ซอฟท์เทนนิส
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561

ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ชายคู่   คู่ที่ 1
 รอบคัดเลือก
09.00
สุราษฎร์ธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 2
 รอบคัดเลือก
09.00
พระนครศรีอยุธยา  vs  กำแพงเพชร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 3
 รอบคัดเลือก
09.45
สมุทรสาคร  vs  นครศรีธรรมราช
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 4
 รอบคัดเลือก
09.45
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 5
 รอบคัดเลือก
10.00
กำแพงเพชร 2  vs  สุราษฎร์ธานี2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 6
 รอบคัดเลือก
10.30
พระนครศรีอยุธยา 2  vs  ชลบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 7
 รอบคัดเลือก
11.15
กำแพงเพชร 2  vs  ชลบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 8
 รอบคัดเลือก
11.15
น่าน 2  vs  นครราชสีมา 8
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 9
 รอบรองชนะเลิศ
12.00
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 10
 รอบรองชนะเลิศ
12.00
สมุทรสาคร  vs  พิจิตร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 11
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
กำแพงเพชร 2  vs  พระนครศรีอยุธยา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 12
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
กำแพงเพชร 2  vs  นครราชสีมา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
รวม ซอฟท์เทนนิส  12 รายการ