เทนนิส
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561

เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 17
 รอบสอง
09:00
สุพรรณบุรี  vs  กระบี่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 18
 รอบสอง
09:00
สงขลา  vs  ชลบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 19
 รอบสอง
09:00
ประจวบคีรีขันธ์  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 20
 รอบสอง
09:00
นนทบุรี  vs  เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 21
 รอบสอง
09:00
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 22
 รอบสอง
09:00
นนทบุรี  vs  ลพบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 23
 รอบสอง
09:00
กระบี่  vs  มหาสารคาม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 24
 รอบสอง
09:00
ประจวบคีรีขันธ์  vs  สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 17
 รอบสอง
11:00
สุพรรณบุรี  vs  อำนาจเจริญ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 18
 รอบสอง
11:00
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 19
 รอบสอง
11:00
ฉะเชิงเทรา  vs  นครราชสีมา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 20
 รอบสอง
11:00
อำนาจเจริญ  vs  สมุทรปราการ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 21
 รอบสอง
11:00
พระนครศรีอยุธยา  vs  เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 22
 รอบสอง
11:00
สุพรรณบุรี  vs  นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 23
 รอบสอง
11:00
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 24
 รอบสอง
11:00
ภูเก็ต  vs  ชลบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
รวม เทนนิส  16 รายการ