ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
เดิน 5,000 เมตร หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
07.30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 5, 000 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08.20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
พุ่งแหลน - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08.30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 สัตตกรีฑา 1
08.50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 สัตตกรีฑา 1
08.50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 400 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09.10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 400 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09.10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 400 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09.10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09.30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09.30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09.30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
กระโดดสูง - หญิง 
 สัตตกรีฑา 2
09.50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 100 เมตร หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10.10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 100 เมตร หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 100 เมตร หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10.10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10.30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10.30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10.30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10.50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ขว้างค้อน - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
11.10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทุ่มน้ำหนัก - หญิง 
 สัตตกรีฑา 3
15.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ขว้างจักร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15.20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
กระโดดไกล - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15.40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 400 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16.20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 1
 สัตตกรีฑา 4
16.40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 2
 สัตตกรีฑา 4
16.40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 100 เมตร หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่ง 100 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17.20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17.40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
18.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
รวม กรีฑา  34 รายการ  
 
กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   คู่ที่ 13
 รอบสอง
13:00
เพชรบูรณ์  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 13
 รอบสอง
14:00
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 14
 รอบสอง
15:00
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 14
 รอบสอง
16:00
ลำพูน  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
รวม กาบัดดี้  4 รายการ  
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ร่มบิน - แบบบินประหยัดเชื้อเพลิง (Pure Economy) บุคคลชาย-หญิง 
 สะสมคะแนน
06:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
ร่มบิน - แบบบินเดินทาง (Navigation) บุคคลชาย-หญิง 
 สะสมคะแนน
06:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
ร่มบิน - แบบแข่งความเเม่นยำ (Precision) บุคคลชาย-หญิง 
 สะสมคะแนน
06:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
ร่มบิน - คะแนนรวมสูงสุดทุกประเภท 
 สะสมคะแนน
06:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
รวม กีฬาทางอากาศ   4 รายการ  
 
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 20
 รอบแรก
09:00
ขอนแก่น  vs  จันทบุรี
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 21
 รอบแรก
11:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย Z  คู่ที่ 22
 รอบแรก
13:00
น่าน  vs  ลพบุรี
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม คริกเก็ต  3 รายการ  
 
คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
กาญจนบุรี  vs  นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:00
เพชรบูรณ์  vs  ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:00
ขอนแก่น  vs  อุดรธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 5
 รอบแรก
09:00
นนทบุรี  vs  พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 6
 รอบแรก
09:00
ลพบุรี  vs  ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 7
 รอบสอง
09:00
กาญจนบุรี  vs  ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 8
 รอบสอง
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  กระบี่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 9
 รอบสอง
09:00
อุดรธานี  vs  นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 10
 รอบสอง
09:00
ลพบุรี  vs  ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 11
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
กาญจนบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 12
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
นนทบุรี  vs  ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 13
 รอบแรก
09:00
ปัตตานี  vs  ลำปาง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 14
 รอบแรก
09:00
ขอนแก่น  vs  นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 15
 รอบแรก
09:00
ระยอง  vs  กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 16
 รอบแรก
09:00
พิจิตร  vs  ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 17
 รอบแรก
09:00
ฉะเชิงเทรา  vs  สุรินทร์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 18
 รอบสอง
09:00
ขอนแก่น  vs  ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 19
 รอบสอง
09:00
กาญจนบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 20
 รอบสอง
09:00
ลพบุรี  vs  ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 21
 รอบสอง
09:00
ฉะเชิงเทรา  vs  เพชรบูรณ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 22
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ปัตตานี  vs  กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 23
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ลพบุรี  vs  ฉะเชิงเทรา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 24
 รอบแรก
09:00
ภูเก็ต  vs  เพชรบูรณ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 25
 รอบแรก
09:00
ขอนแก่น  vs  พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 26
 รอบแรก
09:00
กาญจนบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 27
 รอบแรก
09:00
เชียงราย  vs  นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 28
 รอบแรก
09:00
นครสวรรค์  vs  อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 29
 รอบสอง
09:00
ภูเก็ต  vs  พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 30
 รอบสอง
09:00
นครศรีธรรมราช  vs  ฉะเชิงเทรา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 31
 รอบสอง
09:00
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 32
 รอบสอง
09:00
อุบลราชธานี  vs  ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 33
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ภูเก็ต  vs  นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 34
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี    คู่ที่ 35
 รอบแรก
09:00
อุบลราชธานี  vs  ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี    คู่ที่ 36
 รอบแรก
09:00
นครสวรรค์  vs  อุดรธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี    คู่ที่ 37
 รอบแรก
09:00
เชียงราย  vs  สุรินทร์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี    คู่ที่ 38
 รอบแรก
09:00
นครศรีธรรมราช  vs  ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี    คู่ที่ 39
 รอบแรก
09:00
ลำพูน  vs  พิจิตร
ห้องประชุมโรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี    คู่ที่ 40
 รอบแรก
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี    คู่ที่ 41
 รอบสอง
09:00
ระยอง  vs  นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี    คู่ที่ 42
 รอบสอง
09:00
สุรินทร์  vs  กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี    คู่ที่ 43
 รอบสอง
09:00
นครศรีธรรมราช  vs  พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี    คู่ที่ 44
 รอบสอง
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี    คู่ที่ 45
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ระยอง  vs  กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี    คู่ที่ 46
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
พิจิตร  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 47
 รอบแรก
09:00
นครสวรรค์  vs  ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 48
 รอบแรก
09:00
พิจิตร  vs  อุดรธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 49
 รอบสอง
09:00
นครสวรรค์  vs  กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 50
 รอบสอง
09:00
เพชรบูรณ์  vs  ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 51
 รอบสอง
09:00
อุดรธานี  vs  ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 52
 รอบสอง
09:00
อุดรธานี  vs  ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 52
 รอบสอง
09:00
กระบี่  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 53
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
กาญจนบุรี  vs  ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 54
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ระยอง  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 55
 รอบแรก
09:00
ภูเก็ต  vs  ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 56
 รอบแรก
09:00
กาญจนบุรี  vs  ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 57
 รอบแรก
09:00
พิจิตร  vs  ฉะเชิงเทรา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 58
 รอบแรก
09:00
เพชรบูรณ์  vs  ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 59
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ลพบุรี  vs  กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 60
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ฉะเชิงเทรา  vs  ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 61
 รอบแรก
09:00
กาญจนบุรี  vs  นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 62
 รอบแรก
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 63
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
กาญจนบุรี  vs  อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 64
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 65
 รอบแรก
09:00
นครสวรรค์  vs  อุดรธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 66
 รอบแรก
09:00
นครศรีธรรมราช  vs  เชียงราย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 67
 รอบสอง
09:00
นครสวรรค์  vs  พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 68
 รอบสอง
09:00
สุรินทร์  vs  ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 69
 รอบสอง
09:00
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 70
 รอบสอง
09:00
ระยอง  vs  กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 71
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
นครสวรรค์  vs  ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 71
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 73
 รอบ RE
09:00
นครสวรรค์  vs  ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 77
 รอบ RE
09:00
เพชรบูรณ์  vs  สุรินทร์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 78
 รอบ RE
09:00
ระยอง  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี 
 รอบ RE
09:00
เพชรบูรณ์  vs  พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  
 รอบ RE
09:00
นครสวรรค์  vs  อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  
 รอบ RE
09:00
ภูเก็ต 2  vs  นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 74
 รอบ RE
09:00
พิจิตร  vs  อุดรธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี 
 รอบชิงที่ 3
13:00
นครสวรรค์  vs  สุรินทร์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี 
 รอบชิงที่ 3
13:00
ระยอง  vs  นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี 
 รอบชิงที่ 3
14:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี 
 รอบชิงที่ 3
14:00
เพชรบูรณ์  vs  ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  
 รอบชิงที่ 3
14:00
อุบลราชธานี  vs  กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  
 รอบชิงที่ 3
14:00
นนทบุรี  vs  พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี 
 รอบชิงที่ 3
14:00
นครสวรรค์  vs  ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี 
 รอบชิงที่ 3
14:00
กระบี่  vs  ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี 
 รอบชิงที่ 3
14:00
นนทบุรี  vs  อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี 
 รอบชิงที่ 3
14:00
นครศรีธรรมราช  vs  ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี 
 รอบชิงที่ 3
14:00
ลพบุรี  vs  พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี 
 รอบชิงที่ 3
14:00
ลพบุรี  vs  ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี 
 รอบชิงที่ 3
14:00
พิจิตร  vs  ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี 
 รอบชิงที่ 3
14:00
นครศรีธรรมราช  vs  พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี 
 รอบชิงที่ 3
14:00
นนทบุรี  vs  อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี 
 รอบชิงที่ 3
14:00
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
กาญจนบุรี  vs  นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
กาญจนบุรี  vs  ฉะเชิงเทรา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ระยอง  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
กาญจนบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
กาญจนบุรี  vs  ฉะเชิงเทรา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
กาญจนบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รวม คาราเต้โด  104 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประเภทถนน อินไลน์เรส - ชาย (140 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
รวม จักรยาน  1 รายการ  
 
เจ็ตสกี
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 1
 รอบคัดเลือก
10.30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 2
 รอบคัดเลือก
10:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 3
 รอบคัดเลือก
10:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 5
 รอบคัดเลือก
10:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 6
 รอบคัดเลือก
10:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 7
 รอบคัดเลือก
10:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 8
 รอบคัดเลือก
10:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 9
 รอบคัดเลือก
10:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 11
 รอบคัดเลือก
10:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 12
 รอบคัดเลือก
10:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 13
 รอบคัดเลือก
10:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 14
 รอบคัดเลือก
10:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 15
 รอบคัดเลือก
10:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 16
 รอบคัดเลือก
10:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 17
 รอบคัดเลือก
10:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 19
 รอบคัดเลือก
10:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 20
 รอบคัดเลือก
10:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 21
 รอบคัดเลือก
10:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 1
 รอบ 8 ทีม
14:00
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 2
 รอบ 8 ทีม
14:00
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 3
 รอบ 8 ทีม
14:00
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 4
 รอบ 8 ทีม
14:00
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 1
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
รวม เจ็ตสกี  24 รายการ  
 
ชักกะเย่อ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง 4 คน   คู่ที่ 1
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 4 คน   คู่ที่ 2
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 4 คน   คู่ที่ 3
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 4 คน   คู่ที่ 4
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 4 คน   คู่ที่ 5
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 4 คน   คู่ที่ 6
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 4 คน   คู่ที่ 7
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 4 คน   คู่ที่ 8
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 4 คน 
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 4 คน 
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 4 คน 
 รอบชิงที่ 3
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 4 คน 
 รอบชิงที่ 3
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 4 คน 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 4 คน 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 4 คน 
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 4 คน 
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
รวม ชักกะเย่อ  16 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ชายคู่   คู่ที่ 1
 รอบคัดเลือก
09.00
สุราษฎร์ธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 2
 รอบคัดเลือก
09.00
พระนครศรีอยุธยา  vs  กำแพงเพชร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 3
 รอบคัดเลือก
09.45
สมุทรสาคร  vs  นครศรีธรรมราช
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 4
 รอบคัดเลือก
09.45
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 5
 รอบคัดเลือก
10.00
กำแพงเพชร 2  vs  สุราษฎร์ธานี2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 6
 รอบคัดเลือก
10.30
พระนครศรีอยุธยา 2  vs  ชลบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 7
 รอบคัดเลือก
11.15
กำแพงเพชร 2  vs  ชลบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 8
 รอบคัดเลือก
11.15
น่าน 2  vs  นครราชสีมา 8
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 9
 รอบรองชนะเลิศ
12.00
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 10
 รอบรองชนะเลิศ
12.00
สมุทรสาคร  vs  พิจิตร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 11
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
กำแพงเพชร 2  vs  พระนครศรีอยุธยา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 12
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
กำแพงเพชร 2  vs  นครราชสีมา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
รวม ซอฟท์เทนนิส  12 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   สาย MX  คู่ที่ 28
 รอบสอง
09:00
น่าน  vs  ขอนแก่น
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย WX  คู่ที่ 30
 รอบสอง
09:00
จันทบุรี  vs  ลำพูน
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย WY  คู่ที่ 31
 รอบสอง
11:30
ระยอง  vs  ขอนแก่น
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
ทีมชาย   สาย MY  คู่ที่ 29
 รอบสอง
11:30
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
รวม ซอฟท์บอล  4 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชุด - หญิง   สาย C  คู่ที่ 53
 รอบแรก
09:00
พัทลุง  vs  นครพนม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชุด - หญิง   สาย D  คู่ที่ 54
 รอบแรก
09:00
นครสวรรค์  vs  น่าน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชุด - หญิง   สาย A  คู่ที่ 55
 รอบแรก
11:00
ราชบุรี  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชุด - หญิง   สาย B  คู่ที่ 56
 รอบแรก
11:00
สุพรรณบุรี  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชุด - ชาย   สาย C  คู่ที่ 57
 รอบแรก
13:00
ขอนแก่น  vs  แพร่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 58
 รอบแรก
13:00
สุพรรณบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 59
 รอบแรก
15:00
มหาสารคาม  vs  ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 60
 รอบแรก
15:00
นครปฐม  vs  น่าน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย P  คู่ที่ 25
 รอบสอง
16:00
ชัยนาท  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย Q  คู่ที่ 26
 รอบสอง
16:00
อุบลราชธานี  vs  นครสวรรค์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย R  คู่ที่ 27
 รอบสอง
17:00
ชลบุรี  vs  สงขลา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย S  คู่ที่ 28
 รอบสอง
17:00
ขอนแก่น  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม เซปักตะกร้อ  12 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย C  คู่ที่ 21
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย D  คู่ที่ 22
 รอบแรก
10:40
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชาย (กติกาสากล)   สาย C  คู่ที่ 23
 รอบแรก
11:20
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชาย (กติกาสากล)   สาย D  คู่ที่ 24
 รอบแรก
12:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
หญิงคู่   คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:00
กำแพงเพชร  vs  ขอนแก่น
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:00
ภูเก็ต  vs  สงขลา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:00
ปทุมธานี  vs  เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 5
 รอบแรก
09:00
ลพบุรี  vs  เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 6
 รอบแรก
09:00
นครสวรรค์  vs  พิษณุโลก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 7
 รอบแรก
09:00
ชลบุรี  vs  กระบี่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 8
 รอบแรก
09:00
ขอนแก่น  vs  ประจวบคีรีขันธ์
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 1
 รอบแรก
10:30
นนทบุรี  vs  เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 2
 รอบแรก
10:30
ภูเก็ต  vs  ชลบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 3
 รอบแรก
10:30
ฉะเชิงเทรา  vs  อำนาจเจริญ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 4
 รอบแรก
10:30
ลำปาง  vs  สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 5
 รอบแรก
10:30
สุพรรณบุรี  vs  ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 6
 รอบแรก
10:30
เชียงราย  vs  สุราษฎร์ธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 7
 รอบแรก
10:30
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 8
 รอบแรก
10:30
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 1
 รอบแรก
12:30
สุพรรณบุรี  vs  ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 2
 รอบแรก
12:30
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 3
 รอบแรก
12:30
ภูเก็ต  vs  นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 4
 รอบแรก
12:30
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 5
 รอบแรก
12:30
สุพรรณบุรี  vs  นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 6
 รอบแรก
12:30
น่าน  vs  สุราษฎร์ธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 7
 รอบแรก
12:30
ภูเก็ต  vs  เพชรบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 8
 รอบแรก
12:30
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
รวม เทนนิส  24 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
หญิงคู่   คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
พิจิตร  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:00
ขอนแก่น  vs  นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:00
พิจิตร  vs  สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:25
สมุทรปราการ  vs  พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 6
 รอบแรก
09:25
สกลนคร  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 7
 รอบสอง
09:50
ระนอง  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 8
 รอบสอง
09:50
นครราชสีมา  vs  นนทบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 9
 รอบสอง
09:50
เพชรบุรี  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 10
 รอบสอง
09:50
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 11
 รอบสอง
10:15
นนทบุรี  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 12
 รอบสอง
10:15
นครปฐม  vs  ระนอง
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 13
 รอบสอง
10:15
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 14
 รอบสอง
10:15
เพชรบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 15
 รอบสอง
10:35
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 16
 รอบสอง
10:35
สตูล  vs  สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 17
 รอบสอง
10:35
สงขลา  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 18
 รอบสอง
10:35
นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 19
 รอบสอง
10:55
สมุทรปราการ  vs  นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 20
 รอบสอง
10:55
สงขลา  vs  สตูล
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 21
 รอบสอง
10:55
พิจิตร  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 22
 รอบสอง
10:55
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 23
 รอบสาม
11:20
ระนอง  vs  นนทบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 24
 รอบสาม
11:20
เพชรบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 25
 รอบสาม
11:20
นนทบุรี  vs  นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 26
 รอบสาม
11:20
พิจิตร  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 27
 รอบสาม
11:45
กรุงเทพมหานคร  vs  สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 28
 รอบสาม
11:45
สงขลา  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 29
 รอบสาม
11:45
สมุทรปราการ  vs  สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 30
 รอบสาม
11:45
พิจิตร  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 31
 รอบรองชนะเลิศ
12:10
ระนอง  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
หญิงคู่   คู่ที่ 32
 รอบรองชนะเลิศ
12:10
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 33
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 34
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 35
 รอบแรก
14:00
ขอนแก่น  vs  นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 36
 รอบแรก
14:00
พิษณุโลก  vs  สตูล
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 37
 รอบแรก
14:20
เชียงใหม่  vs  พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 38
 รอบแรก
14:20
สงขลา  vs  นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 39
 รอบสอง
15:00
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 40
 รอบสอง
15:00
นครปฐม  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 41
 รอบสอง
15:00
สมุทรปราการ  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 42
 รอบสอง
15:00
สงขลา  vs  นนทบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 43
 รอบสอง
15:30
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 44
 รอบสอง
15:30
เชียงใหม่  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 45
 รอบสอง
15:30
นครราชสีมา  vs  สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 46
 รอบสอง
15:30
สกลนคร  vs  ระนอง
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 47
 รอบสาม
15:45
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 48
 รอบสาม
15:45
สมุทรปราการ  vs  นนทบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 49
 รอบสาม
16:00
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 50
 รอบสาม
16:00
นครราชสีมา  vs  ระนอง
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 51
 รอบรองชนะเลิศ
16:15
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 52
 รอบรองชนะเลิศ
16:15
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
รวม เทเบิลเทนนิส  51 รายการ  
 
เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   คู่ที่ 17
 รอบชิงอันดับ 11
09:30
พิษณุโลก  vs  น่าน
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 18
 ชิงอันดับ9
11:00
กำแพงเพชร  vs  เพชรบูรณ์
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 19
 รอบ 8 ทีม
13:00
ขอนแก่น  vs  นครราชสีมา
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 20
 รอบ 8 ทีม
14:30
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
รวม เนตบอล   4 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย A
 รอบคัดเลือก
08:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย A
 รอบคัดเลือก
08:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย B
 รอบคัดเลือก
08:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย C
 รอบคัดเลือก
08:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย A
 รอบคัดเลือก
08:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย A
 รอบคัดเลือก
08:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย B
 รอบคัดเลือก
08:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย B
 รอบคัดเลือก
08:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย C
 รอบคัดเลือก
08:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย A
 รอบคัดเลือก
09:45
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย A
 รอบคัดเลือก
09:45
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย B
 รอบคัดเลือก
09:45
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย B
 รอบคัดเลือก
09:45
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย C
 รอบคัดเลือก
09:45
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย A
 รอบคัดเลือก
09:45
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย A
 รอบคัดเลือก
09:45
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย B
 รอบคัดเลือก
09:45
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย C
 รอบคัดเลือก
09:45
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย A
 รอบคัดเลือก
11:00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย A
 รอบคัดเลือก
11:00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย B
 รอบคัดเลือก
11:00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย C
 รอบคัดเลือก
11:00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย A
 รอบคัดเลือก
11:00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย A
 รอบคัดเลือก
11:00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย B
 รอบคัดเลือก
11:00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย B
 รอบคัดเลือก
11:00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย C
 รอบคัดเลือก
11:00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
รวม บริดจ์  35 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 37
 รอบสอง
09:00
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 38
 รอบสอง
10:30
ชลบุรี  vs  ปัตตานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 39
 รอบสอง
12:00
ระยอง  vs  ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 40
 รอบสอง
13:40
เชียงใหม่  vs  นนทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 41
 รอบสอง
15:30
จันทบุรี  vs  อ่างทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 42
 รอบสอง
16:50
อุดรธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 1
 รอบสอง
18:20
นครศรีธรรมราช  vs  แพร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 1
 รอบสอง
18:23
เพชรบูรณ์  vs  อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 2
 รอบสอง
18:40
ชลบุรี  vs  นครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 2
 รอบสอง
18:41
ปทุมธานี  vs  สงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 3
 รอบสอง
18:57
นครศรีธรรมราช  vs  ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 3
 รอบสอง
18:59
เพชรบูรณ์  vs  กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 4
 รอบสอง
19:10
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 4
 รอบสอง
19:13
เชียงราย  vs  นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
รวม บาสเกตบอล  14 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
คู่ผสม   สาย B
 RR2
10:00
เชียงราย  vs  นครปฐม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย D
 RR2
10:00
สุพรรณบุรี  vs  ปราจีนบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย E
 RR2
10:00
ลำปาง  vs  สกลนคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย G
 RR2
10:00
สมุทรปราการ  vs  นครสวรรค์
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน หญิงเดี่ยว   สาย B
 RR2
10:30
ระนอง  vs  นครพนม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน หญิงเดี่ยว   สาย D
 RR2
10:30
นครศรีธรรมราช  vs  ลพบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน หญิงเดี่ยว   สาย E
 RR2
10:30
ลพบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน หญิงเดี่ยว   สาย G
 RR2
10:30
สงขลา  vs  นครปฐม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน ชายเดี่ยว   สาย D
 RR2
11.00
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน ชายเดี่ยว   สาย E
 RR2
11:00
อุดรธานี  vs  ตรัง
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน ชายเดี่ยว   สาย G
 RR2
11:00
พิษณุโลก  vs  นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน ชายเดี่ยว   สาย B
 RR2
11:00
พระนครศรีอยุธยา  vs  สุราษฎร์ธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย B
 RR2
11:30
นครปฐม  vs  อุดรธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย D
 RR2
11:30
สุราษฎร์ธานี  vs  นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย E
 RR2
11:30
พิษณุโลก  vs  อุดรธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย G
 RR2
11:30
นครศรีธรรมราช  vs  เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย B
 RR2
12:00
เชียงใหม่  vs  ลพบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย D
 RR2
12:00
นครราชสีมา  vs  สงขลา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย E
 RR2
12:00
ระนอง  vs  นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย G
 RR2
12:00
อุดรธานี  vs  เชียงราย
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่   สาย B
 RR2
12:30
ขอนแก่น  vs  ตรัง
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่   สาย D
 RR2
12:30
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายคู่   สาย B
 RR2
12:30
แพร่  vs  สระบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายคู่   สาย D
 RR2
12:30
สงขลา  vs  นครปฐม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน หญิงเดี่ยว   สาย B
 RR1
13:00
นครพนม  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน หญิงเดี่ยว   สาย D
 RR1
13:00
ลพบุรี  vs  นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน หญิงเดี่ยว   สาย E
 RR1
13:00
นครศรีธรรมราช  vs  อุบลราชธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน หญิงเดี่ยว   สาย G
 RR1
13:00
นครปฐม  vs  นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่   สาย E
 RR2
13:30
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่   สาย G
 RR2
13:30
นนทบุรี  vs  สงขลา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน ชายเดี่ยว   สาย B
 RR1
13:30
สุราษฎร์ธานี  vs  แพร่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน ชายเดี่ยว   สาย D
 RR1
13:30
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายคู่   สาย E
 RR2
14:00
ระนอง  vs  เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายคู่   สาย G
 RR1
14:00
ชลบุรี  vs  เชียงราย
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน ชายเดี่ยว   สาย E
 RR1
14:00
ตรัง  vs  สมุทรปราการ
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน ชายเดี่ยว   สาย G
 RR1
14:00
นครราชสีมา  vs  นครสวรรค์
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย E
 RR1
14:30
สกลนคร  vs  สงขลา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย G
 RR1
14:30
นครสวรรค์  vs  ตรัง
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย B
 RR1
14:30
อุดรธานี  vs  เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย G
 RR1
14:30
เชียงใหม่  vs  ระยอง
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย B
 RR1
15:00
ลพบุรี  vs  อุดรธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย D
 RR1
15:00
สงขลา  vs  เชียงราย
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย E
 RR1
15:00
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่   สาย D
 RR1
15:00
เชียงใหม่  vs  อุดรธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย B
 RR1
15:30
นครปฐม  vs  นครศรีธรรมราช
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย D
 RR1
15:30
ปราจีนบุรี  vs  สงขลา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย D
 RR1
15:30
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน หญิงเดี่ยว   สาย B
 RR3
15:30
ระนอง  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน หญิงเดี่ยว   สาย D
 RR3
16:00
นครศรีธรรมราช  vs  นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน หญิงเดี่ยว   สาย E
 RR3
16:00
ลพบุรี  vs  อุบลราชธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน หญิงเดี่ยว   สาย G
 RR3
16:00
สงขลา  vs  นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน ชายเดี่ยว   สาย B
 RR3
16:00
พระนครศรีอยุธยา  vs  แพร่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย E
 RR1
16:30
อุดรธานี  vs  สงขลา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย G
 RR1
16:30
เชียงราย  vs  นครสวรรค์
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่   สาย B
 RR1
16:30
ตรัง  vs  สมุทรปราการ
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายคู่   สาย B
 RR1
16:30
สระบุรี  vs  สกลนคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายคู่   สาย D
 RR1
17:00
นครปฐม  vs  นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ชายคู่   สาย E
 RR1
17:00
เชียงใหม่  vs  นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน ชายเดี่ยว   สาย D
 RR3
17:00
นครราชสีมา  vs  นครศรีธรรมราช
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน ชายเดี่ยว   สาย E
 RR3
17:00
อุดรธานี  vs  สมุทรปราการ
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่   สาย E
 RR1
17:30
นครศรีธรรมราช  vs  แพร่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
หญิงคู่   สาย G
 RR1
17:30
สงขลา  vs  กาฬสินธุ์
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ยุวชน ชายเดี่ยว   สาย G
 RR3
17:30
พิษณุโลก  vs  นครสวรรค์
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รวม แบดมินตัน  63 รายการ  
 
ปันจักสีลัต
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 54
 รอบสอง
09:00
ยะลา  vs  เชียงราย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 55
 รอบสอง
09:21
ฉะเชิงเทรา  vs  บุรีรัมย์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 56
 รอบสอง
09:34
ศรีสะเกษ  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 57
 รอบสอง
09:49
สงขลา  vs  พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 62
 รอบสอง
09:51
สุโขทัย  vs  นนทบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 63
 รอบสอง
10:03
ยะลา  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 64
 รอบสอง
10:19
บุรีรัมย์  vs  แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 65
 รอบสอง
10:29
เชียงราย  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 58
 รอบสอง
10:39
เพชรบุรี  vs  ยะลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 59
 รอบสอง
10:55
นครสวรรค์  vs  นนทบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 60
 รอบสอง
11:04
ชุมพร  vs  กาฬสินธุ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 61
 รอบสอง
11:30
บุรีรัมย์  vs  เชียงราย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 66
 รอบสอง
11:31
ประจวบคีรีขันธ์  vs  จันทบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 67
 รอบสอง
11:49
ยะลา  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 68
 รอบสอง
12:10
นครศรีธรรมราช  vs  แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 69
 รอบสอง
12:45
เพชรบุรี  vs  นราธิวาส
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 62
 รอบสอง
13:37
สุโขทัย  vs  ชลบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 63
 รอบสอง
13:39
สุพรรณบุรี  vs  ตรัง
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 65
 รอบสอง
13:57
กาฬสินธุ์  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 70
 รอบสอง
14:14
นราธิวาส  vs  บุรีรัมย์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 71
 รอบสอง
14:24
สุโขทัย  vs  ปัตตานี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 72
 รอบสอง
14:41
สมุทรสาคร  vs  ชุมพร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 73
 รอบสอง
14:55
เพชรบุรี  vs  จันทบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง    คู่ที่ 66
 รอบสอง
15:12
กรุงเทพมหานคร  vs  ตรัง
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง    คู่ที่ 67
 รอบสอง
15:20
เพชรบุรี  vs  ชลบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง    คู่ที่ 68
 รอบสอง
15:22
บุรีรัมย์  vs  สุโขทัย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง    คู่ที่ 69
 รอบสอง
15:38
นครสวรรค์  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 74
 รอบสอง
15:52
แม่ฮ่องสอน  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 75
 รอบสอง
16:10
สงขลา  vs  ยะลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 77
 รอบสอง
16:24
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
I น้ำหนักเกิน 71 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 78
 รอบสอง
16:27
พระนครศรีอยุธยา  vs  ตรัง
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
I น้ำหนักเกิน 71 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 79
 รอบสอง
16:45
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
I น้ำหนักเกิน 71 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 80
 รอบสอง
16:47
ชลบุรี  vs  กาฬสินธุ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
J น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 79 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 82
 รอบสอง
16:57
ศรีสะเกษ  vs  สุโขทัย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
J น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 79 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 83
 รอบสอง
16:58
ตรัง  vs  ชลบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
J น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 79 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 84
 รอบสอง
16:58
ชุมพร  vs  กาฬสินธุ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
J น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 79 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 85
 รอบสอง
17:21
บุรีรัมย์  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รวม ปันจักสีลัต  37 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
สุราษฎร์ธานี  vs  ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
ศรีสะเกษ  vs  ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 3
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 4
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
นนทบุรี  vs  เพชรบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
สระบุรี  vs  ตราด
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
สมุทรสาคร  vs  พัทลุง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 3
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
กระบี่  vs  เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 4
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
พระนครศรีอยุธยา  vs  ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายคู่ 
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
สุราษฎร์ธานี  vs  ศรีสะเกษ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายคู่ 
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
กำแพงเพชร  vs  เพชรบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงคู่ 
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
สระบุรี  vs  พัทลุง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงคู่ 
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
เชียงใหม่  vs  พระนครศรีอยุธยา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายคู่ 
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
สุราษฎร์ธานี  vs  เพชรบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงคู่ 
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
สระบุรี  vs  เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
รวม เปตอง  14 รายการ  
 
เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Weight นน.ไม่เกิน 70 กก. 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
แอธเลติคฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 ซม. ขึ้นไป 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 165 เซนติเมตร 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 เซนติเมตร ขึ้นไป 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
รวม เพาะกาย  5 รายการ  
 
ฟันดาบ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
09:30
สมุทรปราการ  vs  ภูเก็ต
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
09:30
อุบลราชธานี  vs  ปัตตานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
09:30
ปราจีนบุรี  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
09:30
ภูเก็ต  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
09:30
ปราจีนบุรี  vs  ปัตตานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
09:30
สมุทรปราการ  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
09:30
ภูเก็ต  vs  ปราจีนบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
09:30
ปัตตานี  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
09:30
อุบลราชธานี  vs  ปราจีนบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
09:30
ปัตตานี  vs  ภูเก็ต
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
09:30
ภูเก็ต 2  vs  ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
09:30
กรุงเทพมหานคร  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
09:30
ปัตตานี 2  vs  ภูเก็ต 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
09:30
ลพบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
09:30
ปัตตานี 2  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
09:30
ภูเก็ต 2  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
09:30
ลพบุรี  vs  ปัตตานี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
09:30
อุตรดิตถ์  vs  ภูเก็ต 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
09:30
กรุงเทพมหานคร  vs  ปัตตานี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
09:30
อุตรดิตถ์  vs  ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
09:30
ปราจีนบุรี 2  vs  อุตรดิตถ์ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
09:30
น่าน  vs  ลพบุรี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
09:30
อุตรดิตถ์ 2  vs  อุบลราชธานี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
09:30
ลพบุรี 2  vs  กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
09:30
อุบลราชธานี 2  vs  ปราจีนบุรี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
09:30
กรุงเทพมหานคร 2  vs  น่าน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
09:30
อุตรดิตถ์ 2  vs  ลพบุรี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
09:30
ปราจีนบุรี 2  vs  น่าน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
09:30
ลพบุรี 2  vs  อุบลราชธานี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
09:30
ปราจีนบุรี 2  vs  กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
09:30
น่าน  vs  อุตรดิตถ์ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
09:30
อุบลราชธานี 2  vs  กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
09:30
ลพบุรี 2  vs  ปราจีนบุรี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
09:30
อุบลราชธานี 2  vs  น่าน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
09:30
กรุงเทพมหานคร 2  vs  อุตรดิตถ์ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
สมุทรปราการ  vs  นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
น่าน  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
นครสวรรค์  vs  นนทบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
น่าน  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
สมุทรปราการ  vs  นนทบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
นครสวรรค์  vs  น่าน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
นนทบุรี  vs  น่าน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
ชุมพร  vs  สมุทรปราการ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
ภูเก็ต  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
สมุทรปราการ 2  vs  นครสวรรค์ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
อุตรดิตถ์  vs  น่าน 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
นครสวรรค์ 2  vs  ชุมพร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
น่าน 2  vs  ภูเก็ต
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
สมุทรปราการ 2  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
ชุมพร  vs  ภูเก็ต
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
อุตรดิตถ์  vs  นครสวรรค์ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
ชุมพร  vs  น่าน 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
ภูเก็ต  vs  สมุทรปราการ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
นครสวรรค์ 2  vs  น่าน 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
อุตรดิตถ์  vs  ชุมพร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
นครสวรรค์ 2  vs  ภูเก็ต
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
น่าน 2  vs  สมุทรปราการ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
ลพบุรี  vs  อุตรดิตถ์ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
กรุงเทพมหานคร 2  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
อุตรดิตถ์ 2  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
อุบลราชธานี  vs  ชลบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
เชียงใหม่  vs  ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
อุตรดิตถ์ 2  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
ลพบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
อุบลราชธานี  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
ลพบุรี  vs  ชลบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
กรุงเทพมหานคร 2  vs  อุตรดิตถ์ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
เชียงใหม่  vs  ชลบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
อุบลราชธานี  vs  ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
10:00
ชลบุรี  vs  อุตรดิตถ์ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 รอบ 16 คน
10:30
ลพบุรี 2  vs  อุตรดิตถ์ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 รอบ 16 คน
10:38
ปัตตานี  vs  ภูเก็ต 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 รอบ 16 คน
10:46
ภูเก็ต  vs  ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 รอบ 16 คน
10:54
น่าน  vs  ปราจีนบุรี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 รอบ 16 คน
11:02
ปัตตานี 2  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 รอบ 16 คน
11:10
ปราจีนบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 รอบ 16 คน
11:18
กรุงเทพมหานคร 2  vs  อุบลราชธานี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 รอบ 16 คน
11:26
อุตรดิตถ์  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 รอบ 16 คน
11:30
นนทบุรี  vs  ชุมพร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 รอบ 16 คน
11:30
ภูเก็ต  vs  น่าน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 รอบ 16 คน
11:45
น่าน 2  vs  ชลบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 รอบ 8 ทีม
11:45
ลพบุรี 2  vs  ภูเก็ต 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 รอบ 16 คน
11:45
สมุทรปราการ 2  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 รอบ 16 คน
11:45
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 รอบ 8 ทีม
11:55
กรุงเทพมหานคร 2  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 รอบ 16 คน
12:00
ลพบุรี 2  vs  นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 รอบ 16 คน
12:00
อุบลราชธานี  vs  กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 รอบ 16 คน
12:00
สมุทรปราการ  vs  อุตรดิตถ์ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 รอบ 8 ทีม
12:05
ภูเก็ต  vs  ปราจีนบุรี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 รอบ 8 ทีม
12:15
ปัตตานี 2  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 รอบ 8 ทีม
12:30
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 รอบ 8 ทีม
12:30
ลพบุรี 2  vs  ชุมพร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 รอบ 8 ทีม
12:30
สมุทรปราการ 2  vs  กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 รอบ 8 ทีม
12:30
ภูเก็ต  vs  ชลบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
12:50
ลพบุรี 2  vs  ปราจีนบุรี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
12:50
ปัตตานี 2  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
12:50
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
12:50
กรุงเทพมหานคร 2  vs  ชลบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13:10
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13:25
ลพบุรี 2  vs  ปัตตานี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
รวม ฟันดาบ  105 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 25
 รอบสอง
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 26
 รอบสอง
12:00
นครราชสีมา  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 27
 รอบสอง
14:00
สุพรรณบุรี  vs  ลำพูน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 28
 รอบสอง
16:00
นครปฐม  vs  ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 13
 รอบสอง
14:00
สมุทรปราการ  vs  สุโขทัย
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 13
 รอบสอง
14:00
นครสวรรค์  vs  ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 14
 รอบสอง
16:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 14
 รอบสอง
16:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย   คู่ที่ 93
 รอบสอง
13:00
พิษณุโลก  vs  นครราชสีมา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย   คู่ที่ 94
 รอบสาม
13:00
ลำปาง  vs  กำแพงเพชร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย   คู่ที่ 95
 รอบสาม
13:00
นราธิวาส  vs  สุราษฎร์ธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย   คู่ที่ 96
 รอบสาม
13:00
ปทุมธานี  vs  บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 97
 รอบสาม
13:00
สุพรรณบุรี  vs  นครนายก
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 98
 รอบสาม
13:00
บุรีรัมย์  vs  พิษณุโลก
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 99
 รอบสาม
13:00
นครราชสีมา  vs  เพชรบูรณ์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 100
 รอบสาม
13:00
ระยอง  vs  ตรัง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 101
 รอบสาม
13:00
สุพรรณบุรี  vs  ตรัง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 257
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
เชียงใหม่  vs  ลพบุรี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 258
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
นครราชสีมา  vs  บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 259
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
ระนอง  vs  บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 260
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สุรินทร์  vs  กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 261
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
บุรีรัมย์  vs  เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 262
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สุราษฎร์ธานี  vs  พังงา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 263
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
ตรัง  vs  เชียงใหม่
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 264
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สุโขทัย  vs  บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 265
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สุโขทัย  vs  ชุมพร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 266
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
ปทุมธานี  vs  นครราชสีมา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 267
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สุราษฎร์ธานี  vs  ศรีสะเกษ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 268
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  มหาสารคาม
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 269
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
นครราชสีมา  vs  เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 270
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สุราษฎร์ธานี  vs  ปทุมธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 102
 รอบสาม
18:00
สตูล  vs  จันทบุรี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 103
 รอบสาม
18:00
เพชรบูรณ์  vs  แพร่
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 104
 รอบสาม
18:00
นครพนม  vs  บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รวม มวยไทยสมัครเล่น  26 รายการ  
 
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 165
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
นครสวรรค์  vs  ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 166
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
พะเยา  vs  นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 167
 รอบรองชนะเลิศ
13:40
นครสวรรค์  vs  พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 168
 รอบรองชนะเลิศ
13:55
ศรีสะเกษ  vs  อ่างทอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.   คู่ที่ 169
 รอบรองชนะเลิศ
14:10
อ่างทอง  vs  พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.   คู่ที่ 170
 รอบรองชนะเลิศ
14:25
กำแพงเพชร  vs  ขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 171
 รอบรองชนะเลิศ
14:40
พิษณุโลก  vs  อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 172
 รอบรองชนะเลิศ
14:55
นครศรีธรรมราช  vs  เชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 173
 รอบรองชนะเลิศ
15:10
พะเยา  vs  นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 174
 รอบรองชนะเลิศ
15:25
ฉะเชิงเทรา  vs  สระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 175
 รอบรองชนะเลิศ
15:40
กรุงเทพมหานคร  vs  ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 176
 รอบรองชนะเลิศ
15:55
พิษณุโลก  vs  จันทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 177
 รอบรองชนะเลิศ
16:10
พิษณุโลก  vs  นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 178
 รอบรองชนะเลิศ
16:25
ศรีสะเกษ  vs  ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 179
 รอบรองชนะเลิศ
16:35
นครสวรรค์  vs  ชุมพร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 180
 รอบรองชนะเลิศ
16:45
ลำปาง  vs  ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
มิดเดิลเวท - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.   คู่ที่ 181
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
ร้อยเอ็ด  vs  หนองบัวลำภู
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
มิดเดิลเวท - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.   คู่ที่ 182
 รอบรองชนะเลิศ
17:05
ชลบุรี  vs  ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
รวม มวยสากลสมัครเล่น  18 รายการ  
 
ยกน้ำหนัก
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
สแนทช์ - รุ่น 69 กก. - หญิง เกิน 63 กก. ไม่เกิน 69 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 69 กก. - หญิง เกิน 63 กก. ไม่เกิน 69 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
น้ำหนักรวม รุ่น 69 กก. - หญิง เกิน 63 กก. ไม่เกิน 69 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
สแนทช์ - รุ่น 75 กก. - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 75 กก. - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
น้ำหนักรวม รุ่น 75 กก. - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
สแนทช์ - รุ่น 94 กก. - ชาย เกิน 85 กก. ไม่เกิน 94 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 94 กก. - ชาย เกิน 85 กก. ไม่เกิน 94 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
น้ำหนักรวม รุ่น 94 กก. - ชาย เกิน 85 กก. ไม่เกิน 94 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
รวม ยกน้ำหนัก  9 รายการ  
 
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ปืนสั้นอัดลม - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
ปืนสั้นอัดลม - ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
ปืนยาว 3 ท่า (3x40) 50 เมตร บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
รวม ยิงปืน  3 รายการ  
 
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลชาย 
 สะสมคะแนน
10.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลหญิง 
 สะสมคะแนน
10.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ยิมนาสติก แอโรบิก คู่ผสม 
 สะสมคะแนน
14.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ยิมนาสติก แอโรบิก ทีม 3 คน 
 สะสมคะแนน
14.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
รวม ยิมนาสติก  4 รายการ  
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
น่าน  vs  ราชบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:20
ปทุมธานี  vs  กระบี่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:40
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 4
 รอบแรก
10:00
เพชรบุรี  vs  กาฬสินธุ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 5
 รอบแรก
11:00
ร้อยเอ็ด  vs  น่าน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
 รอบแรก
11:20
พิษณุโลก  vs  ปทุมธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 7
 รอบแรก
11:40
สมุทรปราการ  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 8
 รอบแรก
12:00
สุราษฎร์ธานี  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 9
 รอบแรก
13:00
ราชบุรี  vs  ร้อยเอ็ด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 10
 รอบแรก
13:20
กระบี่  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 11
 รอบแรก
13:40
เชียงใหม่  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 12
 รอบแรก
14:00
กาฬสินธุ์  vs  สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม รักบี้ฟุตบอล  12 รายการ  
 
เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:35
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:45
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่ 
รอบชิงชนะเลิศ
09:50
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:55
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
10:05
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
10:10
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่ 
รอบชิงชนะเลิศ
10:15
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:25
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
10:35
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี 
รอบชิงชนะเลิศ
10:46
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
รอบชิงชนะเลิศ
10:52
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี 
รอบชิงชนะเลิศ
10:55
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือคยัคสลาลอม - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือแคนูสลาลอม - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13:05
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
รอบชิงชนะเลิศ
13:08
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือคยัคสลาลอม - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13:15
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
รวม เรือพาย  21 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 35
 รอบแรก
09:00
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 36
 รอบแรก
10:15
ขอนแก่น  vs  สระบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 37
 รอบแรก
11:30
น่าน  vs  นนทบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 38
 รอบแรก
12:45
นครสวรรค์  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 39
 รอบแรก
14:00
พระนครศรีอยุธยา  vs  ปทุมธานี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 40
 รอบแรก
15:15
เชียงราย  vs  สงขลา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 41
 รอบแรก
16:30
นนทบุรี  vs  เพชรบูรณ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
รวม วอลเลย์บอล  7 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ยุวชน หญิง 
 รอบคัดเลือก
09:00
กาญจนบุรี  vs  กาฬสินธุ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ยุวชน หญิง 
 รอบคัดเลือก
09:00
น่าน  vs  ภูเก็ต
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ยุวชน หญิง 
 รอบคัดเลือก
09:30
พิจิตร  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 28
 รอบสอง
09:30
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ฉ  คู่ที่ 25
 รอบสอง
10:00
เพชรบุรี 2  vs  สงขลา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 29
 รอบสอง
10:00
ขอนแก่น  vs  กาฬสินธุ์ 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ฉ  คู่ที่ 26
 รอบสอง
10:30
ชัยนาท  vs  กาฬสินธุ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 30
 รอบสอง
10:30
กรุงเทพมหานคร 2  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย จ  คู่ที่ 27
 รอบสอง
11:00
จันทบุรี 2  vs  กาฬสินธุ์ 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  9 รายการ  
 
ว่ายน้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ผีเสื้อ 200 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ผีเสื้อ 200 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ผีเสื้อ 200 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
กรรเชียง 50 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
กรรเชียง 50 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
กรรเชียง 50 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
กรรเชียง 50 เมตร - หญิง   Heat 4
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
กรรเชียง 50 เมตร - หญิง   Heat 5
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
กบ 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
กบ 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
กบ 100 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
กบ 100 เมตร - หญิง   Heat 4
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย   Heat 4
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย   Heat 5
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ผีเสื้อ 200 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
กรรเชียง 50 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
กบ 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
รวม ว่ายน้ำ  32 รายการ  
 
วู้ดบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
นับจำนวนการตี ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
นับจำนวนการตี ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
นับจำนวนการตี ทีมชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
นับจำนวนการตี ทีมหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
นับจำนวนการตี บุคคลหญิง 
 รอบสาม
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
นับจำนวนการตี บุคคลชาย 
 รอบสาม
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
นับจำนวนการตี บุคคลหญิง 
 รอบสี่
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
นับจำนวนการตี บุคคลชาย 
 รอบสี่
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
รวม วู้ดบอล   8 รายการ  
 
สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   สาย C  คู่ที่ 17
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   สาย C  คู่ที่ 18
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
เชียงใหม่  vs  เพชรบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   สาย D  คู่ที่ 19
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
กระบี่  vs  นครพนม
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   สาย D  คู่ที่ 20
 รอบแบ่งกลุ่ม
10.00
นครสวรรค์  vs  พะเยา
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   สาย A  คู่ที่ 21
 รอบแบ่งกลุ่ม
12.00
เพชรบุรี  vs  ขอนแก่น
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   สาย A  คู่ที่ 22
 รอบแบ่งกลุ่ม
12.00
ปทุมธานี  vs  ชุมพร
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   สาย B  คู่ที่ 23
 รอบแบ่งกลุ่ม
12.00
สุโขทัย  vs  น่าน
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   สาย B  คู่ที่ 24
 รอบแบ่งกลุ่ม
12.00
สุราษฎร์ธานี  vs  ชลบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   คู่ที่ 25
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15.00
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   คู่ที่ 26
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15.00
ชุมพร  vs  สุราษฎร์ธานี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   คู่ที่ 27
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15.00
ปทุมธานี  vs  สุโขทัย
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทเดี่ยว 15 แดง   คู่ที่ 28
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15.00
เพชรบุรี  vs  กระบี่
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
รวม สนุกเกอร์  12 รายการ  
 
หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบสาม
09.00
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 2
 รอบสาม
09.00
สมุทรปราการ  vs  น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 3
 รอบสาม
09.00
เชียงราย  vs  สงขลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 4
 รอบสาม
09.00
สระบุรี  vs  นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 5
 รอบสาม
09.00
ศรีสะเกษ  vs  นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 6
 รอบสาม
09.00
มหาสารคาม  vs  ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 7
 รอบสาม
09.00
เชียงใหม่  vs  พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 8
 รอบสาม
09.00
มหาสารคาม  vs  นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 9
 รอบสาม
09.00
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 10
 รอบสาม
09.00
กาญจนบุรี  vs  พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
บุคคลหญิง   สาย C  คู่ที่ 11
 รอบสาม
09.00
น่าน  vs  ภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
บุคคลหญิง   สาย C  คู่ที่ 12
 รอบสาม
09.00
ลำพูน  vs  ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
บุคคลหญิง   สาย D  คู่ที่ 13
 รอบสาม
09.00
ชลบุรี  vs  นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
บุคคลหญิง   สาย D  คู่ที่ 14
 รอบสาม
09.00
เชียงราย  vs  สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมผสม   สาย A  คู่ที่ 15
 รอบสาม
09.00
ภูเก็ต  vs  นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมผสม   สาย B  คู่ที่ 16
 รอบสาม
09.00
พะเยา  vs  กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมผสม   สาย C  คู่ที่ 17
 รอบสาม
09.00
ศรีสะเกษ  vs  น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมผสม   สาย D  คู่ที่ 18
 รอบสาม
09.00
เชียงราย  vs  ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมผสม   สาย D  คู่ที่ 19
 รอบสาม
09.00
สุราษฎร์ธานี  vs  สงขลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
 รอบ 8 ทีม
13.00
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
บุคคลชาย   คู่ที่ 2
 รอบ 8 ทีม
13.00
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
บุคคลชาย   คู่ที่ 3
 รอบ 8 ทีม
13.00
กาญจนบุรี  vs  สมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
บุคคลชาย   คู่ที่ 4
 รอบ 8 ทีม
13.00
นนทบุรี  vs  พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
 รอบ 8 ทีม
13.00
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
 รอบ 8 ทีม
13.00
ภูเก็ต  vs  ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
 รอบ 8 ทีม
13.00
มหาสารคาม  vs  สมุทรสาคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
 รอบ 8 ทีม
13.00
ลำปาง  vs  นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมผสม   คู่ที่ 9
 รอบ 8 ทีม
13.00
นครราชสีมา  vs  สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมผสม   คู่ที่ 10
 รอบ 8 ทีม
13.00
น่าน  vs  สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมผสม   คู่ที่ 11
 รอบ 8 ทีม
13.00
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมผสม   คู่ที่ 12
 รอบ 8 ทีม
13.00
ศรีสะเกษ  vs  ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
รวม หมากล้อม  31 รายการ  
 
เอ็กซ์ตรีม
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
Inline Speed Skate 300 m. อายุ 8-12 ปี - บุคคลหญิง 
 รอบคัดเลือก
09:30
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
Inline Speed Skate 300 m. อายุ 8-12 ปี- บุคคลชาย 
 รอบคัดเลือก
09:30
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
Freestyle Classic Slalom อายุ 13-20 ปี (บุคคลชาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
Freestyle Classic Slalom อายุ 13-20 ปี (บุคคลหญิง) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
Inline Stunt Skate Cross - บุคคล 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
Inline Speed Skate 300 m. อายุ 13-20 ปี - บุคคลหญิง 
 รอบคัดเลือก
10:00
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
Inline Speed Skate 300 m. อายุ 13-20 ปี- บุคคลชาย 
 รอบคัดเลือก
10:30
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
Freestyle Classic Slalom อายุ 8-12 ปี (บุคคลหญิง) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
Inline Stunt (High Jump) ประเภทบุคคล 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
Inline Speed Skate 300 m. อายุ 8-12 ปี- บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
Inline Speed Skate 300 m. อายุ 8-12 ปี - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
Inline Speed Skate 300 m. อายุ 13-20 ปี- บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
Inline Speed Skate 300 m. อายุ 13-20 ปี - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
Inline Stunt Park - บุคคล 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
Skateboard Mini Ramp - บุคคล   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
Skateboard Mini Ramp - บุคคล   Heat 2
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
Skateboard Park - บุคคล 
 รอบคัดเลือก
17:30
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
รวม เอ็กซ์ตรีม  17 รายการ  
 
ฮอกกี้
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 25
 รอบแรก
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สุรินทร์
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 26
 รอบแรก
10:00
ระยอง  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 27
 รอบแรก
11:00
ปัตตานี  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 28
 รอบแรก
12:00
อุตรดิตถ์  vs  น่าน
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 29
 รอบแรก
13:00
ศรีสะเกษ  vs  บุรีรัมย์
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 30
 รอบแรก
14:00
ชลบุรี  vs  นราธิวาส
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม ฮอกกี้  6 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 21
 รอบแรก
13:00
ตรัง  vs  ชัยภูมิ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ชายหาด ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 21
 รอบแรก
14:00
ลำปาง  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 22
 รอบแรก
14:30
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ชายหาด ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 22
 รอบแรก
14:50
จันทบุรี  vs  น่าน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ชายหาด ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 23
 รอบแรก
15:40
นครศรีธรรมราช  vs  สระบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 23
 รอบแรก
16:00
จันทบุรี  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ชายหาด ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 24
 รอบแรก
16:30
กาญจนบุรี  vs  เชียงราย
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 24
 รอบแรก
17:30
พัทลุง  vs  ลำพูน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
รวม แฮนด์บอล  8 รายการ