หมากล้อม
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561

หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 31
 รอบแรก
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 32
 รอบแรก
09:00
พะเยา  vs  สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย C  คู่ที่ 33
 รอบแรก
09:00
นนทบุรี  vs  นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย C  คู่ที่ 34
 รอบแรก
09:00
สุรินทร์  vs  เชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย D  คู่ที่ 35
 รอบแรก
09:00
ศรีสะเกษ  vs  น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย D  คู่ที่ 36
 รอบแรก
09:00
นครราชสีมา  vs  ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 37
 รอบแรก
09:00
นครราชสีมา  vs  พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 38
 รอบแรก
09:00
นครปฐม  vs  น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่หญิง   สาย C  คู่ที่ 39
 รอบแรก
09:00
ชลบุรี  vs  สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่หญิง   สาย D  คู่ที่ 40
 รอบแรก
09:00
ศรีสะเกษ  vs  ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่หญิง   สาย D  คู่ที่ 41
 รอบแรก
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 42
 รอบแรก
09:00
นครราชสีมา  vs  ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 43
 รอบแรก
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ชาย   สาย C  คู่ที่ 44
 รอบแรก
09:00
นนทบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ชาย   สาย C  คู่ที่ 45
 รอบแรก
09:00
เชียงใหม่  vs  สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ชาย   สาย D  คู่ที่ 46
 รอบแรก
09:00
ชลบุรี  vs  น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ชาย   สาย D  คู่ที่ 47
 รอบแรก
09:00
ภูเก็ต  vs  มหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบสอง
13.00
ลำปาง  vs  กาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 2
 รอบสอง
13.00
สงขลา  vs  ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ชาย   สาย C  คู่ที่ 3
 รอบสอง
13.00
สุราษฎร์ธานี  vs  เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ชาย   สาย C  คู่ที่ 4
 รอบสอง
13.00
สุรินทร์  vs  นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ชาย   สาย D  คู่ที่ 5
 รอบสอง
13.00
น่าน  vs  ภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ชาย   สาย D  คู่ที่ 6
 รอบสอง
13.00
มหาสารคาม  vs  ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 7
 รอบสอง
13.00
พัทลุง  vs  พะเยา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 8
 รอบสอง
13.00
น่าน  vs  ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่หญิง   สาย C  คู่ที่ 9
 รอบสอง
13.00
สุรินทร์  vs  กาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่หญิง   สาย D  คู่ที่ 10
 รอบสอง
13.00
ลำปาง  vs  กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่หญิง   สาย D  คู่ที่ 11
 รอบสอง
13.00
สุราษฎร์ธานี  vs  ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 12
 รอบสอง
13.00
สมุทรสาคร  vs  พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 13
 รอบสอง
13.00
สุราษฎร์ธานี  vs  ภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย C  คู่ที่ 14
 รอบสอง
13.00
นครปฐม  vs  สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย C  คู่ที่ 15
 รอบสอง
13.00
เชียงราย  vs  นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย D  คู่ที่ 16
 รอบสอง
13.00
น่าน  vs  นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย D  คู่ที่ 17
 รอบสอง
13.00
ลำพูน  vs  ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
รวม หมากล้อม  34 รายการ