ซอฟท์เทนนิส
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561

ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ชายเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09.00
ราชบุรี  vs  น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 2
 รอบแรก
09.00
ศรีสะเกษ  vs  สุพรรณบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย E  คู่ที่ 3
 รอบแรก
09.20
กำแพงเพชร  vs  พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 4
 รอบแรก
09.20
พิจิตร  vs  สมุทรสาคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 5
 รอบแรก
09.40
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำปาง
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 6
 รอบแรก
09.40
ศรีสะเกษ 2  vs  นครศรีธรรมราช 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 7
 รอบแรก
10.00
ชลบุรี 2  vs  น่าน 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 8
 รอบแรก
10.00
พิจิตร 2  vs  พระนครศรีอยุธยา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 9
 รอบแรก
10.20
ราชบุรี 2  vs  น่าน 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 10
 รอบแรก
10.20
กำแพงเพชร 2  vs  นนทบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย A  คู่ที่ 11
 รอบแรก
10.40
กำแพงเพชร  vs  สมุทรสาคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 12
 รอบแรก
10.40
น่าน  vs  สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 13
 รอบแรก
11.00
สุพรรณบุรี  vs  สงขลา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 14
 รอบแรก
11.00
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย E  คู่ที่ 15
 รอบแรก
11.20
พระนครศรีอยุธยา  vs  นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 16
 รอบแรก
11.20
สมุทรสาคร  vs  ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 17
 รอบแรก
11.40
ลำปาง  vs  ศรีสะเกษ
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย H  คู่ที่ 18
 รอบแรก
11.40
สุราษฎร์ธานี  vs  น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย A  คู่ที่ 19
 รอบแรก
12.00
กำแพงเพชร 2  vs  ราชบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 20
 รอบแรก
12.00
นครศรีธรรมราช 2  vs  กรุงเทพมหานคร 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 21
 รอบแรก
12.20
น่าน 2  vs  นครราชสีมา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 22
 รอบแรก
12.20
พระนครศรีอยุธยา 2  vs  สุราษฎร์ธานี2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย E  คู่ที่ 23
 รอบแรก
12.40
นครราชสีมา 2  vs  สุราษฎร์ธานี2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 24
 รอบแรก
12.40
น่าน 2  vs  สงขลา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 25
 รอบแรก
13.00
นนทบุรี 2  vs  สุพรรณบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย H  คู่ที่ 26
 รอบแรก
13.00
พิจิตร 2  vs  กรุงเทพมหานคร 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 27
 รอบแรก
13.20
ราชบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 28
 รอบแรก
13.20
ศรีสะเกษ  vs  สงขลา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย E  คู่ที่ 29
 รอบแรก
13.40
กำแพงเพชร  vs  นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 30
 รอบแรก
13.40
พิจิตร  vs  ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 31
 รอบแรก
14.00
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 32
 รอบแรก
14.00
ศรีสะเกษ 2  vs  กรุงเทพมหานคร 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 33
 รอบแรก
14.20
ชลบุรี 2  vs  นครราชสีมา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 34
 รอบแรก
14.20
พิจิตร 2  vs  สุราษฎร์ธานี2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 35
 รอบแรก
14.40
ราชบุรี 2  vs  สงขลา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 36
 รอบแรก
14.40
กำแพงเพชร 2  vs  สุพรรณบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 37
 รอบ 16 คน
15.00
กำแพงเพชร  vs  ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 38
 รอบ 16 คน
15.00
สุราษฎร์ธานี  vs  สมุทรสาคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 39
 รอบ 16 คน
15.20
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 40
 รอบ 16 คน
15.20
นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 41
 รอบ 16 คน
15.40
กำแพงเพชร  vs  สมุทรสาคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 42
 รอบ 16 คน
15.40
พิจิตร  vs  พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 43
 รอบ 16 คน
16.00
กรุงเทพมหานคร  vs  น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 44
 รอบ 16 คน
16.00
สุราษฎร์ธานี  vs  ลำปาง
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 45
 รอบ 16 คน
16.20
กำแพงเพชร 2  vs  นครศรีธรรมราช 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 46
 รอบ 16 คน
16.20
ศรีสะเกษ 2  vs  ราชบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 47
 รอบ 16 คน
16.40
ชลบุรี 2  vs  พระนครศรีอยุธยา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 48
 รอบ 16 คน
16.40
พิจิตร 2  vs  นครราชสีมา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 49
 รอบ 16 คน
17.00
นครราชสีมา 2  vs  สงขลา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 50
 รอบ 16 คน
17.00
น่าน 2  vs  สุราษฎร์ธานี2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 51
 รอบ 16 คน
17.20
กำแพงเพชร 2  vs  กรุงเทพมหานคร 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 52
 รอบ 16 คน
17.20
พิจิตร 2  vs  นนทบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
รวม ซอฟท์เทนนิส  52 รายการ