ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561

กอล์ฟ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง 
 วันที่ 2
08.00
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
บุคคลหญิง 
 วันที่ 2
08.00
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
ทีมชาย 
 วันที่ 3
08.00
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
บุคคลชาย 
 วันที่ 3
08.00
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
รวม กอล์ฟ  4 รายการ  
 
กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 5
 รอบแรก
13:00
ศรีสะเกษ  vs  สระบุรี
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 5
 รอบแรก
13:00
น่าน  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
 รอบแรก
14:00
กระบี่  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 6
 รอบแรก
14:00
เชียงใหม่  vs  พังงา
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 7
 รอบแรก
15:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำพูน
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 7
 รอบแรก
15:00
อุตรดิตถ์  vs  กาญจนบุรี
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 8
 รอบแรก
16:00
ศรีสะเกษ  vs  สระบุรี
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 8
 รอบแรก
16:00
กาญจนบุรี  vs  เชียงราย
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
รวม กาบัดดี้  8 รายการ  
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
06:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
ร่มร่อน - คะแนนรวม บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
ร่มร่อน - คะแนนรวม บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
รวม กีฬาทางอากาศ   6 รายการ  
 
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 13
 รอบแรก
09:00
เชียงใหม่  vs  จันทบุรี
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 14
 รอบแรก
11:00
เชียงใหม่  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย Z  คู่ที่ 15
 รอบแรก
13:00
ชลบุรี  vs  ลพบุรี
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม คริกเก็ต  3 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ดาวน์ฮิลล์ ระยะทาง 1.5-3.5 กิโลเมตร บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
รวม จักรยาน  1 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
คู่ผสม   สาย C  คู่ที่ 1
 พบกันหมด
09.00
ศรีสะเกษ  vs  นครศรีธรรมราช
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย G  คู่ที่ 2
 พบกันหมด
09.00
ภูเก็ต  vs  น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 3
 พบกันหมด
09.20
นครราชสีมา  vs  พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 4
 พบกันหมด
09.20
กรุงเทพมหานคร  vs  น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย C  คู่ที่ 5
 พบกันหมด
09.40
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย D  คู่ที่ 6
 พบกันหมด
09.40
กำแพงเพชร  vs  ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย E  คู่ที่ 7
 พบกันหมด
10.00
กำแพงเพชร  vs  สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย F  คู่ที่ 8
 พบกันหมด
10.00
พิจิตร  vs  ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย G  คู่ที่ 9
 พบกันหมด
10.20
น่าน  vs  นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย H  คู่ที่ 10
 พบกันหมด
10.20
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย C  คู่ที่ 11
 พบกันหมด
10.40
ศรีสะเกษ  vs  สุพรรณบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย G  คู่ที่ 12
 พบกันหมด
10.40
ภูเก็ต  vs  นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 13
 รอบ 16 คน
11.00
นครราชสีมา  vs  น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 14
 รอบ 16 คน
11.00
กรุงเทพมหานคร  vs  พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 15
 รอบ 16 คน
11.20
ศรีสะเกษ  vs  ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 16
 รอบ 16 คน
11.20
กำแพงเพชร  vs  นครศรีธรรมราช
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 17
 รอบ 16 คน
11.20
กำแพงเพชร  vs  ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 18
 รอบ 16 คน
11.40
พิจิตร  vs  สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 19
 รอบ 16 คน
12.00
นครราชสีมา  vs  สงขลา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 20
 รอบ 16 คน
12.00
กรุงเทพมหานคร  vs  น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 21
 รอบคัดเลือก
12.20
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 22
 รอบคัดเลือก
12.20
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 23
 รอบคัดเลือก
12.40
กำแพงเพชร  vs  นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 24
 รอบคัดเลือก
12.40
สุราษฎร์ธานี  vs  น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 25
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
นครราชสีมา  vs  กำแพงเพชร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 26
 รอบรองชนะเลิศ
14.00
กำแพงเพชร 2  vs  สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
รวม ซอฟท์เทนนิส  26 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   สาย MB  คู่ที่ 19
 รอบแรก
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย WC  คู่ที่ 22
 รอบแรก
09:00
ลำพูน  vs  ขอนแก่น
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย WA  คู่ที่ 23
 รอบแรก
11:30
จันทบุรี  vs  ชัยนาท
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
ทีมชาย   สาย MC  คู่ที่ 20
 รอบแรก
11:30
ลำพูน  vs  ขอนแก่น
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
ทีมชาย   สาย MC  คู่ที่ 21
 รอบแรก
14:00
ระยอง  vs  ชัยนาท
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย WB  คู่ที่ 24
 รอบแรก
14:00
ระยอง  vs  เชียงใหม่
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
รวม ซอฟท์บอล  6 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
หญิงคู่   คู่ที่ 42
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อุบลราชธานี  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ชายคู่   คู่ที่ 41
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาสารคาม  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมเดี่ยว - หญิง   คู่ที่ 44
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สุพรรณบุรี  vs  ราชบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมเดี่ยว - ชาย   คู่ที่ 43
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
นครปฐม  vs  มหาสารคาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย C  คู่ที่ 13
 รอบแรก
16:00
สงขลา  vs  กำแพงเพชร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย D  คู่ที่ 14
 รอบแรก
16:00
อุบลราชธานี  vs  นนทบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 15
 รอบแรก
17:00
นครสวรรค์  vs  พิจิตร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 16
 รอบแรก
17:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ร้อยเอ็ด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย C  คู่ที่ 17
 รอบแรก
18:00
สุพรรณบุรี  vs  มหาสารคาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย D  คู่ที่ 18
 รอบแรก
18:00
ลำปาง  vs  ร้อยเอ็ด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม เซปักตะกร้อ  10 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย D  คู่ที่ 13
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย C  คู่ที่ 14
 รอบแรก
10:40
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชาย (กติกาสากล)   สาย D  คู่ที่ 15
 รอบแรก
11:20
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชาย (กติกาสากล)   สาย C  คู่ที่ 16
 รอบแรก
12:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
เทควันโด
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง   คู่ที่ 1
 รอบแรก
08.30
ขอนแก่น  vs  พิษณุโลก
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง   คู่ที่ 2
 รอบแรก
08.30
มหาสารคาม  vs  สุพรรณบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง   คู่ที่ 3
 รอบแรก
08.30
นครสวรรค์  vs  ลำพูน
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง   คู่ที่ 4
 รอบแรก
08.30
นครนายก  vs  กำแพงเพชร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง   คู่ที่ 5
 รอบแรก
08.30
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง   คู่ที่ 6
 รอบแรก
08.30
ชุมพร  vs  สุราษฎร์ธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 7
 รอบแรก
08.30
เชียงใหม่  vs  ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 8
 รอบแรก
08.30
ระยอง  vs  ชัยนาท
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 9
 รอบแรก
08.30
กาฬสินธุ์  vs  สุราษฎร์ธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 10
 รอบแรก
08.30
พัทลุง  vs  อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 11
 รอบแรก
08.30
ขอนแก่น  vs  ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 12
 รอบแรก
08.30
พิจิตร  vs  ปทุมธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 13
 รอบแรก
08.30
กำแพงเพชร  vs  อ่างทอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 14
 รอบแรก
08.30
กระบี่  vs  ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 15
 รอบแรก
08.30
พิจิตร  vs  นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 16
 รอบแรก
08.30
หนองคาย  vs  ประจวบคีรีขันธ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 17
 รอบแรก
08.30
กรุงเทพมหานคร  vs  บึงกาฬ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 18
 รอบแรก
08.30
ชัยภูมิ  vs  สุพรรณบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 19
 รอบแรก
08.30
พัทลุง  vs  นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 20
 รอบแรก
08.30
เชียงราย  vs  อ่างทอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - ชาย   คู่ที่ 21
 รอบแรก
08.30
พะเยา  vs  ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - ชาย   คู่ที่ 22
 รอบแรก
08.30
ลำปาง  vs  พัทลุง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - ชาย   คู่ที่ 23
 รอบแรก
08.30
สุราษฎร์ธานี  vs  สุโขทัย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - ชาย   คู่ที่ 24
 รอบแรก
08.30
จันทบุรี  vs  ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - ชาย   คู่ที่ 25
 รอบแรก
08.30
สระบุรี  vs  เพชรบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - ชาย   คู่ที่ 26
 รอบแรก
08.30
นครปฐม  vs  ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - ชาย   คู่ที่ 27
 รอบแรก
08.30
กรุงเทพมหานคร  vs  บึงกาฬ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง   คู่ที่ 28
 รอบแรก
08.30
อุบลราชธานี  vs  สุราษฎร์ธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง   คู่ที่ 29
 รอบแรก
08.30
พิษณุโลก  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง   คู่ที่ 30
 รอบแรก
08.30
สมุทรสาคร  vs  กำแพงเพชร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง   คู่ที่ 31
 รอบแรก
08.30
อ่างทอง  vs  นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง   คู่ที่ 32
 รอบแรก
08.30
พิจิตร  vs  สุพรรณบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง   คู่ที่ 33
 รอบแรก
08.30
บึงกาฬ  vs  สงขลา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย   คู่ที่ 34
 รอบแรก
08.30
ตรัง  vs  สุพรรณบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย   คู่ที่ 35
 รอบแรก
08.30
สระบุรี  vs  เชียงราย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย   คู่ที่ 36
 รอบแรก
08.30
กำแพงเพชร  vs  ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย   คู่ที่ 37
 รอบแรก
08.30
สมุทรสาคร  vs  สมุทรปราการ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย   คู่ที่ 38
 รอบแรก
08.30
ร้อยเอ็ด  vs  เชียงใหม่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย   คู่ที่ 39
 รอบแรก
08.30
ราชบุรี  vs  ชัยภูมิ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.   คู่ที่ 40
 รอบแรก
08.30
ลพบุรี  vs  พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.   คู่ที่ 41
 รอบแรก
08.30
ลำปาง  vs  บึงกาฬ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.   คู่ที่ 42
 รอบแรก
08.30
สมุทรปราการ  vs  ตรัง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.   คู่ที่ 43
 รอบแรก
08.30
ขอนแก่น  vs  ชัยภูมิ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.   คู่ที่ 44
 รอบแรก
08.30
ราชบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - หญิง   คู่ที่ 45
 รอบแรก
08.30
เชียงราย  vs  หนองคาย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - หญิง   คู่ที่ 46
 รอบแรก
08.30
นครนายก  vs  เชียงใหม่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - หญิง   คู่ที่ 47
 รอบแรก
08.30
นครศรีธรรมราช  vs  พัทลุง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - หญิง   คู่ที่ 48
 รอบแรก
08.30
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - หญิง   คู่ที่ 49
 รอบแรก
08.30
ลำปาง  vs  สงขลา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง   คู่ที่ 50
 รอบสอง
11.00
พัทลุง  vs  ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง   คู่ที่ 51
 รอบสอง
11.00
สุพรรณบุรี  vs  ลำพูน
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง   คู่ที่ 52
 รอบสอง
11.00
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง   คู่ที่ 53
 รอบสอง
11.00
สุราษฎร์ธานี  vs  ราชบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 54
 รอบสอง
11.00
ลพบุรี  vs  ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 55
 รอบสอง
11.00
ระยอง  vs  สุราษฎร์ธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 56
 รอบสอง
11.00
อุบลราชธานี  vs  ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 57
 รอบสอง
11.00
ปทุมธานี  vs  อ่างทอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 58
 รอบสอง
11.00
เชียงใหม่  vs  ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 59
 รอบสอง
11.00
พิจิตร  vs  ประจวบคีรีขันธ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - ชาย   คู่ที่ 62
 รอบสอง
11.00
ร้อยเอ็ด  vs  พะเยา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - ชาย   คู่ที่ 63
 รอบสอง
11.00
พัทลุง  vs  สุราษฎร์ธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - ชาย   คู่ที่ 64
 รอบสอง
11.00
จันทบุรี  vs  สระบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - ชาย   คู่ที่ 65
 รอบสอง
11.00
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง   คู่ที่ 66
 รอบสอง
11.00
ชุมพร  vs  สุราษฎร์ธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง   คู่ที่ 67
 รอบสอง
11.00
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง   คู่ที่ 68
 รอบสอง
11.00
นครสวรรค์  vs  สุพรรณบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง   คู่ที่ 69
 รอบสอง
11.00
สงขลา  vs  มหาสารคาม
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย   คู่ที่ 70
 รอบสอง
11.00
บึงกาฬ  vs  สุพรรณบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย   คู่ที่ 71
 รอบสอง
11.00
สระบุรี  vs  ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย   คู่ที่ 72
 รอบสอง
11.00
สมุทรสาคร  vs  เชียงใหม่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย   คู่ที่ 73
 รอบสอง
11.00
ราชบุรี  vs  พัทลุง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.   คู่ที่ 74
 รอบสอง
11.00
สมุทรสาคร  vs  พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.   คู่ที่ 75
 รอบสอง
11.00
บึงกาฬ  vs  สมุทรปราการ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.   คู่ที่ 76
 รอบสอง
11.00
จันทบุรี  vs  ชัยภูมิ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.   คู่ที่ 77
 รอบสอง
11.00
สุราษฎร์ธานี  vs  อ่างทอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - หญิง   คู่ที่ 78
 รอบสอง
11.00
ราชบุรี  vs  หนองคาย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - หญิง   คู่ที่ 79
 รอบสอง
11.00
นครนายก  vs  พัทลุง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - หญิง   คู่ที่ 80
 รอบสอง
11.00
บึงกาฬ  vs  นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - หญิง   คู่ที่ 81
 รอบสอง
11.00
สงขลา  vs  ร้อยเอ็ด
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง   คู่ที่ 90
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
สุราษฎร์ธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 60
 รอบสอง
11:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ชัยภูมิ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 61
 รอบสอง
11:00
นนทบุรี  vs  เชียงราย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง   คู่ที่ 91
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
นครสวรรค์  vs  สงขลา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย   คู่ที่ 92
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
บึงกาฬ  vs  สระบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย   คู่ที่ 93
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
สมุทรสาคร  vs  ราชบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.   คู่ที่ 94
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
พิจิตร  vs  สมุทรปราการ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.   คู่ที่ 95
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
ชัยภูมิ  vs  สุราษฎร์ธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - หญิง   คู่ที่ 96
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
หนองคาย  vs  นครนายก
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - หญิง   คู่ที่ 97
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
นครสวรรค์  vs  สงขลา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง   คู่ที่ 82
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
พัทลุง  vs  ลำพูน
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง   คู่ที่ 83
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 84
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
ชลบุรี  vs  ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 85
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
ภูเก็ต  vs  ปทุมธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 86
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
ชลบุรี  vs  พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 87
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - ชาย   คู่ที่ 88
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
ร้อยเอ็ด  vs  สุราษฎร์ธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - ชาย   คู่ที่ 89
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
จันทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 100
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง   คู่ที่ 98
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
ลำพูน  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย   คู่ที่ 103
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
สระบุรี  vs  ราชบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง   คู่ที่ 102
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
สุราษฎร์ธานี  vs  สงขลา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - ชาย   คู่ที่ 101
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
ร้อยเอ็ด  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - หญิง   คู่ที่ 105
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
หนองคาย  vs  นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 99
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
ระยอง  vs  ปทุมธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.   คู่ที่ 104
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
สมุทรปราการ  vs  ชัยภูมิ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รวม เทควันโด  105 รายการ  
 
เทควันโด-พุ่มเซ่
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
พุมเซ่ ทีมชาย (ชาย 3 คน) 
รอบชิงชนะเลิศ
08.30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รวม เทควันโด-พุ่มเซ่  1 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
กระบี่  vs  นครราชสีมา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:00
สงขลา  vs  ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:00
ประจวบคีรีขันธ์  vs  น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:00
กระบี่  vs  เพชรบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 5
 รอบแรก
09:00
ประจวบคีรีขันธ์  vs  เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 6
 รอบแรก
09:00
กำแพงเพชร  vs  มหาสารคาม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 7
 รอบแรก
09:00
ลพบุรี  vs  พิษณุโลก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 8
 รอบแรก
09:00
ขอนแก่น  vs  ชลบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
 รอบแรก
11:00
อุบลราชธานี  vs  พระนครศรีอยุธยา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
 รอบแรก
11:00
เชียงใหม่  vs  นครปฐม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
 รอบแรก
11:00
สมุทรสาคร  vs  พิษณุโลก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
 รอบแรก
11:00
ปทุมธานี  vs  นครราชสีมา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 5
 รอบแรก
13:00
ปทุมธานี  vs  อำนาจเจริญ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 6
 รอบแรก
13:00
สมุทรปราการ  vs  ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 7
 รอบแรก
13:00
เชียงใหม่  vs  ขอนแก่น
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 8
 รอบแรก
13:00
น่าน  vs  ชลบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
รวม เทนนิส  16 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 45
 รอบแรก
09:00
สตูล  vs  สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 46
 รอบแรก
09:00
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 47
 รอบแรก
09:00
นครปฐม  vs  สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 48
 รอบแรก
09:00
พิจิตร  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 49
 รอบแรก
10:30
ขอนแก่น  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 50
 รอบแรก
10:30
นนทบุรี  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 51
 รอบแรก
10:30
สงขลา  vs  นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 52
 รอบแรก
10:30
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมชาย ยุวชน   คู่ที่ 53
 พบกันหมด
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมชาย ยุวชน   คู่ที่ 54
 พบกันหมด
13:00
พิจิตร  vs  สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมหญิง ยุวชน   คู่ที่ 55
 พบกันหมด
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมหญิง ยุวชน   คู่ที่ 56
 พบกันหมด
13:00
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 57
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 58
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
สมุทรปราการ  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 59
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
พิจิตร  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 60
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
นนทบุรี  vs  ระนอง
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
รวม เทเบิลเทนนิส  16 รายการ  
 
เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 9
 รอบแรก
09:30
สุพรรณบุรี  vs  กำแพงเพชร
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 10
 รอบแรก
11:00
สมุทรปราการ  vs  น่าน
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 11
 รอบแรก
13:00
นครราชสีมา  vs  เพชรบูรณ์
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 12
 รอบแรก
14:30
ระนอง  vs  พิษณุโลก
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
รวม เนตบอล   4 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมผสม   สาย B
 รอบคัดเลือก
08.30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมผสม   สาย C
 รอบคัดเลือก
08.30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมผสม   สาย A
 รอบคัดเลือก
08:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมผสม   สาย A
 รอบคัดเลือก
08:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมผสม   สาย A
 รอบคัดเลือก
09:45
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมผสม   สาย A
 รอบคัดเลือก
09:45
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมผสม   สาย B
 รอบคัดเลือก
09:45
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมผสม   สาย C
 รอบคัดเลือก
09:45
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมผสม   สาย A
 รอบคัดเลือก
11.00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมผสม   สาย A
 รอบคัดเลือก
11.00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมผสม   สาย B
 รอบคัดเลือก
11.00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมผสม   สาย C
 รอบคัดเลือก
11.00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมผสม 
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมผสม 
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมผสม 
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมผสม 
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
รวม บริดจ์  16 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 25
 รอบสอง
09:00
จันทบุรี  vs  ระนอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 26
 รอบสอง
10:30
อุดรธานี  vs  กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 27
 รอบสอง
12:00
อ่างทอง  vs  เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 28
 รอบสอง
13.30
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 29
 รอบสอง
14:40
ชัยภูมิ  vs  นครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 30
 รอบสอง
16:15
นนทบุรี  vs  ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 1
 รอบแรก
17:55
น่าน  vs  เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 1
 รอบแรก
17:55
แพร่  vs  ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 2
 รอบแรก
18:15
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
 รอบแรก
18:15
เชียงราย  vs  อ่างทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 3
 รอบแรก
18:30
ชุมพร  vs  ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 4
 รอบแรก
18:50
กาญจนบุรี  vs  อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 4
 รอบแรก
18:50
นครปฐม  vs  ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 3
 รอบแรก
1835
นครศรีธรรมราช  vs  ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 5
 รอบแรก
19:12
เพชรบูรณ์  vs  เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 6
 รอบแรก
19:30
นครปฐม  vs  อ่างทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 6
 รอบแรก
19:31
กรุงเทพมหานคร  vs  น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 7
 รอบแรก
19:44
นครราชสีมา  vs  อ่างทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 7
 รอบแรก
19:50
สุราษฎร์ธานี  vs  แพร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 5
 รอบแรก
1905
ระนอง  vs  สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
รวม บาสเกตบอล  20 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
เชียงราย  vs  นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
นครปฐม  vs  นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รวม แบดมินตัน  4 รายการ  
 
ปันจักสีลัต
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 21
 รอบแรก
09:10
สุโขทัย  vs  เชียงราย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 22
 รอบแรก
09:11
สมุทรปราการ  vs  ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 23
 รอบแรก
09:13
บุรีรัมย์  vs  แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 24
 รอบแรก
09:26
ศรีสะเกษ  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 25
 รอบแรก
09:43
นครศรีธรรมราช  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 26
 รอบแรก
10:08
สงขลา  vs  นครสวรรค์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 27
 รอบแรก
10:25
พระนครศรีอยุธยา  vs  สมุทรสาคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 24
 รอบแรก
10:46
นครสวรรค์  vs  ยะลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 25
 รอบแรก
10:46
สงขลา  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 26
 รอบแรก
10:48
นราธิวาส  vs  บุรีรัมย์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 27
 รอบแรก
11:19
จันทบุรี  vs  แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 28
 รอบแรก
11:22
เชียงราย  vs  ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 29
 รอบแรก
11:23
ประจวบคีรีขันธ์  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 28
 รอบแรก
11:33
สุโขทัย  vs  ชุมพร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 29
 รอบแรก
11:35
สมุทรสาคร  vs  กาฬสินธุ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 30
 รอบแรก
11:48
บุรีรัมย์  vs  ตรัง
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 31
 รอบแรก
11:58
เชียงราย  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 30
 รอบแรก
13:09
กาฬสินธุ์  vs  ยะลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 31
 รอบแรก
13:30
นนทบุรี  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 32
 รอบแรก
13:49
พิษณุโลก  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 33
 รอบแรก
13:57
แม่ฮ่องสอน  vs  บุรีรัมย์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 34
 รอบแรก
14:11
เพชรบุรี  vs  สมุทรสาคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 35
 รอบแรก
14:33
นราธิวาส  vs  มุกดาหาร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 32
 รอบแรก
14:47
สงขลา  vs  บุรีรัมย์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 33
 รอบแรก
14:48
เพชรบุรี  vs  ชุมพร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 34
 รอบแรก
14:49
กาฬสินธุ์  vs  สมุทรสาคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 35
 รอบแรก
15:09
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 36
 รอบแรก
15:28
ศรีสะเกษ  vs  สุโขทัย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 37
 รอบแรก
15:29
ปัตตานี  vs  ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 38
 รอบแรก
15:38
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 39
 รอบแรก
15:40
ชุมพร  vs  แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 40
 รอบแรก
16:02
กาฬสินธุ์  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 41
 รอบแรก
16:22
พระนครศรีอยุธยา  vs  จันทบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง    คู่ที่ 36
 รอบแรก
16:48
นครสวรรค์  vs  สมุทรสาคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง    คู่ที่ 37
 รอบแรก
16:59
พระนครศรีอยุธยา  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 42
 รอบแรก
17:09
นครสวรรค์  vs  สุโขทัย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 43
 รอบแรก
17:10
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 44
 รอบแรก
17:11
ฉะเชิงเทรา  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
I น้ำหนักเกิน 71 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 45
 รอบแรก
17:12
เพชรบุรี  vs  สงขลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ศิลปะร่ายรำการต่อสู้บุคคล บุคคลชาย   สาย A
 รอบแรก
17:30
ประจวบคีรีขันธ์  vs  สงขลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ศิลปะร่ายรำการต่อสู้บุคคล บุคคลชาย   สาย B
 รอบแรก
17:30
บุรีรัมย์  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รวม ปันจักสีลัต  41 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ชายเดี่ยว   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
หนองคาย  vs  พัทลุง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
สงขลา  vs  อุบลราชธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 3
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
อุตรดิตถ์  vs  ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 4
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
นนทบุรี  vs  ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
น่าน  vs  สมุทรปราการ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
ภูเก็ต  vs  มุกดาหาร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 3
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
สงขลา  vs  ลำปาง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 4
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
พระนครศรีอยุธยา  vs  ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
พัทลุง  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
นครพนม  vs  ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 3
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
สุพรรณบุรี  vs  หนองบัวลำภู
สนามกีฬา อบจ.น่าน
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 4
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08.30
ตรัง  vs  พิจิตร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายเดี่ยว 
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
หนองคาย  vs  สงขลา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายเดี่ยว 
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
ปทุมธานี  vs  ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงเดี่ยว 
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
สมุทรปราการ  vs  มุกดาหาร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงเดี่ยว 
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
สงขลา  vs  พระนครศรีอยุธยา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
คู่ผสม 
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
พัทลุง  vs  ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
คู่ผสม 
 รอบรองชนะเลิศ
11.00
สุพรรณบุรี  vs  ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ชายเดี่ยว 
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
หนองคาย  vs  ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
หญิงเดี่ยว 
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
มุกดาหาร  vs  พระนครศรีอยุธยา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
คู่ผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
พัทลุง  vs  ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
รวม เปตอง  21 รายการ  
 
ฟันดาบ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
นครสวรรค์  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
เชียงใหม่  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
เชียงใหม่  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
นครสวรรค์  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
ชลบุรี  vs  ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
เชียงใหม่  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
นครสวรรค์  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
ชุมพร  vs  ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
ชลบุรี  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
เชียงใหม่  vs  นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
ชุมพร  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
ลพบุรี  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
ชลบุรี  vs  นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
เชียงใหม่  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
ชุมพร  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
นครสวรรค์  vs  ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
ชลบุรี  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
ชุมพร  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
นครสวรรค์  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
ลพบุรี  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
ชุมพร  vs  นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
อุตรดิตถ์  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
เชียงใหม่  vs  ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
ชลบุรี  vs  ชุมพร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
ลพบุรี  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
เชียงใหม่  vs  นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
ลพบุรี  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
อุตรดิตถ์  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
นครสวรรค์  vs  ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 พบกันหมด
10:00
เชียงใหม่  vs  ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
น่าน  vs  ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
ปัตตานี  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
ภูเก็ต  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
น่าน  vs  ปัตตานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
สมุทรปราการ  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
ปัตตานี  vs  ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
น่าน  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
ภูเก็ต  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ปัตตานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
ลพบุรี  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
น่าน  vs  ภูเก็ต
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
กรุงเทพมหานคร  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
ปัตตานี  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
ภูเก็ต  vs  ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
น่าน  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
ปัตตานี  vs  ภูเก็ต
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
ลพบุรี  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
กรุงเทพมหานคร  vs  น่าน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
นครสวรรค์  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
ภูเก็ต  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
ปัตตานี  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
นครสวรรค์  vs  ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
ปัตตานี  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
ลพบุรี  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
นครสวรรค์  vs  ภูเก็ต
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
ปัตตานี  vs  ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
ภูเก็ต  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
นครสวรรค์  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ปัตตานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
ภูเก็ต  vs  ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
สมุทรปราการ  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
ปัตตานี  vs  ภูเก็ต
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
ลพบุรี  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
กรุงเทพมหานคร  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 พบกันหมด
11:00
นครสวรรค์  vs  ปัตตานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 รอบ 16 คน
13:00
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 รอบ 16 คน
13:00
นครสวรรค์  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 รอบ 16 คน
13:00
ชุมพร  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 รอบ 16 คน
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 รอบ 16 คน
13:20
ลพบุรี  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 รอบ 16 คน
13:20
ลพบุรี  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 รอบ 16 คน
13:40
ภูเก็ต  vs  ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 รอบ 16 คน
13:55
ลพบุรี  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 รอบ 16 คน
13:55
นครสวรรค์  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 รอบ 16 คน
14:05
น่าน  vs  ภูเก็ต 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 รอบ 16 คน
14:05
กรุงเทพมหานคร  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 รอบ 8 ทีม
14:20
เชียงใหม่  vs  นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 รอบ 8 ทีม
14:20
ลพบุรี  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 รอบ 8 ทีม
14:40
กรุงเทพมหานคร  vs  ชุมพร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 รอบ 8 ทีม
14:40
นครสวรรค์  vs  ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 รอบ 8 ทีม
15:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ปัตตานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 รอบ 8 ทีม
15:00
ภูเก็ต  vs  ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 รอบ 8 ทีม
15:15
นครสวรรค์  vs  ภูเก็ต 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 รอบ 8 ทีม
15:15
กรุงเทพมหานคร  vs  ปัตตานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
15:40
นครสวรรค์  vs  นครสวรรค์ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
 รอบรองชนะเลิศ
15:40
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
16:10
ปัตตานี  vs  ภูเก็ต 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
 รอบรองชนะเลิศ
16:10
ปัตตานี  vs  ภูเก็ต
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
ปัตตานี  vs  ปัตตานี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
รวม ฟันดาบ  103 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 17
 รอบแรก
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสงคราม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 18
 รอบแรก
12:00
กำแพงเพชร  vs  สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 19
 รอบแรก
14:00
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 20
 รอบแรก
16:00
นครปฐม  vs  น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 9
 รอบแรก
14:00
นครสวรรค์  vs  ขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 10
 รอบแรก
16:00
ศรีสะเกษ  vs  อุทัยธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 9
 รอบแรก
16:00
นนทบุรี  vs  มหาสารคาม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 10
 รอบแรก
16:00
กรุงเทพมหานคร  vs  กระบี่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย   คู่ที่ 45
 รอบแรก
13:00
ชลบุรี  vs  นครราชสีมา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย   คู่ที่ 46
 รอบแรก
13:00
ยะลา  vs  ลำปาง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย   คู่ที่ 47
 รอบแรก
13:00
กำแพงเพชร  vs  สระบุรี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย   คู่ที่ 48
 รอบแรก
13:00
นราธิวาส  vs  สกลนคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย   คู่ที่ 49
 รอบแรก
13:00
สุพรรณบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย   คู่ที่ 50
 รอบแรก
13:00
ปทุมธานี  vs  สิงห์บุรี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย   คู่ที่ 51
 รอบแรก
13:00
ระนอง  vs  บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 52
 รอบสอง
13:00
สุพรรณบุรี  vs  ยะลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 53
 รอบสอง
13:00
ลำพูน  vs  นครนายก
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 54
 รอบสอง
13:00
บุรีรัมย์  vs  นครสวรรค์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 55
 รอบสอง
13:00
ราชบุรี  vs  พิษณุโลก
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 56
 รอบสอง
13:00
นครราชสีมา  vs  สงขลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 57
 รอบสอง
13:00
เพชรบูรณ์  vs  กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 58
 รอบสอง
13:00
ระยอง  vs  สุราษฎร์ธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 59
 รอบสอง
13:00
อุดรธานี  vs  ตรัง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 229
 รอบสอง
13:00
ระนอง  vs  นราธิวาส
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 230
 รอบสอง
13:00
พังงา  vs  บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 231
 รอบสอง
13:00
สุรินทร์  vs  ขอนแก่น
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 232
 รอบสอง
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 233
 รอบสอง
13:00
ตรัง  vs  ชัยภูมิ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 234
 รอบสอง
13:00
ตราด  vs  เชียงใหม่
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 235
 รอบสอง
13:00
สุรินทร์  vs  สุโขทัย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 236
 รอบสอง
13:00
สกลนคร  vs  บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 237
 รอบสอง
13:00
สุโขทัย  vs  กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 238
 รอบสอง
13:00
สมุทรปราการ  vs  ชุมพร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 239
 รอบสอง
13:00
ปทุมธานี  vs  มหาสารคาม
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 240
 รอบสอง
13:00
ประจวบคีรีขันธ์  vs  นครราชสีมา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 241
 รอบสอง
13:00
นครราชสีมา  vs  หนองบัวลำภู
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 242
 รอบสอง
18:00
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 243
 รอบสอง
18:00
สุราษฎร์ธานี  vs  นราธิวาส
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 244
 รอบสอง
18:00
ศรีสะเกษ  vs  ปทุมธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 60
 รอบสอง
18:00
สุพรรณบุรี  vs  เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 61
 รอบสอง
18:00
อุดรธานี  vs  ตรัง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 62
 รอบสอง
18:00
สตูล  vs  สระบุรี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 63
 รอบสอง
18:00
จันทบุรี  vs  ระยอง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 64
 รอบสอง
18:00
เพชรบูรณ์  vs  เชียงใหม่
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 65
 รอบสอง
18:00
แพร่  vs  สมุทรปราการ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 66
 รอบสอง
18:00
นครพนม  vs  สงขลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 67
 รอบสอง
18:00
บุรีรัมย์  vs  ระนอง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รวม มวยไทยสมัครเล่น  39 รายการ  
 
มวยปล้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.   คู่ที่ 273
 รอบแรก
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 274
 รอบแรก
09:00
ศรีสะเกษ  vs  สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 275
 รอบแรก
09:00
สมุทรปราการ  vs  ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 276
 รอบแรก
09:00
ศรีสะเกษ  vs  น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.   คู่ที่ 278
 รอบสอง
09:00
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.   คู่ที่ 279
 รอบสอง
09:00
ยโสธร  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 280
 รอบสอง
09:00
เพชรบูรณ์  vs  ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 281
 รอบสอง
09:00
ระนอง  vs  แพร่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 283
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สมุทรปราการ  vs  สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.   คู่ที่ 284
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สุพรรณบุรี  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 285
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
เพชรบูรณ์  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85 กก.   คู่ที่ 286
 พบกันหมด
09:00
หนองบัวลำภู  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.   คู่ที่ 287
 รอบ RE
09:00
แพร่  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.   คู่ที่ 289
 รอบแรก
09:00
แพร่  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 290
 รอบแรก
09:00
อุบลราชธานี  vs  น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 291
 รอบสอง
09:00
สงขลา  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 292
 รอบแรก
09:00
ชลบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.   คู่ที่ 294
 รอบสอง
09:00
พิษณุโลก  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.   คู่ที่ 295
 รอบสอง
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 296
 รอบสอง
09:00
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 297
 รอบสอง
09:00
ศรีสะเกษ  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 299
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ศรีสะเกษ  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.   คู่ที่ 300
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
นครศรีธรรมราช  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 301
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
แพร่  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85 กก.   คู่ที่ 304
 พบกันหมด
15:00
นนทบุรี  vs  กระบี่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 305
 รอบชิงที่ 3
15:00
อุบลราชธานี  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 306
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สงขลา  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.   คู่ที่ 307
 รอบชิงที่ 3
15:00
ชลบุรี  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.   คู่ที่ 308
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สุพรรณบุรี  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 309
 รอบชิงที่ 3
15:00
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบูรณ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 310
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
นครศรีธรรมราช  vs  แพร่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85 กก.   คู่ที่ 311
 พบกันหมด
15:00
หนองบัวลำภู  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 312
 รอบชิงที่ 3
15:00
น่าน  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.   คู่ที่ 313
 รอบชิงที่ 3
15:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 314
 รอบชิงที่ 3
15:00
ระนอง  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
กระบี่  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก. 
 รอบชิงที่ 3
17:00
อุตรดิตถ์  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก. 
 พบกันหมด
17:00
อุตรดิตถ์  vs  ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก. 
 พบกันหมด
17:00
อุตรดิตถ์  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก. 
 พบกันหมด
17:00
สมุทรปราการ  vs  ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก. 
 พบกันหมด
17:00
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก. 
 พบกันหมด
17:00
ยโสธร  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก. 
 พบกันหมด
17:00
ศรีสะเกษ  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก. 
 พบกันหมด
17:00
ขอนแก่น  vs  ปทุมธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก. 
 รอบชิงที่ 3
17:00
ศรีสะเกษ  vs  ปทุมธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก. 
 พบกันหมด
17:00
นครศรีธรรมราช  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก. 
 พบกันหมด
17:00
นครศรีธรรมราช  vs  ปทุมธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก. 
 พบกันหมด
17:00
ขอนแก่น  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.   คู่ที่ 95
 รอบแรก
17:00
กระบี่  vs  ปทุมธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.   คู่ที่ 96
 รอบแรก
17:00
ศรีสะเกษ  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.   คู่ที่ 97
 รอบแรก
17:00
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.   คู่ที่ 98
 รอบแรก
17:00
เชียงใหม่  vs  ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.   คู่ที่ 99
 รอบแรก
17:00
กำแพงเพชร  vs  อุดรธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.   คู่ที่ 100
 รอบแรก
17:00
ขอนแก่น  vs  ยะลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.   คู่ที่ 105
 รอบสอง
17:00
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.   คู่ที่ 106
 รอบสอง
17:00
กระบี่  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.   คู่ที่ 107
 รอบสอง
17:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.   คู่ที่ 108
 รอบสอง
17:00
อุดรธานี  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.   คู่ที่ 113
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
สุพรรณบุรี  vs  กระบี่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.   คู่ที่ 114
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
ยโสธร  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.   คู่ที่ 116
 รอบ RE
17:00
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.   คู่ที่ 117
 รอบชิงที่ 3
17:00
นครศรีธรรมราช  vs  กระบี่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.   คู่ที่ 118
 รอบชิงที่ 3
17:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.   คู่ที่ 120
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
ยโสธร  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.   คู่ที่ 119
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
สุพรรณบุรี  vs  ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รวม มวยปล้ำ  65 รายการ  
 
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.   คู่ที่ 113
 รอบแรก
13:00
ปทุมธานี  vs  ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.   คู่ที่ 114
 รอบแรก
13:00
แม่ฮ่องสอน  vs  นครนายก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.   คู่ที่ 115
 รอบแรก
13:30
อ่างทอง  vs  นครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.   คู่ที่ 116
 รอบแรก
13:45
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.   คู่ที่ 117
 รอบแรก
14:00
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.   คู่ที่ 118
 รอบแรก
14:15
ประจวบคีรีขันธ์  vs  นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.   คู่ที่ 119
 รอบแรก
14:30
ศรีสะเกษ  vs  สุพรรณบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.   คู่ที่ 120
 รอบแรก
14:40
พิษณุโลก  vs  นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 121
 รอบแรก
14:55
อ่างทอง  vs  เชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 122
 รอบแรก
15:15
เพชรบูรณ์  vs  ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 123
 รอบแรก
15:20
สุราษฎร์ธานี  vs  นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 124
 รอบแรก
15:35
อำนาจเจริญ  vs  ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.   คู่ที่ 125
 รอบแรก
15:40
น่าน  vs  อุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.   คู่ที่ 126
 รอบแรก
15:45
บึงกาฬ  vs  ตราด
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.   คู่ที่ 127
 รอบแรก
15:55
สงขลา  vs  นราธิวาส
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.   คู่ที่ 128
 รอบแรก
16:05
ร้อยเอ็ด  vs  อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 129
 รอบแรก
16:20
นครศรีธรรมราช  vs  นครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 130
 รอบแรก
16:35
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 131
 รอบแรก
16:50
พะเยา  vs  นครพนม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 132
 รอบแรก
17:00
อ่างทอง  vs  นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 133
 รอบแรก
17:40
นครสวรรค์  vs  กระบี่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 134
 รอบแรก
17:55
กาฬสินธุ์  vs  พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 135
 รอบแรก
18:15
พะเยา  vs  ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 136
 รอบแรก
18:25
นครปฐม  vs  อ่างทอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.   คู่ที่ 137
 รอบแรก
18:35
อ่างทอง  vs  สกลนคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.   คู่ที่ 138
 รอบแรก
18:45
ตราด  vs  พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.   คู่ที่ 139
 รอบแรก
18:58
นครศรีธรรมราช  vs  กำแพงเพชร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.   คู่ที่ 140
 รอบแรก
19:00
ขอนแก่น  vs  ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 141
 รอบแรก
19:15
พะเยา  vs  หนองบัวลำภู
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 142
 รอบแรก
19:25
ลำปาง  vs  นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 143
 รอบแรก
19:40
ฉะเชิงเทรา  vs  กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 144
 รอบแรก
19:45
สระแก้ว  vs  ชุมพร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
รวม มวยสากลสมัครเล่น  32 รายการ  
 
ยกน้ำหนัก
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
สแนทช์ - รุ่น 53 กก. - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 53 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 53 กก. - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 53 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
น้ำหนักรวม รุ่น 53 กก. - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 53 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
สแนทช์ - รุ่น 69 กก. - ชาย เกิน 62 กก. ไม่เกิน 69 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 69 กก. - ชาย เกิน 62 กก. ไม่เกิน 69 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
น้ำหนักรวม รุ่น 69 กก. - ชาย เกิน 62 กก. ไม่เกิน 69 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
สแนทช์ - รุ่น 58 กก. - หญิง เกิน 53 กก. ไม่เกิน 58 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 58 กก. - หญิง เกิน 53 กก. ไม่เกิน 58 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
น้ำหนักรวม รุ่น 58 กก. - หญิง เกิน 53 กก. ไม่เกิน 58 กก. 
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
รวม ยกน้ำหนัก  9 รายการ  
 
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ปืนสั้นยิงช้า - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
ปืนยาวอัดลม 10 เมตร 60 นัด บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
รวม ยิงปืน  2 รายการ  
 
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ยิมนาสติกศิลป์ - ม้ากระโดด - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09.30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ยิมนาสติกศิลป์ - คานทรงตัว - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09.30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์คู่ - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10.15
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ยิมนาสติกศิลป์ - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10.15
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์เดี่ยว - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
11.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
รวม ยิมนาสติก  5 รายการ  
 
ยูโด
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
10:00
หนองบัวลำภู  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบแรก
10:00
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 3
 รอบแรก
10:03
น่าน  vs  ลำปาง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 4
 รอบแรก
10:09
พิษณุโลก  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 5
 รอบแรก
10:17
น่าน  vs  นนทบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 6
 รอบแรก
10:19
สมุทรปราการ  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง   สาย A  คู่ที่ 7
 รอบแรก
10:24
สกลนคร  vs  ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง   สาย A  คู่ที่ 8
 รอบแรก
10:26
สมุทรปราการ  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง   สาย B  คู่ที่ 9
 รอบแรก
10:28
น่าน  vs  นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง   สาย A  คู่ที่ 10
 รอบแรก
10:29
นครปฐม  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง   สาย A  คู่ที่ 11
 รอบแรก
10:30
ศรีสะเกษ  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง   สาย B  คู่ที่ 12
 รอบแรก
10:32
ตรัง  vs  สกลนคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง   สาย A  คู่ที่ 13
 รอบแรก
10:36
ขอนแก่น  vs  บุรีรัมย์
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง   สาย A  คู่ที่ 14
 รอบแรก
10:37
น่าน  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง   สาย A  คู่ที่ 15
 รอบแรก
10:39
สุพรรณบุรี  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง   สาย B  คู่ที่ 16
 รอบแรก
10:44
ชลบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง   สาย B  คู่ที่ 17
 รอบแรก
10:45
ตรัง  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 18
 รอบสอง
10:47
ขอนแก่น  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 19
 รอบแรก
10:48
ชลบุรี  vs  ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 20
 รอบสอง
10:58
ลำปาง  vs  ปทุมธานี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 21
 รอบสอง
10:59
สมุทรปราการ  vs  นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 22
 รอบสอง
11:03
น่าน  vs  ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 23
 รอบสอง
11:10
ชลบุรี  vs  เพชรบูรณ์
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 24
 รอบสอง
11:11
พิษณุโลก  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 25
 รอบสอง
11:14
ปทุมธานี  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 26
 รอบสอง
11:15
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 27
 รอบสอง
11:17
น่าน  vs  ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 28
 รอบสอง
11:18
ตรัง  vs  ลำปาง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 29
 รอบสอง
11:20
นครปฐม  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง   สาย A  คู่ที่ 30
 รอบสอง
11:22
ตรัง  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง   สาย A  คู่ที่ 31
 รอบสอง
11:27
ขอนแก่น  vs  เพชรบูรณ์
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง   สาย B  คู่ที่ 32
 รอบสอง
11:27
นครปฐม  vs  ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง   สาย B  คู่ที่ 33
 รอบสอง
11:29
ศรีสะเกษ  vs  สงขลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง   สาย A  คู่ที่ 34
 รอบสอง
11:30
ขอนแก่น  vs  ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง   สาย A  คู่ที่ 35
 รอบสอง
11:33
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง   สาย B  คู่ที่ 36
 รอบสอง
11:35
สกลนคร  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง   สาย B  คู่ที่ 37
 รอบสอง
11:40
ลพบุรี  vs  น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง   สาย A  คู่ที่ 38
 รอบสอง
11:42
บุรีรัมย์  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง   สาย A  คู่ที่ 39
 รอบสอง
11:50
สุพรรณบุรี  vs  ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง   สาย B  คู่ที่ 40
 รอบสอง
11:52
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง   สาย B  คู่ที่ 41
 รอบสอง
11:54
ตรัง  vs  นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 42
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
สุพรรณบุรี  vs  ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 43
 รอบรองชนะเลิศ
12:07
ปทุมธานี  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 44
 รอบรองชนะเลิศ
12:10
ตรัง  vs  เพชรบูรณ์
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 45
 รอบรองชนะเลิศ
12:16
สุพรรณบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 46
 รอบรองชนะเลิศ
12:18
สมุทรปราการ  vs  น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 47
 รอบรองชนะเลิศ
12:20
ลำปาง  vs  นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง   สาย A  คู่ที่ 48
 รอบรองชนะเลิศ
12:22
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง   สาย B  คู่ที่ 49
 รอบรองชนะเลิศ
12:25
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง   สาย A  คู่ที่ 50
 รอบรองชนะเลิศ
12:26
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง   สาย B  คู่ที่ 51
 รอบรองชนะเลิศ
12:29
สกลนคร  vs  น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง   สาย A  คู่ที่ 52
 รอบรองชนะเลิศ
12:31
ศรีสะเกษ  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง   สาย B  คู่ที่ 53
 รอบรองชนะเลิศ
12:38
ชลบุรี  vs  นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย   คู่ที่ 54
 รอบชิงที่ 3
12:40
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย   คู่ที่ 55
 รอบชิงที่ 3
12:44
นครปฐม  vs  ปทุมธานี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย   คู่ที่ 56
 รอบชิงที่ 3
12:49
น่าน  vs  เพชรบูรณ์
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย   คู่ที่ 57
 รอบชิงที่ 3
12:52
พิษณุโลก  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย   คู่ที่ 58
 รอบชิงที่ 3
12:54
ยะลา  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย   คู่ที่ 59
 รอบชิงที่ 3
13:05
นครศรีธรรมราช  vs  ลำปาง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง   คู่ที่ 60
 รอบชิงที่ 3
13:07
ตรัง  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง   คู่ที่ 61
 รอบชิงที่ 3
13:13
นครปฐม  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง   คู่ที่ 62
 รอบชิงที่ 3
13:25
ศรีสะเกษ  vs  ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง   คู่ที่ 63
 รอบชิงที่ 3
13:26
พิษณุโลก  vs  น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง   คู่ที่ 64
 รอบชิงที่ 3
13:29
ยะลา  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง   คู่ที่ 65
 รอบชิงที่ 3
13:30
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย   คู่ที่ 66
รอบชิงชนะเลิศ
13:34
ตรัง  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย   คู่ที่ 67
รอบชิงชนะเลิศ
13:39
ตรัง  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย   คู่ที่ 68
รอบชิงชนะเลิศ
13:41
น่าน  vs  นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง   คู่ที่ 69
รอบชิงชนะเลิศ
13:45
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง   คู่ที่ 70
รอบชิงชนะเลิศ
13:50
กรุงเทพมหานคร  vs  สกลนคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง   คู่ที่ 71
รอบชิงชนะเลิศ
13:55
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รวม ยูโด  71 รายการ  
 
เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
เรือคยัคสลาลอม - ชาย 
 RUN

อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือแคนูสลาลอม - ชาย 
 RUN

อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือคยัคสลาลอม - หญิง 
 RUN

อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
 RUN

อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี 
 RUN

อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
 RUN

อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี 
 RUN

อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
08:37
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:44
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
08:49
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่ 
รอบชิงชนะเลิศ
08:58
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 1000 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:05
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:12
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:19
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:26
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่ 
รอบชิงชนะเลิศ
09:33
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:47
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 1000 เมตร  
รอบชิงชนะเลิศ
09:54
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
10:01
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
รวม เรือพาย  21 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 21
 รอบแรก
09:00
เชียงใหม่  vs  ชุมพร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 22
 รอบแรก
10:15
น่าน  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 23
 รอบแรก
11:30
พิษณุโลก  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 24
 รอบแรก
12:45
ขอนแก่น  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 25
 รอบแรก
14:00
สุราษฎร์ธานี  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 26
 รอบแรก
15:15
ศรีสะเกษ  vs  ปทุมธานี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 27
 รอบแรก
16:30
พระนครศรีอยุธยา  vs  เชียงราย
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
รวม วอลเลย์บอล  7 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 19
 รอบแรก
09:00
กาญจนบุรี 2  vs  น่าน
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 17
 รอบแรก
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ชัยนาท
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 20
 รอบแรก
09:30
นครศรีธรรมราช  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 18
 รอบแรก
09:30
เชียงใหม่  vs  ปัตตานี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 21
 รอบแรก
10:00
แม่ฮ่องสอน 2  vs  กาญจนบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 19
 รอบแรก
10:00
สงขลา  vs  พิจิตร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ยุวชน หญิง 
 รอบคัดเลือก
10:30
กาฬสินธุ์  vs  พิจิตร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ยุวชน หญิง 
 รอบคัดเลือก
10:30
กรุงเทพมหานคร  vs  น่าน
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ยุวชน หญิง 
 รอบคัดเลือก
11:00
ภูเก็ต  vs  กาญจนบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 22
 รอบแรก
15:00
พัทลุง  vs  กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 20
 รอบแรก
15:00
น่าน  vs  จันทบุรี 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 23
 รอบแรก
15:30
กรุงเทพมหานคร  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 21
 รอบแรก
15:30
กาฬสินธุ์  vs  จันทบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 24
 รอบแรก
16:00
แม่ฮ่องสอน  vs  ระยอง
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  14 รายการ  
 
ว่ายน้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย   Heat 4
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
เดี่ยวผสม 400 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
เดี่ยวผสม 400 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย   Heat 4
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
กรรเชียง 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
กรรเชียง 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
กรรเชียง 100 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
กรรเชียง 100 เมตร - หญิง   Heat 4
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
กบ 200 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
กบ 200 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
กบ 200 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
เดี่ยวผสม 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
กรรเชียง 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
กบ 200 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
รวม ว่ายน้ำ  25 รายการ  
 
วู้ดบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
นับจำนวนการตี ทีมชาย 
 รอบสอง
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
นับจำนวนการตี บุคคลชาย 
 รอบสอง
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
รวม วู้ดบอล   2 รายการ  
 
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย B  คู่ที่ 2
 รอบแรก
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย A  คู่ที่ 3
 รอบแรก
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย B  คู่ที่ 4
 รอบแรก
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย A  คู่ที่ 5
 รอบแรก
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย B  คู่ที่ 6
 รอบแรก
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย A  คู่ที่ 7
 รอบแรก
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย B  คู่ที่ 8
 รอบแรก
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย C  คู่ที่ 9
 รอบแรก
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย D  คู่ที่ 10
 รอบแรก
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย C  คู่ที่ 11
 รอบแรก
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย D  คู่ที่ 12
 รอบแรก
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย C  คู่ที่ 13
 รอบแรก
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย D  คู่ที่ 14
 รอบแรก
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย C  คู่ที่ 15
 รอบแรก
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย D  คู่ที่ 16
 รอบแรก
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย A  คู่ที่ 17
 รอบสอง
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย B  คู่ที่ 18
 รอบสอง
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย A  คู่ที่ 19
 รอบสอง
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย B  คู่ที่ 20
 รอบสอง
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย A  คู่ที่ 21
 รอบสอง
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย B  คู่ที่ 22
 รอบสอง
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย A  คู่ที่ 23
 รอบสอง
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย B  คู่ที่ 24
 รอบสอง
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย C  คู่ที่ 25
 รอบสอง
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย D  คู่ที่ 26
 รอบสอง
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย C  คู่ที่ 27
 รอบสอง
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย D  คู่ที่ 28
 รอบสอง
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย C  คู่ที่ 29
 รอบสอง
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย D  คู่ที่ 30
 รอบสอง
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย C  คู่ที่ 31
 รอบสอง
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย D  คู่ที่ 32
 รอบสอง
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย A  คู่ที่ 33
 รอบสาม
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย B  คู่ที่ 34
 รอบสาม
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย A  คู่ที่ 35
 รอบสาม
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย B  คู่ที่ 36
 รอบสาม
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย C  คู่ที่ 37
 รอบสาม
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย D  คู่ที่ 38
 รอบสาม
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย C  คู่ที่ 39
 รอบสาม
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท หญิง    สาย D  คู่ที่ 40
 รอบสาม
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
รวม วู้ดบอลนับจำนวนเกท  40 รายการ  
 
สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประเภทคู่ 15 แดง   คู่ที่ 7
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
เพชรบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทคู่ 15 แดง   คู่ที่ 8
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภทคู่ 15 แดง   คู่ที่ 9
รอบชิงชนะเลิศ
12.30
ชลบุรี  vs  เพชรบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
รวม สนุกเกอร์  3 รายการ  
 
หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
คู่ชาย   คู่ที่ 1
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
นครราชสีมา  vs  ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ชาย   คู่ที่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่หญิง   คู่ที่ 3
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่หญิง   คู่ที่ 4
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
นครปฐม  vs  ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 5
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 6
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
สมุทรสาคร  vs  นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ชาย   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่หญิง   คู่ที่ 2
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
นครราชสีมา  vs  นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 3
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
รวม หมากล้อม  9 รายการ  
 
เอ็กซ์ตรีม
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 8-12 ปี)   Heat 1
 R1
09:00
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 8-12 ปี)   Heat 2
 R1
09:00
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 13-20 ปี)   Heat 1
 R1
10:00
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 13-20 ปี)   Heat 2
 R1
10:00
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลชาย (อายุ 13-20 ปี)   Heat 1
 R1
10:30
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลชาย (อายุ 13-20 ปี)   Heat 2
 R1
10:30
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 8-12 ปี) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 13-20 ปี) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลชาย (อายุ 13-20 ปี) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 8-12 ปี) 
 รอบคัดเลือก
14:00
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลชาย (อายุ 8-12 ปี) 
 รอบคัดเลือก
14:30
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 13-20 ปี) 
 รอบคัดเลือก
14:30
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลชาย (อายุ 13-20 ปี) 
 รอบคัดเลือก
15:00
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
รวม เอ็กซ์ตรีม  13 รายการ  
 
ฮอกกี้
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 13
 รอบแรก
09:00
ปัตตานี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 14
 รอบแรก
10:00
ประจวบคีรีขันธ์  vs  ระยอง
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 15
 รอบแรก
11:00
นครนายก  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 16
 รอบแรก
12:00
สระบุรี  vs  ปัตตานี
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 17
 รอบแรก
13:00
บุรีรัมย์  vs  อ่างทอง
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 18
 รอบแรก
14:00
นราธิวาส  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม ฮอกกี้  6 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 13
 รอบแรก
13:00
สมุทรปราการ  vs  ชัยภูมิ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ชายหาด ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 13
 รอบแรก
14:00
ขอนแก่น  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 14
 รอบแรก
14:30
ขอนแก่น  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ชายหาด ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 14
 รอบแรก
14:50
สมุทรปราการ  vs  น่าน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ชายหาด ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 15
 รอบแรก
15:40
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 15
 รอบแรก
16:00
ศรีสะเกษ  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ชายหาด ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 16
 รอบแรก
16:30
สมุทรปราการ  vs  เชียงราย
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 16
 รอบแรก
17:30
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำพูน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
รวม แฮนด์บอล  8 รายการ