ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
วิ่ง 3,000 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
กระโดดไกล - หญิง 
 สัตตกรีฑา 5
08:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทุ่มน้ำหนัก - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 800 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 800 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 800 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 800 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
กระโดดสูง - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ขว้างค้อน - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
กระโดดค้ำ - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
กระโดดไกล - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
พุ่งแหลน - หญิง 
 สัตตกรีฑา 6
15:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 200 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 200 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 800 เมตร - หญิง   Heat 1
 สัตตกรีฑา 7
17:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 800 เมตร - หญิง   Heat 2
 สัตตกรีฑา 7
17:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 800 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
สัตตกรีฑา - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 800 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งผลัด เมดเลย์ หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งผลัด เมดเลย์ ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
18:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
รวม กรีฑา  33 รายการ  
 
กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   คู่ที่ 15
 รอบสอง
13:00
กระบี่  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 15
 รอบสอง
14:00
กระบี่  vs  เชียงราย
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 16
 รอบสอง
15:00
นครศรีธรรมราช  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 16
 รอบสอง
16:00
อุบลราชธานี  vs  พังงา
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
รวม กาบัดดี้  4 รายการ  
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
เครื่องบินเล็กบินผาดแผลง ประเภท F3A ท่าบิน Asian Sportsman Maneuver 
 สะสมคะแนน
08:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R มอเตอร์ไฟฟ้า 
 สะสมคะแนน
08:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R เครื่องยนต์น้ำมัน 
 สะสมคะแนน
08:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F5D Class B  
 สะสมคะแนน
08:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง ประเภท F3C ท่าบิน B3C 
 สะสมคะแนน
08:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง ประเภท F3N ท่าบิน Beginner 
 สะสมคะแนน
08:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
เครื่องบินจำลองประเภททีมรวมจังหวัด 
 สะสมคะแนน
08:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
ร่มบิน - แบบแข่งความเเม่นยำ (Precision) บุคคลชาย-หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
ร่มบิน - แบบบินเดินทาง (Navigation) บุคคลชาย-หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
ร่มบิน - คะแนนรวมสูงสุดทุกประเภท 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
ร่มบิน - แบบบินประหยัดเชื้อเพลิง (Pure Economy) บุคคลชาย-หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
รวม กีฬาทางอากาศ   11 รายการ  
 
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย W  คู่ที่ 23
 รอบสอง
09:00
ศรีสะเกษ  vs  น่าน
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 24
 รอบสอง
11:00
มหาสารคาม  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 25
 รอบสอง
13:00
มหาสารคาม  vs  ปัตตานี
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 26
 รอบสอง
15:00
ปัตตานี  vs  น่าน
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม คริกเก็ต  4 รายการ  
 
คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
นครสวรรค์  vs  ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:00
ขอนแก่น  vs  สุโขทัย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:00
ระยอง  vs  พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:00
ศรีสะเกษ  vs  เพชรบูรณ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 5
 รอบแรก
09:00
อุดรธานี  vs  กระบี่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 6
 รอบสอง
09:00
นครสวรรค์  vs  สุโขทัย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 7
 รอบสอง
09:00
ระยอง  vs  ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 8
 รอบสอง
09:00
เพชรบูรณ์  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 9
 รอบสอง
09:00
อุดรธานี  vs  กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 10
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สุโขทัย  vs  ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 11
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 13
 รอบแรก
09:00
ลพบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 14
 รอบแรก
09:00
เพชรบูรณ์  vs  ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 15
 รอบแรก
09:00
พิจิตร  vs  นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 16
 รอบสอง
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  กระบี่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 17
 รอบสอง
09:00
ภูเก็ต  vs  ศรีสะเกษ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 18
 รอบสอง
09:00
นครสวรรค์  vs  ฉะเชิงเทรา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 19
 รอบสอง
09:00
อุตรดิตถ์  vs  ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 20
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 21
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
นครสวรรค์  vs  ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 23
 รอบแรก
09:00
พิจิตร  vs  ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 24
 รอบแรก
09:00
กระบี่  vs  นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 25
 รอบแรก
09:00
ฉะเชิงเทรา  vs  ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 26
 รอบสอง
09:00
พิจิตร  vs  เชียงใหม่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 27
 รอบสอง
09:00
กระบี่  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 28
 รอบสอง
09:00
ภูเก็ต  vs  ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 29
 รอบสอง
09:00
ระยอง  vs  ยะลา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 30
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
พิจิตร  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 31
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ภูเก็ต  vs  ยะลา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 33
 รอบแรก
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 34
 รอบแรก
09:00
ระยอง  vs  ร้อยเอ็ด
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 35
 รอบแรก
09:00
สุโขทัย  vs  กระบี่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 36
 รอบแรก
09:00
พิจิตร  vs  อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 37
 รอบแรก
09:00
ชลบุรี  vs  กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 38
 รอบสอง
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 39
 รอบสอง
09:00
กระบี่  vs  เชียงราย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 40
 รอบสอง
09:00
พิจิตร  vs  ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 41
 รอบสอง
09:00
กาญจนบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 42
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 43
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ขอนแก่น  vs  นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 45
 รอบแรก
09:00
นครสวรรค์  vs  ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 46
 รอบแรก
09:00
ลำปาง  vs  กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 47
 รอบแรก
09:00
ขอนแก่น  vs  พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 48
 รอบแรก
09:00
ปัตตานี  vs  กระบี่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 49
 รอบสอง
09:00
ลพบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 50
 รอบสอง
09:00
กาญจนบุรี  vs  ศรีสะเกษ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 51
 รอบสอง
09:00
ขอนแก่น  vs  ฉะเชิงเทรา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 52
 รอบสอง
09:00
ปัตตานี  vs  อุตรดิตถ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 53
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ลพบุรี  vs  ศรีสะเกษ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 54
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ขอนแก่น  vs  อุตรดิตถ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 56
 รอบแรก
09:00
กระบี่  vs  นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 57
 รอบแรก
09:00
ระยอง  vs  ฉะเชิงเทรา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 58
 รอบแรก
09:00
กาญจนบุรี  vs  ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 59
 รอบสอง
09:00
นครสวรรค์  vs  ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 60
 รอบสอง
09:00
ระยอง  vs  ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 61
 รอบสอง
09:00
ลพบุรี  vs  ศรีสะเกษ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 62
 รอบสอง
09:00
พิจิตร  vs  ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 63
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
นครสวรรค์  vs  ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 64
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ลพบุรี  vs  ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 66
 รอบแรก
09:00
ฉะเชิงเทรา  vs  ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 67
 รอบแรก
09:00
นครสวรรค์  vs  อุตรดิตถ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 68
 รอบสอง
09:00
ระยอง  vs  กระบี่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 69
 รอบสอง
09:00
พิจิตร  vs  ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 70
 รอบสอง
09:00
ศรีสะเกษ  vs  นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 71
 รอบสอง
09:00
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 72
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ระยอง  vs  ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 73
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 75
 รอบแรก
09:00
เพชรบูรณ์  vs  สุรินทร์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 76
 รอบแรก
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 77
 รอบแรก
09:00
นครสวรรค์  vs  ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 78
 รอบแรก
09:00
ลำพูน  vs  อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 79
 รอบแรก
09:00
กาฬสินธุ์  vs  ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 80
 รอบแรก
09:00
ปัตตานี  vs  พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 81
 รอบสอง
09:00
เพชรบูรณ์  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 82
 รอบสอง
09:00
ระยอง  vs  กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 83
 รอบสอง
09:00
อุบลราชธานี  vs  ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 84
 รอบสอง
09:00
ปัตตานี  vs  นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 85
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 86
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ภูเก็ต  vs  ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย 
 รอบ RE
13.00
นครสวรรค์  vs  ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย 
 รอบชิงที่ 3
13.00
ระยอง  vs  เชียงราย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย 
 รอบชิงที่ 3
13.00
ขอนแก่น  vs  กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง 
 รอบ RE
13:00
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง 
 รอบชิงที่ 3
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง 
 รอบชิงที่ 3
13:00
พิจิตร  vs  อุตรดิตถ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง 
 รอบ RE
13:00
พิจิตร  vs  ฉะเชิงเทรา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย 
 รอบ RE
13:00
ลพบุรี  vs  กระบี่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย 
 รอบ RE
13:00
พิจิตร  vs  ฉะเชิงเทรา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย 
 รอบชิงที่ 3
13:00
กระบี่  vs  ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย 
 รอบชิงที่ 3
13:00
พิจิตร  vs  ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย 
 รอบ RE
13:00
ฉะเชิงเทรา  vs  ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย 
 รอบชิงที่ 3
13:00
กระบี่  vs  พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย 
 รอบชิงที่ 3
13:00
ฉะเชิงเทรา  vs  ยะลา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง 
 รอบ RE
13:00
นครสวรรค์  vs  กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง 
 รอบ RE
13:00
กาฬสินธุ์  vs  อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง 
 รอบชิงที่ 3
13:00
กาญจนบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง 
 รอบชิงที่ 3
13:00
อุบลราชธานี  vs  ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง 
 รอบ RE
13:00
ฉะเชิงเทรา  vs  กระบี่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง 
 รอบ RE
13:00
กระบี่  vs  ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง 
 รอบชิงที่ 3
13:00
กระบี่  vs  ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง 
 รอบชิงที่ 3
13:00
พิจิตร  vs  ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง 
 รอบชิงที่ 3
13:00
ฉะเชิงเทรา  vs  ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง 
 รอบชิงที่ 3
13:00
เชียงใหม่  vs  นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย 
 รอบ RE
13:00
ขอนแก่น  vs  นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย 
 รอบชิงที่ 3
13:00
นครสวรรค์  vs  ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย 
 รอบชิงที่ 3
13:00
เพชรบูรณ์  vs  กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สุโขทัย  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 22
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 32
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 55
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ลพบุรี  vs  ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
นครสวรรค์  vs  ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ระยอง  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 87
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ระยอง  vs  ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รวม คาราเต้โด  114 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประเภทถนน อินไลน์เรส - หญิง (80 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
รวม จักรยาน  1 รายการ  
 
เจ็ตสกี
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 1
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 2
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 3
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 4
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 5
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 6
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 7
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 8
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 9
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 10
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 11
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 12
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 13
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 14
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 15
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 16
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 17
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 18
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 19
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 20
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 21
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 1
 รอบ 8 ทีม
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 2
 รอบ 8 ทีม
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 3
 รอบ 8 ทีม
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 4
 รอบ 8 ทีม
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 1
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี   คู่ที่ 1
 รอบคัดเลือก
13:10
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี   คู่ที่ 2
 รอบคัดเลือก
13:10
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี   คู่ที่ 3
 รอบคัดเลือก
13:10
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี   คู่ที่ 4
 รอบคัดเลือก
13:10
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี   คู่ที่ 5
 รอบคัดเลือก
13:10
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี   คู่ที่ 6
 รอบคัดเลือก
13:10
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี   คู่ที่ 7
 รอบคัดเลือก
13:10
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี   คู่ที่ 8
 รอบคัดเลือก
13:10
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี   คู่ที่ 9
 รอบคัดเลือก
13:10
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี   คู่ที่ 1
 รอบรองชนะเลิศ
13:10
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี   คู่ที่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
13:10
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
13:10
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
13:10
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
13:10
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
รวม เจ็ตสกี  41 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สมุทรสาคร  vs  สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
กำแพงเพชร 2  vs  นครราชสีมา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 3
รอบชิงชนะเลิศ
10.30
กำแพงเพชร  vs  สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 4
รอบชิงชนะเลิศ
11.00
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 5
รอบชิงชนะเลิศ
11.00
กำแพงเพชร  vs  กำแพงเพชร 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
รวม ซอฟท์เทนนิส  5 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   สาย MY  คู่ที่ 32
 รอบสอง
09:00
สุพรรณบุรี  vs  ชัยนาท
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย WY  คู่ที่ 35
 รอบสอง
09:00
ระยอง  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย WX  คู่ที่ 36
 รอบสอง
11:30
จันทบุรี  vs  ชัยภูมิ
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
ทีมชาย   สาย MX  คู่ที่ 33
 รอบสอง
11:30
ขอนแก่น  vs  ชัยภูมิ
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
รวม ซอฟท์บอล  4 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชุด - หญิง   สาย B  คู่ที่ 61
 รอบแรก
09:00
ชลบุรี  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชุด - หญิง   สาย D  คู่ที่ 62
 รอบแรก
09:00
ตรัง  vs  น่าน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชุด - หญิง   สาย A  คู่ที่ 63
 รอบแรก
11:00
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชุด - หญิง   สาย C  คู่ที่ 64
 รอบแรก
11:00
ลำปาง  vs  นครพนม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 65
 รอบแรก
13:00
นครราชสีมา  vs  น่าน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 66
 รอบแรก
13:00
ลำปาง  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 67
 รอบแรก
15:00
พัทลุง  vs  ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชุด - ชาย   สาย C  คู่ที่ 68
 รอบแรก
15:00
ปทุมธานี  vs  แพร่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย P  คู่ที่ 29
 รอบสอง
16:00
ปทุมธานี  vs  ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย Q  คู่ที่ 30
 รอบสอง
16:00
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย R  คู่ที่ 31
 รอบสอง
17:00
มหาสารคาม  vs  ร้อยเอ็ด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย S  คู่ที่ 32
 รอบสอง
17:00
ลำปาง  vs  ตาก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม เซปักตะกร้อ  12 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย P  คู่ที่ 25
 รอบสอง
10:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย Q  คู่ที่ 26
 รอบสอง
10:40
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย R  คู่ที่ 27
 รอบสอง
11:20
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย S  คู่ที่ 28
 รอบสอง
12:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 17
 รอบสอง
09:00
สุพรรณบุรี  vs  กระบี่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 18
 รอบสอง
09:00
สงขลา  vs  ชลบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 19
 รอบสอง
09:00
ประจวบคีรีขันธ์  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 20
 รอบสอง
09:00
นนทบุรี  vs  เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 21
 รอบสอง
09:00
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 22
 รอบสอง
09:00
นนทบุรี  vs  ลพบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 23
 รอบสอง
09:00
กระบี่  vs  มหาสารคาม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 24
 รอบสอง
09:00
ประจวบคีรีขันธ์  vs  สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 17
 รอบสอง
11:00
สุพรรณบุรี  vs  อำนาจเจริญ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 18
 รอบสอง
11:00
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 19
 รอบสอง
11:00
ฉะเชิงเทรา  vs  นครราชสีมา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 20
 รอบสอง
11:00
อำนาจเจริญ  vs  สมุทรปราการ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 21
 รอบสอง
11:00
พระนครศรีอยุธยา  vs  เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 22
 รอบสอง
11:00
สุพรรณบุรี  vs  นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 23
 รอบสอง
11:00
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 24
 รอบสอง
11:00
ภูเก็ต  vs  ชลบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
รวม เทนนิส  16 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย B  คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย B  คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:00
นครราชสีมา  vs  ราชบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย C  คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย C  คู่ที่ 5
 รอบแรก
09:20
พิจิตร  vs  ราชบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย D  คู่ที่ 6
 รอบแรก
09:20
สุราษฎร์ธานี  vs  พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย D  คู่ที่ 7
 รอบแรก
09:20
ราชบุรี  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย A  คู่ที่ 8
 รอบแรก
09:20
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย B  คู่ที่ 9
 รอบแรก
09:40
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย B  คู่ที่ 10
 รอบแรก
09:40
เพชรบุรี  vs  พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย C  คู่ที่ 11
 รอบแรก
09:40
สุราษฎร์ธานี  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย C  คู่ที่ 12
 รอบแรก
09:40
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย D  คู่ที่ 13
 รอบแรก
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย D  คู่ที่ 14
 รอบแรก
10:00
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย A  คู่ที่ 15
 รอบแรก
10:00
เชียงใหม่  vs  สตูล
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 16
 รอบแรก
10:00
สกลนคร  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 17
 รอบแรก
10:20
นครราชสีมา  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 18
 รอบแรก
10:20
นครปฐม  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย E  คู่ที่ 19
 รอบแรก
10:20
เชียงใหม่  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 20
 รอบแรก
10:20
สตูล  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 21
 รอบแรก
10:40
นครปฐม  vs  สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย H  คู่ที่ 22
 รอบแรก
10:40
พิจิตร  vs  สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย I  คู่ที่ 23
 รอบแรก
10:40
สมุทรปราการ  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย J  คู่ที่ 24
 รอบแรก
10:40
นครปฐม  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย K  คู่ที่ 25
 รอบแรก
11.00
พิจิตร  vs  สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย M  คู่ที่ 27
 รอบแรก
11.00
สตูล  vs  สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย N  คู่ที่ 28
 รอบแรก
11.00
สตูล  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย O  คู่ที่ 29
 รอบแรก
11:20
นนทบุรี  vs  สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย A  คู่ที่ 30
 รอบแรก
11:20
นครราชสีมา  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 31
 รอบแรก
11:20
พิษณุโลก  vs  สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 32
 รอบแรก
11:20
ขอนแก่น  vs  พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 33
 รอบแรก
11:40
เพชรบุรี  vs  สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย E  คู่ที่ 34
 รอบแรก
11:40
นครปฐม  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 35
 รอบแรก
11:40
พิจิตร  vs  สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 36
 รอบแรก
11:40
ระนอง  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย H  คู่ที่ 37
 รอบแรก
12:00
สตูล  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย I  คู่ที่ 38
 รอบแรก
12:00
พิษณุโลก  vs  นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย J  คู่ที่ 39
 รอบแรก
12:00
เพชรบุรี  vs  สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย K  คู่ที่ 40
 รอบแรก
12:00
เชียงใหม่  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย M  คู่ที่ 42
 รอบแรก
13.00
สมุทรปราการ  vs  นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย N  คู่ที่ 43
 รอบแรก
13:00
สงขลา  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย O  คู่ที่ 44
 รอบแรก
13:00
พิจิตร  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย L  คู่ที่ 41
 รอบแรก
13:00
พิจิตร  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย A  คู่ที่ 45
 รอบแรก
13:20
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย B  คู่ที่ 46
 รอบแรก
13:20
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย B  คู่ที่ 47
 รอบแรก
13:20
พิจิตร  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย C  คู่ที่ 48
 รอบแรก
13:20
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย C  คู่ที่ 49
 รอบแรก
13:40
สุราษฎร์ธานี  vs  พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย D  คู่ที่ 50
 รอบแรก
13:40
สุราษฎร์ธานี  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย D  คู่ที่ 51
 รอบแรก
13:40
พิจิตร  vs  ราชบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย A  คู่ที่ 52
 รอบแรก
13:40
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย B  คู่ที่ 53
 รอบแรก
14:00
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมหญิง ยุวชน   สาย B  คู่ที่ 54
 รอบแรก
14:00
สุราษฎร์ธานี  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย C  คู่ที่ 55
 รอบแรก
14:00
สุราษฎร์ธานี  vs  พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย C  คู่ที่ 56
 รอบแรก
14:00
เพชรบุรี  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย D  คู่ที่ 57
 รอบแรก
14:20
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย D  คู่ที่ 58
 รอบแรก
14:20
เพชรบุรี  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย A  คู่ที่ 59
 รอบแรก
14:20
กรุงเทพมหานคร  vs  สตูล
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 60
 รอบแรก
14:20
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 61
 รอบแรก
14:40
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 62
 รอบแรก
14:40
สมุทรปราการ  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย E  คู่ที่ 63
 รอบแรก
14:40
จันทบุรี  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 64
 รอบแรก
14:40
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 65
 รอบแรก
15:00
สุพรรณบุรี  vs  สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย H  คู่ที่ 66
 รอบแรก
15:00
สุพรรณบุรี  vs  สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย I  คู่ที่ 67
 รอบแรก
15:00
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย J  คู่ที่ 68
 รอบแรก
15:00
พิจิตร  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย K  คู่ที่ 69
 รอบแรก
15:20
สมุทรปราการ  vs  สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย L  คู่ที่ 70
 รอบแรก
15:20
สกลนคร  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย M  คู่ที่ 71
 รอบแรก
15:20
พิษณุโลก  vs  สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย N  คู่ที่ 72
 รอบแรก
15:20
สงขลา  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย O  คู่ที่ 73
 รอบแรก
15:40
ระนอง  vs  สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย A  คู่ที่ 74
 รอบแรก
15:40
ระนอง  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 75
 รอบแรก
15:40
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 76
 รอบแรก
15:40
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 77
 รอบแรก
16:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย E  คู่ที่ 78
 รอบแรก
16:00
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 79
 รอบแรก
16:00
นนทบุรี  vs  สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 80
 รอบแรก
16:00
นครราชสีมา  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย H  คู่ที่ 81
 รอบแรก
16:20
นนทบุรี  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย I  คู่ที่ 82
 รอบแรก
16:20
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย J  คู่ที่ 83
 รอบแรก
16:20
นนทบุรี  vs  สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย K  คู่ที่ 84
 รอบแรก
16:20
ระนอง  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย L  คู่ที่ 85
 รอบแรก
16:40
นครราชสีมา  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย M  คู่ที่ 86
 รอบแรก
16:40
ระยอง  vs  นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย N  คู่ที่ 87
 รอบแรก
16:40
เพชรบุรี  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย O  คู่ที่ 88
 รอบแรก
16:40
ระนอง  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย A  คู่ที่ 89
 รอบแรก
17:00
สุราษฎร์ธานี  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย B  คู่ที่ 90
 รอบแรก
17:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย B  คู่ที่ 91
 รอบแรก
17:00
ราชบุรี  vs  พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย C  คู่ที่ 92
 รอบแรก
17:00
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย C  คู่ที่ 93
 รอบแรก
17:20
ราชบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย D  คู่ที่ 94
 รอบแรก
17:20
สุราษฎร์ธานี  vs  ราชบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย D  คู่ที่ 95
 รอบแรก
17:20
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย A  คู่ที่ 96
 รอบแรก
17:20
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย B  คู่ที่ 97
 รอบแรก
17:40
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย B  คู่ที่ 98
 รอบแรก
17:40
พิจิตร  vs  สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย C  คู่ที่ 99
 รอบแรก
17:40
สุราษฎร์ธานี  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย C  คู่ที่ 100
 รอบแรก
17:40
พิจิตร  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย D  คู่ที่ 101
 รอบแรก
18:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย D  คู่ที่ 102
 รอบแรก
18:00
พิจิตร  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย A  คู่ที่ 103
 รอบแรก
18:00
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 104
 รอบแรก
18:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 105
 รอบแรก
18:20
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 106
 รอบแรก
18:20
สมุทรปราการ  vs  นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย E  คู่ที่ 107
 รอบแรก
18:20
จันทบุรี  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 108
 รอบแรก
18:20
กรุงเทพมหานคร  vs  สตูล
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 109
 รอบแรก
18:40
สุพรรณบุรี  vs  นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย H  คู่ที่ 110
 รอบแรก
18:40
สุพรรณบุรี  vs  พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย I  คู่ที่ 111
 รอบแรก
18:40
สุพรรณบุรี  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย J  คู่ที่ 112
 รอบแรก
18:40
พิจิตร  vs  นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย L  คู่ที่ 114
 รอบแรก
19:00
พิจิตร  vs  สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย M  คู่ที่ 115
 รอบแรก
19:00
พิษณุโลก  vs  สตูล
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย N  คู่ที่ 116
 รอบแรก
19:00
สงขลา  vs  สตูล
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย O  คู่ที่ 117
 รอบแรก
19:20
ระนอง  vs  นนทบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย K  คู่ที่ 113
 รอบแรก
19:20
สมุทรปราการ  vs  พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
รวม เทเบิลเทนนิส  116 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
รวม บริดจ์  6 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 43
 รอบสอง
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 44
 รอบสอง
10:30
ปัตตานี  vs  นนทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 45
 รอบสอง
12:00
ระยอง  vs  นครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 46
 รอบสอง
13.30
เชียงใหม่  vs  ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 47
 รอบสอง
15:20
ระนอง  vs  เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 48
 รอบสอง
16:50
กาญจนบุรี  vs  นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 1
 รอบสอง
18:50
อุดรธานี  vs  ชุมพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 1
 รอบสอง
18:51
แพร่  vs  อ่างทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 2
 รอบสอง
19:06
นครปฐม  vs  ศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 2
 รอบสอง
19:12
สงขลา  vs  เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 3
 รอบสอง
19:18
ชัยภูมิ  vs  แพร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 3
 รอบสอง
19:28
นครราชสีมา  vs  ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 4
 รอบสอง
19:43
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 4
 รอบสอง
19:44
กรุงเทพมหานคร  vs  อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 5
 รอบสอง
20:05
อ่างทอง  vs  นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 5
 รอบสอง
20:07
ชุมพร  vs  เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
รวม บาสเกตบอล  16 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
คู่ผสม   สาย B
 RR3
10:00
เชียงราย  vs  นครศรีธรรมราช
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย D
 RR3
10:00
สุพรรณบุรี  vs  สงขลา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย E
 RR3
10:00
ลำปาง  vs  สงขลา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย G
 RR3
10:00
สมุทรปราการ  vs  ตรัง
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย B
 RR3
10:30
นครปฐม  vs  เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย D
 RR3
10:30
สุราษฎร์ธานี  vs  นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย B
 RR3
10:30
เชียงใหม่  vs  อุดรธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย D
 RR3
10:30
นครราชสีมา  vs  เชียงราย
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย E
 RR3
11:00
ระนอง  vs  นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย G
 RR3
11:00
นครสวรรค์  vs  อุดรธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่   สาย B
 RR3
11:00
ขอนแก่น  vs  สมุทรปราการ
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่   สาย D
 RR3
11:00
กรุงเทพมหานคร  vs  อุดรธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย E
 RR3
11:30
พิษณุโลก  vs  สงขลา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย G
 RR3
11:30
นครศรีธรรมราช  vs  ระยอง
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่   สาย E
 RR3
11:30
กรุงเทพมหานคร  vs  แพร่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่   สาย G
 RR3
11:30
นนทบุรี  vs  กาฬสินธุ์
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายคู่   สาย B
 RR3
12:00
แพร่  vs  สกลนคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายคู่   สาย D
 RR3
12:00
สงขลา  vs  นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน หญิงเดี่ยว   สาย A
 RR1
12:00
สุพรรณบุรี  vs  พิษณุโลก
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน หญิงเดี่ยว   สาย C
 RR1
12:00
สกลนคร  vs  เชียงราย
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายคู่   สาย E
 RR3
12:30
ระนอง  vs  นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน หญิงเดี่ยว   สาย F
 RR1
12:30
นนทบุรี  vs  เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน หญิงเดี่ยว   สาย H
 RR1
12:30
พะเยา  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย A
 RR1
12:30
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย C
 RR1
13:00
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย F
 RR1
13:00
นนทบุรี  vs  นครปฐม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย H
 RR1
13:00
นครราชสีมา  vs  เชียงราย
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน ชายเดี่ยว   สาย A
 RR1
13:00
นนทบุรี  vs  อุดรธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน ชายเดี่ยว   สาย C
 RR1
13:30
นครปฐม  vs  ลำปาง
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน ชายเดี่ยว   สาย F
 RR1
13:30
พระนครศรีอยุธยา  vs  ลำปาง
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน ชายเดี่ยว   สาย H
 RR1
13:30
ชลบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย A
 RR1
13:30
กรุงเทพมหานคร  vs  ตรัง
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย C
 RR1
14:00
ลำปาง  vs  นครสวรรค์
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย F
 RR1
14:00
สมุทรปราการ  vs  ราชบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย A
 RR1
14:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย C
 RR1
14:00
สุพรรณบุรี  vs  ฉะเชิงเทรา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย H
 RR1
14:30
นครปฐม  vs  นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย F
 RR1
14:30
นครปฐม  vs  เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย H
 RR1
14:30
ปราจีนบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่   สาย A
 RR1
14:30
เชียงราย  vs  นครปฐม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่   สาย C
 RR1
15:00
สงขลา  vs  พระนครศรีอยุธยา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่   สาย H
 RR1
15:00
เชียงใหม่  vs  นครปฐม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายคู่   สาย C
 RR1
15:00
เชียงใหม่  vs  นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายคู่   สาย F
 RR1
15:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายคู่   สาย H
 RR1
15:30
ลพบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่   สาย F
 RR1
15:30
นครสวรรค์  vs  นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายคู่   สาย A
 RR1
15:30
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รวม แบดมินตัน  47 รายการ  
 
ปันจักสีลัต
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 86
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ประจวบคีรีขันธ์  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 87
 รอบรองชนะเลิศ
09:51
ปัตตานี  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 70
 รอบรองชนะเลิศ
10:21
นครศรีธรรมราช  vs  ชุมพร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 71
 รอบรองชนะเลิศ
10:40
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 88
 รอบรองชนะเลิศ
10:57
ตาก  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 72
 รอบรองชนะเลิศ
11:15
ยะลา  vs  สมุทรสาคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 73
 รอบรองชนะเลิศ
11:37
เชียงราย  vs  กาฬสินธุ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 90
 รอบรองชนะเลิศ
12:08
เพชรบุรี  vs  สงขลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 91
 รอบรองชนะเลิศ
12:22
ยะลา  vs  กาฬสินธุ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 74
 รอบรองชนะเลิศ
13:55
สมุทรสาคร  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 75
 รอบรองชนะเลิศ
14:12
ยะลา  vs  กาฬสินธุ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 92
 รอบรองชนะเลิศ
14:35
นครราชสีมา  vs  สมุทรสาคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 93
 รอบรองชนะเลิศ
14:50
นครศรีธรรมราช  vs  สงขลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 76
 รอบรองชนะเลิศ
15:10
ยะลา  vs  ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 77
 รอบรองชนะเลิศ
15:35
ศรีสะเกษ  vs  สงขลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 94
 รอบรองชนะเลิศ
15:54
นนทบุรี  vs  ยะลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 95
 รอบรองชนะเลิศ
16:08
บุรีรัมย์  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 78
 รอบรองชนะเลิศ
16:39
ยะลา  vs  นครสวรรค์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 79
 รอบรองชนะเลิศ
16:54
กาฬสินธุ์  vs  บุรีรัมย์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 96
 รอบรองชนะเลิศ
17:03
จันทบุรี  vs  ยะลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 97
 รอบรองชนะเลิศ
17:22
นครศรีธรรมราช  vs  นราธิวาส
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 80
 รอบรองชนะเลิศ
17:23
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 81
 รอบรองชนะเลิศ
17:38
ชุมพร  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 98
 รอบรองชนะเลิศ
18:13
บุรีรัมย์  vs  ปัตตานี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 99
 รอบรองชนะเลิศ
18:26
ชุมพร  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง    คู่ที่ 82
 รอบรองชนะเลิศ
18:40
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง    คู่ที่ 83
 รอบรองชนะเลิศ
18:56
บุรีรัมย์  vs  นครสวรรค์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 100
 รอบรองชนะเลิศ
19:04
แม่ฮ่องสอน  vs  ยะลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 101
 รอบรองชนะเลิศ
19:17
บุรีรัมย์  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 84
 รอบรองชนะเลิศ
19:40
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 85
 รอบรองชนะเลิศ
19:55
ตรัง  vs  กาฬสินธุ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
I น้ำหนักเกิน 71 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 102
 รอบรองชนะเลิศ
20:09
ตรัง  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
I น้ำหนักเกิน 71 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 103
 รอบรองชนะเลิศ
20:26
ชลบุรี  vs  บุรีรัมย์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
J น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 79 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 105
 รอบรองชนะเลิศ
20:28
กาฬสินธุ์  vs  บุรีรัมย์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รวม ปันจักสีลัต  34 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
Shooting บุคคลชาย 
 รอบแรก
09.00
ขอนแก่น  vs  นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Shooting บุคคลชาย 
 รอบสอง
09.00
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 1
 รอบ 8 ทีม
09.00
สุราษฎร์ธานี  vs  นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 2
 รอบ 8 ทีม
09.00
ลพบุรี  vs  ขอนแก่น
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 3
 รอบ 8 ทีม
09.00
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 4
 รอบ 8 ทีม
09.00
ตรัง  vs  พัทลุง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 5
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
นนทบุรี  vs  ขอนแก่น
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 6
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
กรุงเทพมหานคร  vs  พัทลุง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Shooting บุคคลหญิง 
 รอบแรก
09.00
ระยอง  vs  มุกดาหาร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Shooting บุคคลหญิง 
 รอบสอง
09.00
สระบุรี  vs  ระยอง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
 รอบ 8 ทีม
09.00
พิจิตร  vs  ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
 รอบ 8 ทีม
09.00
ปทุมธานี  vs  สระบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
 รอบ 8 ทีม
09.00
ตาก  vs  ระยอง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
 รอบ 8 ทีม
09.00
ตาก  vs  ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
พิจิตร  vs  สระบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
ระยอง  vs  ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Shooting บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สระบุรี  vs  ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Shooting บุคคลชาย   คู่ที่ 7
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
รวม เปตอง  18 รายการ  
 
เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร ขึ้นไป 
 รอบคัดเลือก
19:00
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Welter Weight นน.เกิน 70 กก. ขึ้นไป 
 รอบคัดเลือก
19:00
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 ซม.ขึ้นไป 
 รอบคัดเลือก
19:00
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
ฟิตเนสหญิง รุ่น Open 
 รอบคัดเลือก
19:00
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 170 ซม. ขึ้นไป 
 รอบคัดเลือก
19:00
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
รวม เพาะกาย  5 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   สาย ก
 รอบสอง
10:00
สมุทรปราการ  vs  น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ข
 รอบสอง
12:00
ตรัง  vs  สมุทรสาคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ค
 รอบสอง
14:00
นครปฐม  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ง
 รอบสอง
16:00
กรุงเทพมหานคร  vs  บุรีรัมย์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 15
 รอบสอง
14:00
ยโสธร  vs  ปัตตานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 15
 รอบสอง
14:00
ชลบุรี  vs  น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 16
 รอบสอง
16:00
สุรินทร์  vs  ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 16
 รอบสอง
16:00
สุพรรณบุรี  vs  เชียงราย
สนามกีฬา อบจ.น่าน
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 105
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สระบุรี  vs  สตูล
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 106
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สุราษฎร์ธานี  vs  อำนาจเจริญ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 107
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
ขอนแก่น  vs  สกลนคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 108
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สมุทรปราการ  vs  ยะลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 109
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
ลำปาง  vs  ราชบุรี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 110
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 111
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
แพร่  vs  ร้อยเอ็ด
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 112
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
แม่ฮ่องสอน  vs  ยะลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย   คู่ที่ 113
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
หนองบัวลำภู  vs  สมุทรปราการ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย   คู่ที่ 114
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
บุรีรัมย์  vs  สุราษฎร์ธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย   คู่ที่ 115
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย   คู่ที่ 116
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สมุทรปราการ  vs  ยะลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย   คู่ที่ 117
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
ลำพูน  vs  สมุทรปราการ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย   คู่ที่ 118
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
ศรีสะเกษ  vs  หนองบัวลำภู
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รวม มวยไทยสมัครเล่น  14 รายการ  
 
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 183
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สมุทรปราการ  vs  พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 184
 รอบรองชนะเลิศ
13:20
ชุมพร  vs  ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 185
 รอบรองชนะเลิศ
13:35
พิษณุโลก  vs  ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 186
 รอบรองชนะเลิศ
13:50
อ่างทอง  vs  นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.   คู่ที่ 187
 รอบรองชนะเลิศ
14:05
ศรีสะเกษ  vs  แม่ฮ่องสอน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.   คู่ที่ 188
 รอบรองชนะเลิศ
14:20
อ่างทอง  vs  กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.   คู่ที่ 189
 รอบรองชนะเลิศ
14:20
อุบลราชธานี  vs  ประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.   คู่ที่ 190
 รอบรองชนะเลิศ
14:25
ศรีสะเกษ  vs  พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 191
 รอบรองชนะเลิศ
14:40
สุรินทร์  vs  อ่างทอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 192
 รอบรองชนะเลิศ
14:55
พิษณุโลก  vs  นครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 193
 รอบรองชนะเลิศ
15:10
กำแพงเพชร  vs  อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 194
 รอบรองชนะเลิศ
15:25
อ่างทอง  vs  พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 195
 รอบรองชนะเลิศ
15:40
อ่างทอง  vs  เพชรบูรณ์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 196
 รอบรองชนะเลิศ
15:55
นนทบุรี  vs  ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.   คู่ที่ 197
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
สุราษฎร์ธานี  vs  ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.   คู่ที่ 198
 รอบรองชนะเลิศ
16:05
ขอนแก่น  vs  ตรัง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.   คู่ที่ 199
 รอบรองชนะเลิศ
16:10
น่าน  vs  ตราด
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.   คู่ที่ 200
 รอบรองชนะเลิศ
16:30
นราธิวาส  vs  อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
รวม มวยสากลสมัครเล่น  18 รายการ  
 
ยกน้ำหนัก
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
สแนทช์ - รุ่น 90 กก. - หญิง ไม่เกิน 90 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 90 กก. - หญิง ไม่เกิน 90 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
น้ำหนักรวม รุ่น 90 กก. - หญิง ไม่เกิน 90 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
สแนทช์ - รุ่น 105 กก. - ชาย เกิน 94 กก. ไม่เกิน 105 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 105 กก. - ชาย เกิน 94 กก. ไม่เกิน 105 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
น้ำหนักรวม รุ่น 105 กก. - ชาย เกิน 94 กก. ไม่เกิน 105 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
สแนทช์ - รุ่น เกิน 90 กก. - หญิง เกิน 90 กก. ขึ้นไป  
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น เกิน 90 กก. - หญิง เกิน 90 กก. ขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
น้ำหนักรวม รุ่น เกิน 90 กก. - หญิง เกิน 90 กก. ขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
สแนทช์ - รุ่น เกิน 105 กก. - ชาย เกิน 105 กก. ขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น เกิน 105 กก. - ชาย เกิน 105 กก. ขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
น้ำหนักรวม รุ่น เกิน 105 กก. - ชาย เกิน 105 กก. ขึ้นไป 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
รวม ยกน้ำหนัก  12 รายการ  
 
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ปืนสั้นยิงเร็ว 25 เมตร 60 นัด บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
ปืนสั้นยิงเร็ว 25 เมตร 60 นัด ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
ปืนยาวอัดม 10 เมตร 40 นัด บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
รวม ยิงปืน  3 รายการ  
 
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10.30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ยิมนาสติก แอโรบิก คู่ผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
11.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ยิมนาสติก แอโรบิก ทีม 3 คน 
รอบชิงชนะเลิศ
11.30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
รวม ยิมนาสติก  4 รายการ  
 
ยูยิตสู
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 10
 รอบแรก
09.45
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 12
 รอบแรก
09.55
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Duo - ชาย ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Duo - ชาย ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:05
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 40 - 44 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:07
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 40 - 44 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:12
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Duo - ชาย ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:15
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 40 - 44 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:16
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:18
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Duo - ชาย ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:19
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Duo - ชาย ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 5
 รอบรองชนะเลิศ
09:20
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 5
 รอบแรก
09:22
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Duo - ชาย ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 6
 รอบรองชนะเลิศ
09:25
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 6
 รอบแรก
09:27
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 7
 รอบแรก
09:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 8
 รอบแรก
09:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 7
 รอบแรก
09:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 40 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 9
 รอบแรก
09:31
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 8
 รอบแรก
09:35
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 9
 รอบแรก
09:40
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 40 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 10
 รอบแรก
09:40
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 40 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 11
 รอบแรก
09:41
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 40 - 44 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 12
 รอบสอง
09:44
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 40 - 44 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 13
 รอบสอง
09:49
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 11
 รอบแรก
09:50
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 40 - 44 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 14
 รอบสอง
09:54
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 40 - 44 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 15
 รอบสอง
09:59
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 13
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 14
 รอบแรก
10:05
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 16
 รอบสอง
10:05
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 17
 รอบสอง
10:10
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 15
 รอบแรก
10:10
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 16
 รอบแรก
10:15
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 18
 รอบสอง
10:15
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 19
 รอบสอง
10:18
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 40 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 20
 รอบรองชนะเลิศ
10:20
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 17
 รอบแรก
10:20
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 18
 รอบแรก
10:25
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 40 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 21
 รอบรองชนะเลิศ
10:25
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 40 - 44 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 22
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 19
 รอบสอง
10:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 20
 รอบสอง
10:35
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 40 - 44 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 23
 รอบรองชนะเลิศ
10:35
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 24
 รอบรองชนะเลิศ
10:40
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 21
 รอบสอง
10:40
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 22
 รอบสอง
10:45
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 25
 รอบรองชนะเลิศ
10:45
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 40 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 26
 รอบ RE
10:50
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 23
 รอบสอง
10:50
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 24
 รอบสอง
10:55
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 40 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 27
 รอบ RE
10:55
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 40 - 44 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 28
 รอบ RE
11:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 25
 รอบสอง
11:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 26
 รอบสอง
11:05
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 40 - 44 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 29
 รอบ RE
11:05
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 30
 รอบ RE
11:10
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 31
 รอบ RE
11:10
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 27
 รอบสอง
11:10
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 28
 รอบสอง
11:15
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 40 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 32
 รอบชิงที่ 3
11:15
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 40 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 33
 รอบชิงที่ 3
11:20
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 29
 รอบสอง
11:20
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 30
 รอบสอง
11:25
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 40 - 44 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 34
 รอบชิงที่ 3
11:25
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 40 - 44 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 35
 รอบชิงที่ 3
11:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 31
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 32
 รอบรองชนะเลิศ
11:35
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 36
 รอบชิงที่ 3
11:35
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 37
 รอบชิงที่ 3
11:40
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 33
 รอบรองชนะเลิศ
11:40
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 34
 รอบรองชนะเลิศ
11:45
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 35
 รอบรองชนะเลิศ
11:50
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 36
 รอบรองชนะเลิศ
11:55
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Duo - ชาย ชายคู่   คู่ที่ 37
 รอบ RE
12:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Duo - ชาย ชายคู่   คู่ที่ 38
 รอบ RE
12:05
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 39
 รอบ RE
12:10
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 40
 รอบ RE
12:15
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 41
 รอบ RE
12:20
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 42
 รอบ RE
12:25
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 43
 รอบ RE
12:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 44
 รอบ RE
13:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Duo - ชาย ชายคู่   คู่ที่ 45
 รอบชิงที่ 3
13:05
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Duo - ชาย ชายคู่   คู่ที่ 46
 รอบชิงที่ 3
13:10
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Duo - ชาย ชายคู่   คู่ที่ 47
รอบชิงชนะเลิศ
13:15
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 48
 รอบชิงที่ 3
13:20
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 49
 รอบชิงที่ 3
13:25
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 51
 รอบชิงที่ 3
13:35
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 52
 รอบชิงที่ 3
13:40
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 53
รอบชิงชนะเลิศ
13:45
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 54
 รอบชิงที่ 3
13:50
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 55
 รอบชิงที่ 3
13:55
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 56
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 50
รอบชิงชนะเลิศ
14:35
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 40 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 40
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 39
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Newaza น้ำหนักเกิน 40 - 44 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 38
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รวม ยูยิตสู  96 รายการ  
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 13
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
นครปฐม  vs  กาฬสินธุ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 14
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:30
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 15
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:30
สุรินทร์  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 16
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
16:00
ร้อยเอ็ด  vs  ราชบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม รักบี้ฟุตบอล  4 รายการ  
 
เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร   Heat 1
 H1
08:30
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร   Heat 2
 H2
08:30
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร   Heat 3
 H3
08:30
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร   Heat 2
 H2
08:35
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร   Heat 1
 H1
08:35
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
แคนู ชาย 1 คน (C2) ระยะ 200 เมตร   Heat 1
 H1
08:40
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
แคนู ชาย 1 คน (C2) ระยะ 200 เมตร   Heat 2
 H2
08:40
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
แคนู ชาย 1 คน (C2) ระยะ 200 เมตร   Heat 3
 H3
08:40
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร   Heat 3
 H3
08:45
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร   Heat 1
 H1
08:45
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร   Heat 2
 H2
08:45
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค 1 คน ชาย (K1M) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี   Heat 2
 H2
08:50
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค 1 คน ชาย (K1M) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี   Heat 1
 H1
08:50
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร   Heat 2
 H2
08:55
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร   Heat 1
 H1
08:55
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร   Heat 2
 H2
09:50
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร   Heat 1
 H1
09:50
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร   Heat 1
 H1
09:55
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร   Heat 2
 H2
09:55
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค 1 คน หญิง (K1W) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี   Heat 2
 H2
09:55
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร   Heat 3
 H3
09:55
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร   Heat 2
 H2
10:00
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร   Heat 1
 H1
10:00
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค 1 คน หญิง (K1W) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี   Heat 1
 H1
10:05
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร   Heat 1
 H1
10:10
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร   Heat 2
 H2
10:10
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร   Heat 3
 H3
10:10
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร   Heat 3
 H3
10:15
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร   Heat 2
 H2
10:15
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร   Heat 1
 H1
10:15
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร 
 R
12:40
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร 
 R1
12:45
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
แคนู ชาย 1 คน (C2) ระยะ 200 เมตร 
 R
12:50
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร 
 R
12:55
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค 1 คน ชาย (K1M) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี 
 R2
13:00
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค 1 คน ชาย (K1M) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี 
 R1
13:00
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร 
 R
13:05
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร 
 R2
13:10
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร 
 R1
13:10
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร 
 R1
13:15
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร 
 R2
13:15
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร 
 R
13:20
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร 
 R1
13:25
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร 
 R2
13:25
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค 1 คน หญิง (K1W) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี 
 R2
13:30
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค 1 คน หญิง (K1W) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี 
 R1
13:30
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร 
 R
13:35
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร 
 R1
13:40
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร 
 R2
13:40
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร 
 SF1
13:45
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
แคนู ชาย 1 คน (C2) ระยะ 200 เมตร 
 SF1
13:50
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร 
 SF1
13:55
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร 
 SF2
14:05
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
แคนู ชาย 1 คน (C2) ระยะ 200 เมตร 
 SF2
14:10
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร 
 SF2
14:15
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร 
 SF1
14:30
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร 
 SF2
14:30
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร 
 SF2
14:35
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร 
 SF1
14:35
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร 
 SF1
15:10
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร 
 SF2
15:10
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
รวม เรือพาย  61 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 42
 รอบแรก
09:00
น่าน  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 43
 รอบแรก
10:15
นครราชสีมา  vs  ชุมพร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 44
 รอบแรก
11:30
สงขลา  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 45
 รอบแรก
12:45
สุพรรณบุรี  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 46
 รอบแรก
14:00
นนทบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 47
 รอบแรก
15:15
อ่างทอง  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 48
 รอบแรก
16:30
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
รวม วอลเลย์บอล  7 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ยุวชน ชาย 
 รอบคัดเลือก
09:00
สุพรรณบุรี  vs  นนทบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ยุวชน ชาย 
 รอบคัดเลือก
09:00
น่าน  vs  ภูเก็ต
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ยุวชน ชาย 
 รอบคัดเลือก
09:30
แม่ฮ่องสอน  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 31
 รอบสอง
09:30
อุตรดิตถ์  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย จ  คู่ที่ 28
 รอบสอง
10:00
กาฬสินธุ์ 2  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 32
 รอบสอง
10:00
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย จ  คู่ที่ 29
 รอบสอง
10:30
เพชรบุรี  vs  จันทบุรี 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 33
 รอบสอง
10:30
กรุงเทพมหานคร  vs  กาฬสินธุ์ 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ฉ  คู่ที่ 30
 รอบสอง
11:00
เพชรบุรี 2  vs  กาฬสินธุ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  9 รายการ  
 
ว่ายน้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ผีเสื้อ 200 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ผีเสื้อ 200 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
กรรเชียง 200 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
กรรเชียง 200 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
กรรเชียง 200 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
กบ 50 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
กบ 50 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
กบ 50 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
กบ 50 เมตร - หญิง   Heat 4
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย   Heat 4
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย   Heat 5
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง   Heat 4
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ผีเสื้อ 200 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
กรรเชียง 200 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
กบ 50 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - ชาย   Heat 2
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - ชาย   Heat 3
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
รวม ว่ายน้ำ  26 รายการ  
 
วูซู
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 1
 รอบแรก
13.00
นครพนม  vs  น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 2
 รอบแรก
13.00
สตูล  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย   คู่ที่ 3
 รอบแรก
13.00
นราธิวาส  vs  ตรัง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย   คู่ที่ 4
 รอบแรก
13.00
บุรีรัมย์  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย   คู่ที่ 5
 รอบแรก
13.00
นครราชสีมา  vs  อำนาจเจริญ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 6
 รอบแรก
13.00
บุรีรัมย์  vs  จันทบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง   คู่ที่ 7
 รอบแรก
13.00
กรุงเทพมหานคร  vs  พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รวม วูซู  7 รายการ  
 
วูซูยุทธลีลา
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ยุทธลีลาหนานฉวน บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ยุทธลีลาฉางฉวน บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ยุทธลีลาพลองใต้(หนานกุ้น) บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ยุทธลีลา ไท่จี๋เจี้ยน - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ยุทธลีลาดาบ (เตาซู่) บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ยุทธลีลา ราชสีห์ - Racing speed ทีมชาย  
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ยุทธลีลา ราชสีห์ - Racing speed ทีมหญิง  
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รวม วูซูยุทธลีลา  7 รายการ  
 
วู้ดบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
นับจำนวนการตี บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
นับจำนวนการตี บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
รวม วู้ดบอล   2 รายการ  
 
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย A  คู่ที่ 41
 รอบ 8 ทีม
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย B  คู่ที่ 42
 รอบ 8 ทีม
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย C  คู่ที่ 43
 รอบ 8 ทีม
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย D  คู่ที่ 44
 รอบ 8 ทีม
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    คู่ที่ 45
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    คู่ที่ 46
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    คู่ที่ 47
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท ชาย    สาย A  คู่ที่ 41
 รอบ 8 ทีม
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท ชาย    สาย B  คู่ที่ 42
 รอบ 8 ทีม
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท ชาย    สาย C  คู่ที่ 43
 รอบ 8 ทีม
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท ชาย    สาย D  คู่ที่ 44
 รอบ 8 ทีม
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท ชาย    คู่ที่ 45
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท ชาย    คู่ที่ 46
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท ชาย    คู่ที่ 47
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
รวม วู้ดบอลนับจำนวนเกท  14 รายการ  
 
สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   คู่ที่ 29
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
กรุงเทพมหานคร  vs  ชุมพร
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   คู่ที่ 30
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
ปทุมธานี  vs  กระบี่
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   คู่ที่ 31
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
ปทุมธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
รวม สนุกเกอร์  3 รายการ  
 
หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
บุคคลชาย   คู่ที่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
สมุทรปราการ  vs  นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
นครราชสีมา  vs  ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
มหาสารคาม  vs  นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมผสม   คู่ที่ 5
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมผสม   คู่ที่ 6
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
นครราชสีมา  vs  นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมผสม   คู่ที่ 3
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
รวม หมากล้อม  9 รายการ  
 
เอ็กซ์ตรีม
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลชาย (อายุ 8-12 ปี) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 8-12 ปี) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลชาย (อายุ 13-20 ปี) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 13-20 ปี) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
Freestyle Slide (บุคคลหญิง) 
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
Freestyle Slide (บุคคลชาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
12:30
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
Freestyle Pair Slalom ประเภทคู่ (ทีม) 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
Skateboard Game Of Skate - บุคคล 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
Freestyle Battle Slalom (บุคคลหญิง) 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
Freestyle Battle Slalom (บุคคลชาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
Skateboard Park - บุคคล 
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
Skateboard Best Trick - บุคคล 
รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
รวม เอ็กซ์ตรีม  12 รายการ  
 
ฮอกกี้
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 31
 รอบแรก
09:00
เชียงใหม่  vs  อ่างทอง
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 32
 รอบแรก
10:00
นราธิวาส  vs  สระบุรี
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 33
 รอบแรก
11:00
นครนายก  vs  ปัตตานี
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 34
 รอบแรก
12:00
อุตรดิตถ์  vs  สระบุรี
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 35
 รอบแรก
13:00
อ่างทอง  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม ฮอกกี้  5 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   คู่ที่ 25
 รอบสอง
13:00
นนทบุรี  vs  ชัยภูมิ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ชายหาด ทีมหญิง   คู่ที่ 25
 รอบสอง
14:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 26
 รอบสอง
14:30
ศรีสะเกษ  vs  เชียงราย
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ชายหาด ทีมหญิง   คู่ที่ 26
 รอบสอง
14:50
ขอนแก่น  vs  จันทบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ชายหาด ทีมหญิง   คู่ที่ 27
 รอบสอง
15:40
สมุทรปราการ  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 27
 รอบสอง
16:00
ขอนแก่น  vs  พัทลุง
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ชายหาด ทีมหญิง   คู่ที่ 28
 รอบสอง
16:30
ศรีสะเกษ  vs  เชียงราย
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 28
 รอบสอง
17:30
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
รวม แฮนด์บอล  8 รายการ