชธานี  vs  ฉะเชิงเทรา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
นครสวรรค์  vs  นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 18
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 26
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ระยอง  vs  อุตรดิตถ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
กระบี่  vs  อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รวม คาราเต้โด  48 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประเภทจักรยาน BMX บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
จ.พะเยา
ประเภทจักรยาน BMX บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
จ.พะเยา
รวม จักรยาน  2 รายการ  
 
ชักกะเย่อ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 7
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 8
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 9
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 10
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 11
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 12
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 13
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 14
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 15
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 16
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 17
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 18
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 19
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 20
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 23
 รอบสอง
09:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 24
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:24
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:32
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:50
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 5
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 6
 รอบแรก
10:10
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 36
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 37
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 25
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 26
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 27
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 28
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 29
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 30
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 21
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 22
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 33
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 8 คน   สาย A  คู่ที่ 34
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 8 คน   สาย B  คู่ที่ 35
 รอบแรก
13;00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 31
 รอบแรก
13;00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 32
 รอบแรก
13;00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 8 คน   สาย A  คู่ที่ 38
 รอบแรก
13;00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 39
 รอบแรก
13;00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 8 คน   สาย B  คู่ที่ 40
 รอบแรก
13;00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
รวม ชักกะเย่อ  40 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
 พบกันหมด
09.00
พิจิตร  vs  นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 2
 พบกันหมด
09.00
สุราษฎร์ธานี  vs  นนทบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 3
 พบกันหมด
10.30
กำแพงเพชร  vs  สงขลา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 4
 พบกันหมด
10.30
นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 5
 พบกันหมด
11.30
สุราษฎร์ธานี  vs  ชลบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 6
 พบกันหมด
11.30
พิจิตร  vs  สงขลา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 7
 พบกันหมด
12.00
นครราชสีมา  vs  น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 8
 พบกันหมด
12.00
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 9
 พบกันหมด
12.30
นนทบุรี  vs  ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 10
 พบกันหมด
12.30
สงขลา  vs  พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 11
 พบกันหมด
13.00
กำแพงเพชร  vs  ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 12
 พบกันหมด
13.00
สุพรรณบุรี  vs  พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 13
 พบกันหมด
13.30
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 14
 พบกันหมด
13.30
สงขลา  vs  น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
รวม ซอฟท์เทนนิส  14 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   สาย MX  คู่ที่ 37
 รอบสอง
09:00
ชัยภูมิ  vs  น่าน
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย WX  คู่ที่ 39
 รอบสอง
09:00
ชัยภูมิ  vs  ลำพูน
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย WY  คู่ที่ 40
 รอบสอง
11:30
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
ทีมชาย   สาย MY  คู่ที่ 38
 รอบสอง
11:30
ชัยนาท  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
รวม ซอฟท์บอล  4 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชุด - หญิง   สาย P  คู่ที่ 69
 รอบสอง
09:00
สุพรรณบุรี  vs  พัทลุง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชุด - หญิง   สาย Q  คู่ที่ 70
 รอบสอง
09:00
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชุด - หญิง   สาย R  คู่ที่ 71
 รอบสอง
11:00
ราชบุรี  vs  ตรัง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชุด - หญิง   สาย S  คู่ที่ 72
 รอบสอง
11:00
ลำปาง  vs  ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   คู่ที่ 33
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
ชัยนาท  vs  นครสวรรค์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   คู่ที่ 34
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
ชลบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   คู่ที่ 35
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
ปทุมธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   คู่ที่ 36
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
มหาสารคาม  vs  ตาก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม เซปักตะกร้อ  8 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย (กติกาสากล)   สาย P  คู่ที่ 29
 รอบสอง
10:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชาย (กติกาสากล)   สาย Q  คู่ที่ 30
 รอบสอง
10:40
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชาย (กติกาสากล)   สาย R  คู่ที่ 31
 รอบสอง
11:20
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชาย (กติกาสากล)   สาย S  คู่ที่ 32
 รอบสอง
12:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สมุทรปราการ  vs  นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ฉะเชิงเทรา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
เชียงใหม่  vs  สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี 2
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
กระบี่  vs  นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
ขอนแก่น  vs  สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 1
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
ฉะเชิงเทรา  vs  สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 3
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
นนทบุรี  vs  ชลบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 4
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
สุพรรณบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 1
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
ภูเก็ต  vs  ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
สุพรรณบุรี  vs  ขอนแก่น
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 3
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
เชียงใหม่  vs  พิษณุโลก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 4
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
กระบี่  vs  ประจวบคีรีขันธ์
สนามกีฬา อบจ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 9
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 10
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 11
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 12
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
นนทบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
รวม เทนนิส  20 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
หญิงเดี่ยว   สาย A  คู่ที่ 118
 รอบแรก
09:00
ระนอง  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 119
 รอบแรก
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 120
 รอบแรก
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 121
 รอบแรก
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย E  คู่ที่ 122
 รอบแรก
09:20
นนทบุรี  vs  นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 123
 รอบแรก
09:20
นนทบุรี  vs  พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 124
 รอบแรก
09:20
นครราชสีมา  vs  ระนอง
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย H  คู่ที่ 125
 รอบแรก
09:20
นนทบุรี  vs  สตูล
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย I  คู่ที่ 126
 รอบแรก
09:40
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย J  คู่ที่ 127
 รอบแรก
09:40
นนทบุรี  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย K  คู่ที่ 128
 รอบแรก
09:40
ระนอง  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย L  คู่ที่ 129
 รอบแรก
09:40
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย M  คู่ที่ 130
 รอบแรก
09:40
ระยอง  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย N  คู่ที่ 131
 รอบแรก
10:00
เพชรบุรี  vs  สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย O  คู่ที่ 132
 รอบแรก
10:00
ระนอง  vs  พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 133
 รอบสอง
10:25
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 134
 รอบสอง
10:25
ราชบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 135
 รอบสอง
10:25
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 136
 รอบสอง
10:25
ราชบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 137
 รอบสอง
10:50
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 138
 รอบสอง
10:50
พิจิตร  vs  สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 139
 รอบสอง
10:50
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 140
 รอบสอง
10:50
เพชรบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 142
 รอบสอง
11:15
ระนอง  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 143
 รอบสอง
11:15
กรุงเทพมหานคร  vs  สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 144
 รอบสอง
11:15
สุพรรณบุรี  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 145
 รอบสอง
11:40
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 146
 รอบสอง
11:40
พิษณุโลก  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 147
 รอบสอง
11:40
จันทบุรี  vs  พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 148
 รอบสอง
11:40
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 150
 รอบสอง
12:05
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 151
 รอบสอง
12:05
นครราชสีมา  vs  นนทบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 152
 รอบสอง
12:05
ระยอง  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 153
 รอบสอง
12:30
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 154
 รอบสอง
12:30
ระนอง  vs  นนทบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 155
 รอบสอง
12:30
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 156
 รอบสอง
12:30
เพชรบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 157
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 158
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
กรุงเทพมหานคร 3  vs  กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 159
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 160
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
กรุงเทพมหานคร 3  vs  กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว ยุวชน   คู่ที่ 160
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
กรุงเทพมหานคร 3  vs  กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 161
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 162
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 167
 รอบสาม
17:00
ระนอง  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 168
 รอบสาม
17:00
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 169
 รอบสาม
17:00
พิจิตร  vs  ระนอง
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 170
 รอบสาม
17:00
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 163
 รอบสาม
17:30
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 164
 รอบสาม
17:30
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 165
 รอบสาม
17:30
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 166
 รอบสาม
17:30
จันทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
รวม เทเบิลเทนนิส  52 รายการ  
 
เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   คู่ที่ 21
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
นครสวรรค์  vs  ขอนแก่น
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 22
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
ระนอง  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
รวม เนตบอล   2 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
คู่หญิง   สาย A
 รอบคัดเลือก
08:00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่หญิง   สาย B
 รอบคัดเลือก
08:00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย A
 รอบคัดเลือก
08:00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย B
 รอบคัดเลือก
08:00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
รวม บริดจ์  6 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   คู่ที่ 1
 รอบสอง
10:00
นครปฐม  vs  นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   คู่ที่ 1
 รอบสอง
10:05
สงขลา  vs  เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   คู่ที่ 2
 รอบสอง
10:17
ชัยภูมิ  vs  ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   คู่ที่ 2
 รอบสอง
10:24
ชุมพร  vs  ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   คู่ที่ 3
 รอบสอง
10:35
อ่างทอง  vs  ศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   คู่ที่ 3
 รอบสอง
10:45
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   คู่ที่ 4
 รอบสอง
10:50
กรุงเทพมหานคร  vs  แพร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   คู่ที่ 4
 รอบสอง
11:03
นครราชสีมา  vs  อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   คู่ที่ 5
 รอบสอง
11:06
นครศรีธรรมราช  vs  ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   คู่ที่ 5
 รอบสอง
11:21
เพชรบูรณ์  vs  ชุมพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   คู่ที่ 6
 รอบสอง
11:32
ศรีสะเกษ  vs  แพร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   คู่ที่ 6
 รอบสอง
11:40
เชียงราย  vs  อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   คู่ที่ 7
 รอบที่7-8
11:55
ชลบุรี  vs  แพร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   คู่ที่ 7
 รอบที่7-8
12:06
เพชรบูรณ์  vs  เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   คู่ที่ 8
 รอบที่5-6
12:20
นครศรีธรรมราช  vs  ศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   คู่ที่ 8
 รอบที่5-6
12:25
ชุมพร  vs  อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   คู่ที่ 9
 รอบรองชนะเลิศ
12:38
นครปฐม  vs  ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   คู่ที่ 9
 รอบรองชนะเลิศ
12:44
สงขลา  vs  ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   คู่ที่ 10
 รอบรองชนะเลิศ
13:04
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   คู่ที่ 10
 รอบรองชนะเลิศ
13:05
อ่างทอง  vs  กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   คู่ที่ 11
 รอบชิงที่ 3
13:19
ปทุมธานี  vs  นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   คู่ที่ 11
 รอบชิงที่ 3
13:35
ชัยภูมิ  vs  กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   คู่ที่ 12
รอบชิงชนะเลิศ
13:48
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   คู่ที่ 12
รอบชิงชนะเลิศ
14:09
นครปฐม  vs  อ่างทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
รวม บาสเกตบอล  24 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
คู่ผสม 
 QF
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม 
 QF
10:00
นครราชสีมา  vs  ปราจีนบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม 
 QF
10:00
สงขลา  vs  นครปฐม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม 
 QF
10:00
สมุทรปราการ  vs  เชียงราย
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน หญิงเดี่ยว 
 QF
10:30
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน หญิงเดี่ยว 
 QF
10:30
สกลนคร  vs  นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน หญิงเดี่ยว 
 QF
10:30
ลพบุรี  vs  เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน หญิงเดี่ยว 
 QF
10:30
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน ชายเดี่ยว 
 QF
11:00
นนทบุรี  vs  แพร่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน ชายเดี่ยว 
 QF
11:00
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน ชายเดี่ยว 
 QF
11:00
สมุทรปราการ  vs  ลำปาง
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน ชายเดี่ยว 
 QF
11:00
พิษณุโลก  vs  ชลบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว 
 QF
11:30
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว 
 QF
11:30
ลำปาง  vs  นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว 
 QF
11:30
สงขลา  vs  ราชบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว 
 QF
11:30
เชียงใหม่  vs  นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว 
 QF
12:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว 
 QF
12:00
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว 
 QF
12:00
นนทบุรี  vs  นครปฐม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว 
 QF
12:00
เชียงราย  vs  ปราจีนบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่ 
 QF
12:30
เชียงราย  vs  สมุทรปราการ
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่ 
 QF
12:30
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่ 
 QF
12:30
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่ 
 QF
12:30
นนทบุรี  vs  เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายคู่ 
 QF
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  แพร่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายคู่ 
 QF
13:00
เชียงใหม่  vs  นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายคู่ 
 QF
13:00
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายคู่ 
 QF
13:00
ชลบุรี  vs  ลพบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รวม แบดมินตัน  28 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย 3 คน   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
08.30
ขอนแก่น  vs  นครปฐม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย 3 คน   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบแรก
08.30
อุดรธานี  vs  ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย 3 คน   สาย A  คู่ที่ 3
 รอบแรก
08.30
ประจวบคีรีขันธ์  vs  น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย 3 คน   สาย B  คู่ที่ 4
 รอบแรก
08.30
กรุงเทพมหานคร  vs  พัทลุง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย 3 คน   สาย B  คู่ที่ 5
 รอบแรก
08.30
ตาก  vs  แม่ฮ่องสอน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง 3 คน   สาย A  คู่ที่ 7
 รอบแรก
08.30
พระนครศรีอยุธยา  vs  บุรีรัมย์
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง 3 คน   สาย A  คู่ที่ 8
 รอบแรก
08.30
ปทุมธานี  vs  ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง 3 คน   สาย A  คู่ที่ 9
 รอบแรก
08.30
ราชบุรี  vs  น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง 3 คน   สาย B  คู่ที่ 10
 รอบแรก
08.30
ชุมพร  vs  มุกดาหาร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง 3 คน   สาย B  คู่ที่ 11
 รอบแรก
08.30
ระยอง  vs  ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย 3 คน   สาย A  คู่ที่ 13
 รอบแรก
10.15
ขอนแก่น  vs  ประจวบคีรีขันธ์
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย 3 คน   สาย A  คู่ที่ 14
 รอบแรก
10.15
นครปฐม  vs  อุดรธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย 3 คน   สาย A  คู่ที่ 15
 รอบแรก
10.15
ปทุมธานี  vs  น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย 3 คน   สาย B  คู่ที่ 16
 รอบแรก
10.15
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย 3 คน   สาย B  คู่ที่ 17
 รอบแรก
10.15
พัทลุง  vs  ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง 3 คน   สาย A  คู่ที่ 19
 รอบแรก
10.15
พระนครศรีอยุธยา  vs  ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง 3 คน   สาย A  คู่ที่ 20
 รอบแรก
10.15
บุรีรัมย์  vs  ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง 3 คน   สาย A  คู่ที่ 21
 รอบแรก
10.15
ตรัง  vs  น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง 3 คน   สาย B  คู่ที่ 22
 รอบแรก
10.15
ชุมพร  vs  พิจิตร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง 3 คน   สาย B  คู่ที่ 23
 รอบแรก
10.15
มุกดาหาร  vs  ระยอง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย 3 คน   สาย A  คู่ที่ 25
 รอบแรก
13.00
ขอนแก่น  vs  ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย 3 คน   สาย A  คู่ที่ 26
 รอบแรก
13.00
นครปฐม  vs  ประจวบคีรีขันธ์
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย 3 คน   สาย A  คู่ที่ 27
 รอบแรก
13.00
อุดรธานี  vs  น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย 3 คน   สาย B  คู่ที่ 28
 รอบแรก
13.00
กรุงเทพมหานคร  vs  แม่ฮ่องสอน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย 3 คน   สาย B  คู่ที่ 29
 รอบแรก
13.00
พัทลุง  vs  ภูเก็ต
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง 3 คน   สาย A  คู่ที่ 31
 รอบแรก
13.00
พระนครศรีอยุธยา  vs  ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง 3 คน   สาย A  คู่ที่ 32
 รอบแรก
13.00
บุรีรัมย์  vs  ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง 3 คน   สาย A  คู่ที่ 33
 รอบแรก
13.00
ปทุมธานี  vs  น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง 3 คน   สาย B  คู่ที่ 34
 รอบแรก
13.00
ชุมพร  vs  ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง 3 คน   สาย B  คู่ที่ 35
 รอบแรก
13.00
มุกดาหาร  vs  พิจิตร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย 3 คน   สาย A  คู่ที่ 37
 รอบแรก
14.45
ขอนแก่น  vs  อุดรธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย 3 คน   สาย A  คู่ที่ 38
 รอบแรก
14.45
นครปฐม  vs  น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย 3 คน   สาย A  คู่ที่ 39
 รอบแรก
14.45
ปทุมธานี  vs  ประจวบคีรีขันธ์
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย 3 คน   สาย B  คู่ที่ 40
 รอบแรก
14.45
กรุงเทพมหานคร  vs  ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย 3 คน   สาย B  คู่ที่ 42
 รอบแรก
14.45
แม่ฮ่องสอน  vs  ภูเก็ต
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง 3 คน   สาย A  คู่ที่ 43
 รอบแรก
14.45
พระนครศรีอยุธยา  vs  ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง 3 คน   สาย A  คู่ที่ 44
 รอบแรก
14.45
บุรีรัมย์  vs  น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง 3 คน   สาย A  คู่ที่ 45
 รอบแรก
14.45
ตรัง  vs  ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง 3 คน   สาย B  คู่ที่ 46
 รอบแรก
14.45
ชุมพร  vs  ระยอง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง 3 คน   สาย B  คู่ที่ 48
 รอบแรก
14.45
ตาก  vs  พิจิตร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย 3 คน   สาย A  คู่ที่ 49
 รอบแรก
16.30
ขอนแก่น  vs  น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย 3 คน   สาย A  คู่ที่ 50
 รอบแรก
16.30
นครปฐม  vs  ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย 3 คน   สาย A  คู่ที่ 51
 รอบแรก
16.30
อุดรธานี  vs  ประจวบคีรีขันธ์
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย 3 คน   สาย B  คู่ที่ 53
 รอบแรก
16.30
พัทลุง  vs  แม่ฮ่องสอน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย 3 คน   สาย B  คู่ที่ 54
 รอบแรก
16.30
ตาก  vs  ภูเก็ต
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง 3 คน   สาย A  คู่ที่ 55
 รอบแรก
16.30
พระนครศรีอยุธยา  vs  น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง 3 คน   สาย A  คู่ที่ 56
 รอบแรก
16.30
บุรีรัมย์  vs  ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง 3 คน   สาย A  คู่ที่ 57
 รอบแรก
16.30
ปทุมธานี  vs  ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง 3 คน   สาย B  คู่ที่ 59
 รอบแรก
16.30
มุกดาหาร  vs  ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง 3 คน   สาย B  คู่ที่ 60
 รอบแรก
16.30
ระยอง  vs  พิจิตร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
รวม เปตอง  50 รายการ  
 
เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Weight นน.ไม่เกิน 70 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
แอธเลติคฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 165 เซนติเมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
รวม เพาะกาย  7 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 271
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
เชียงใหม่  vs  บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 272
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
บุรีรัมย์  vs  กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 273
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
บุรีรัมย์  vs  พังงา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 274
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ตรัง  vs  บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 275
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สุโขทัย  vs  ปทุมธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 276
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ศรีสะเกษ  vs  มหาสารคาม
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 277
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
เชียงราย  vs  ปทุมธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย   คู่ที่ 119
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
พิษณุโลก  vs  ลำปาง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย   คู่ที่ 120
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
นราธิวาส  vs  บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 121
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
สุพรรณบุรี  vs  บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 122
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
นครราชสีมา  vs  ตรัง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 123
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
ตรัง  vs  สตูล
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 124
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
เพชรบูรณ์  vs  บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รวม มวยไทยสมัครเล่น  13 รายการ  
 
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 201
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
นครสวรรค์  vs  นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 202
รอบชิงชนะเลิศ
13:20
พิษณุโลก  vs  ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.   คู่ที่ 203
รอบชิงชนะเลิศ
13:35
พิษณุโลก  vs  ขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 204
รอบชิงชนะเลิศ
14:05
อุบลราชธานี  vs  นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 205
รอบชิงชนะเลิศ
14:20
พะเยา  vs  ฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 206
รอบชิงชนะเลิศ
14:50
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 207
รอบชิงชนะเลิศ
15:05
พิษณุโลก  vs  ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 208
รอบชิงชนะเลิศ
15:25
นครสวรรค์  vs  ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
มิดเดิลเวท - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.   คู่ที่ 209
รอบชิงชนะเลิศ
15:40
ร้อยเอ็ด  vs  ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
รวม มวยสากลสมัครเล่น  9 รายการ  
 
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ปืนสั้นมาตรฐาน - ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
ปืนสั้นมาตรฐาน - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
ปืนยาวท่านอน 50 เมตร 60 นัด บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
รวม ยิงปืน  3 รายการ  
 
ยูยิตสู
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 7
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 8
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 9
 รอบสอง
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 10
 รอบสอง
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 11
 รอบสอง
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 12
 รอบสอง
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 13
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 14
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 15
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 16
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 17
 รอบสอง
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 18
 รอบสอง
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 19
 รอบสอง
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 20
 รอบสอง
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 21
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 22
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 23
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 24
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 25
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 26
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Duo - หญิง หญิงคู่   คู่ที่ 27
 รอบ RE
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 37
 รอบชิงที่ 3
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 38
 รอบชิงที่ 3
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 40
 รอบชิงที่ 3
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 41
 รอบชิงที่ 3
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 43
 รอบชิงที่ 3
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 44
 รอบชิงที่ 3
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Duo - หญิง หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Duo - หญิง หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Duo - หญิง หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Duo - หญิง หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 4
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Duo - หญิง หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 5
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 29
 รอบ RE
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 30
 รอบ RE
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 31
 รอบ RE
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 32
 รอบ RE
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 33
 รอบ RE
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:11
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:15
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 5
 รอบแรก
09:20
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 6
 รอบแรก
09:22
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 7
 รอบแรก
09:29
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 8
 รอบแรก
09:34
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 9
 รอบสอง
09:39
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 10
 รอบสอง
09:46
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 12
 รอบสอง
09:50
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 13
 รอบสอง
09:55
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 6
 รอบแรก
09:55
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 14
 รอบสอง
09:58
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 15
 รอบสอง
10:04
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 16
 รอบสอง
10:08
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 18
 รอบสอง
10:21
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 19
 รอบสอง
10:23
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 20
 รอบสอง
10:25
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 21
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 22
 รอบรองชนะเลิศ
10:34
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 23
 รอบรองชนะเลิศ
10:41
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 24
 รอบรองชนะเลิศ
10:48
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 25
 รอบรองชนะเลิศ
10:54
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 26
 รอบรองชนะเลิศ
10:57
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 17
 รอบสอง
1014
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 27
 รอบ RE
11:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 39
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 42
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 73 - 81 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 45
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 29
 รอบ RE
11:08
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 30
 รอบ RE
11:10
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   คู่ที่ 31
 รอบ RE
11:16
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 28
 รอบ RE
11:16
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   คู่ที่ 32
 รอบ RE
11:22
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 33
 รอบชิงที่ 3
11:26
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 34
 รอบชิงที่ 3
11:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 36
 รอบชิงที่ 3
11:36
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 37
 รอบชิงที่ 3
11:42
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   คู่ที่ 39
 รอบชิงที่ 3
11:48
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   คู่ที่ 40
 รอบชิงที่ 3
11:51
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Duo - หญิง หญิงคู่   คู่ที่ 34
 รอบชิงที่ 3
13:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Duo - หญิง หญิงคู่   คู่ที่ 35
 รอบชิงที่ 3
13:40
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 35
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 38
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   คู่ที่ 41
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Duo - หญิง หญิงคู่   คู่ที่ 36
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รวม ยูยิตสู  83 รายการ  
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:00
น่าน  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:20
ปทุมธานี  vs  สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 3
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:40
นครราชสีมา  vs  ร้อยเอ็ด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 4
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:00
เพชรบุรี  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 5
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:20
นครนายก  vs  ร้อยเอ็ด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 6
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:40
กาฬสินธุ์  vs  กระบี่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 7
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สุรินทร์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 8
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:20
นครปฐม  vs  ราชบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 9
 รอบรองชนะเลิศ
13:20
น่าน  vs  ปทุมธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 10
 รอบรองชนะเลิศ
13:40
นครราชสีมา  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 11
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
ร้อยเอ็ด  vs  กาฬสินธุ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 12
 รอบรองชนะเลิศ
14:20
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 13
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
น่าน  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ประเภท 7 คน - ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 14
รอบชิงชนะเลิศ
16:20
ร้อยเอ็ด  vs  นครปฐม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม รักบี้ฟุตบอล  14 รายการ  
 
เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:35
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
แคนู ชาย 1 คน (C2) ระยะ 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค 1 คน ชาย (K1M) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี 
รอบชิงชนะเลิศ
09:45
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:50
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:55
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
10:05
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
10:10
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค 1 คน หญิง (K1W) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี 
รอบชิงชนะเลิศ
10:15
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
10:25
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
รวม เรือพาย  12 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 49
 รอบแรก
09:00
สงขลา  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 50
 รอบแรก
10:15
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 51
 รอบแรก
11:30
นครสวรรค์  vs  นนทบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 52
 รอบแรก
12:45
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 53
 รอบแรก
14:00
พระนครศรีอยุธยา  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 54
 รอบแรก
15:15
ปทุมธานี  vs  สงขลา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 55
 รอบแรก
16.30
อ่างทอง  vs  เพชรบูรณ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
รวม วอลเลย์บอล  7 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ยุวชน หญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
กาฬสินธุ์  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ยุวชน หญิง 
 รอบคัดเลือก
09:00
ภูเก็ต  vs  พิจิตร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ยุวชน หญิง 
 รอบคัดเลือก
09:30
กาญจนบุรี  vs  น่าน
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 34
 รอบสอง
09:30
กาญจนบุรี  vs  กาฬสินธุ์ 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ฉ  คู่ที่ 31
 รอบสอง
10:00
สงขลา  vs  กาฬสินธุ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 35
 รอบสอง
10:00
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ฉ  คู่ที่ 32
 รอบสอง
10:30
ชัยนาท  vs  เพชรบุรี 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 36
 รอบสอง
10:30
สุพรรณบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย จ  คู่ที่ 33
 รอบสอง
11:00
เพชรบุรี  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  9 รายการ  
 
ว่ายน้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ผีเสื้อ 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ผีเสื้อ 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ผีเสื้อ 100 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ผีเสื้อ 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ผีเสื้อ 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ผีเสื้อ 100 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ผีเสื้อ 100 เมตร - หญิง   Heat 4
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
กบ 50 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
กบ 50 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
กบ 50 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
กบ 50 เมตร - ชาย   Heat 4
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ผีเสื้อ 100 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ผีเสื้อ 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
กบ 50 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ฟรีสไตล์ 800 เมตร - หญิง   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ฟรีสไตล์ 800 เมตร - หญิง   Heat 2
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ฟรีสไตล์ 800 เมตร - หญิง   Heat 3
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
รวม ว่ายน้ำ  23 รายการ  
 
วูซู
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 8
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
นราธิวาส  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 9
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
สระบุรี  vs  นครพนม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 10
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
สตูล  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 11
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
บุรีรัมย์  vs  ตาก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย   คู่ที่ 12
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
พระนครศรีอยุธยา  vs  ตาก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย   คู่ที่ 13
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
เชียงใหม่  vs  นราธิวาส
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย   คู่ที่ 14
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
บุรีรัมย์  vs  อำนาจเจริญ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย   คู่ที่ 15
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
เพชรบูรณ์  vs  สตูล
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย   คู่ที่ 16
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย   คู่ที่ 17
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
ศรีสะเกษ  vs  ตรัง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย   คู่ที่ 18
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
เพชรบูรณ์  vs  บุรีรัมย์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย   คู่ที่ 19
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
นราธิวาส  vs  ตาก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รวม วูซู  12 รายการ  
 
วูซูยุทธลีลา
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ยุทธลีลาพลอง (กุ่นซู่) บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ยุทธลีลา ไท่จี๋เจี้ยน - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ยุทธลีลากระบี่(เจี้ยนซู่) บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ยุทธลีลาทวน (เชียงซู่) บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ยุทธลีลา ราชสีห์ - Obstacle ทีมชาย  
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ยุทธลีลา ราชสีห์ - Obstacle ทีมหญิง  
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รวม วูซูยุทธลีลา  6 รายการ  
 
สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย C  คู่ที่ 1
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
สุพรรณบุรี  vs  สุโขทัย
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย C  คู่ที่ 2
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
สุราษฎร์ธานี  vs  ขอนแก่น
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย D  คู่ที่ 3
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
กระบี่  vs  ชลบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย D  คู่ที่ 4
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
สระบุรี  vs  นครพนม
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย A  คู่ที่ 5
 รอบแบ่งกลุ่ม
12.00
เชียงใหม่  vs  สุราษฎร์ธานี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย A  คู่ที่ 6
 รอบแบ่งกลุ่ม
12.00
กรุงเทพมหานคร  vs  น่าน
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย B  คู่ที่ 7
 รอบแบ่งกลุ่ม
12.00
ปทุมธานี  vs  เพชรบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย B  คู่ที่ 8
 รอบแบ่งกลุ่ม
12.00
พะเยา  vs  ขอนแก่น
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย C  คู่ที่ 9
 รอบแบ่งกลุ่ม
14.00
สุพรรณบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย C  คู่ที่ 10
 รอบแบ่งกลุ่ม
14.00
สุโขทัย  vs  ขอนแก่น
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย D  คู่ที่ 11
 รอบแบ่งกลุ่ม
14.00
กระบี่  vs  สระบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย D  คู่ที่ 12
 รอบแบ่งกลุ่ม
14.00
ชลบุรี  vs  นครพนม
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย A  คู่ที่ 13
 รอบแบ่งกลุ่ม
16.00
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย A  คู่ที่ 14
 รอบแบ่งกลุ่ม
16.00
สุราษฎร์ธานี  vs  น่าน
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย B  คู่ที่ 15
 รอบแบ่งกลุ่ม
16.00
ปทุมธานี  vs  พะเยา
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   สาย B  คู่ที่ 16
 รอบแบ่งกลุ่ม
16.00
เพชรบุรี  vs  ขอนแก่น
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
รวม สนุกเกอร์  16 รายการ  
 
หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 7
 รอบแรก
09.00
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 8
 รอบแรก
09.00
ชลบุรี  vs  มหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 9
 รอบแรก
09.00
นนทบุรี  vs  น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 10
 รอบแรก
09.00
นครราชสีมา  vs  พะเยา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 11
 รอบแรก
09.00
เชียงใหม่  vs  ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09.00
นครราชสีมา  vs  มหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
 รอบแรก
09.00
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 3
 รอบแรก
09.00
นครปฐม  vs  พะเยา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 4
 รอบแรก
09.00
ภูเก็ต  vs  น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 5
 รอบแรก
09.00
ชลบุรี  vs  พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 6
 รอบแรก
09:00
ลำพูน  vs  ระยอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบสอง
13.00
ภูเก็ต  vs  ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
 รอบสอง
13.00
มหาสารคาม  vs  สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 3
 รอบสอง
13.00
น่าน  vs  สงขลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 4
 รอบสอง
13.00
พะเยา  vs  เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 5
 รอบสอง
13.00
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 6
 รอบสอง
13.00
มหาสารคาม  vs  ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 7
 รอบสอง
13.00
สุราษฎร์ธานี  vs  ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 8
 รอบสอง
13.00
พะเยา  vs  ภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 9
 รอบสอง
13.00
นครปฐม  vs  น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 10
 รอบสอง
13.00
พัทลุง  vs  ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 11
 รอบสอง
13.00
ชลบุรี  vs  ระยอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
รวม หมากล้อม  22 รายการ  
 
ฮอกกี้
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 36
 รอบแรก
09:00
น่าน  vs  นครนายก
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 37
 รอบแรก
10:00
เชียงใหม่  vs  สระบุรี
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย   คู่ที่ 38
 รอบ 8 ทีม
11:00
สุรินทร์  vs  สระบุรี
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย   คู่ที่ 39
 รอบ 8 ทีม
12:00
ประจวบคีรีขันธ์  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย   คู่ที่ 40
 รอบ 8 ทีม
13:00
นราธิวาส  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย   คู่ที่ 41
 รอบ 8 ทีม
14:00
นครนายก  vs  ระยอง
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม ฮอกกี้  6 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   คู่ที่ 29
 รอบสอง
13:00
สมุทรปราการ  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ชายหาด ทีมชาย   คู่ที่ 29
 รอบสอง
14:00
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 30
 รอบสอง
14:30
ศรีสะเกษ  vs  พัทลุง
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ชายหาด ทีมชาย   คู่ที่ 30
 รอบสอง
14:50
ศรีสะเกษ  vs  กระบี่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ชายหาด ทีมชาย   คู่ที่ 31
 รอบสอง
15:40
สระบุรี  vs  กาญจนบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 31
 รอบสอง
16:00
น่าน  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ชายหาด ทีมชาย   คู่ที่ 32
 รอบสอง
16:30
อุบลราชธานี  vs  ชัยภูมิ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 32
 รอบสอง
17:30
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
รวม แฮนด์บอล  8 รายการ