ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561

กอล์ฟ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย 
 วันที่ 1
08.00
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
บุคคลชาย 
 วันที่ 1
08.00
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
รวม กอล์ฟ  2 รายการ  
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลชาย 
 สะสมคะแนน
06:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลหญิง 
 สะสมคะแนน
06:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลชาย 
 สะสมคะแนน
15:45
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลหญิง 
 สะสมคะแนน
15:45
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
รวม กีฬาทางอากาศ   4 รายการ  
 
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 5
 รอบแรก
09:00
เชียงใหม่  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 6
 รอบแรก
11:00
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย Z  คู่ที่ 7
 รอบแรก
13:00
ชลบุรี  vs  น่าน
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 8
 รอบแรก
15:00
ลำพูน  vs  น่าน
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม คริกเก็ต  4 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - ชาย (30 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - หญิง (15 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
รวม จักรยาน  2 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ชายเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09.00
ราชบุรี  vs  น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 2
 รอบแรก
09.00
ศรีสะเกษ  vs  สุพรรณบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย E  คู่ที่ 3
 รอบแรก
09.20
กำแพงเพชร  vs  พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 4
 รอบแรก
09.20
พิจิตร  vs  สมุทรสาคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 5
 รอบแรก
09.40
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำปาง
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 6
 รอบแรก
09.40
ศรีสะเกษ 2  vs  นครศรีธรรมราช 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 7
 รอบแรก
10.00
ชลบุรี 2  vs  น่าน 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 8
 รอบแรก
10.00
พิจิตร 2  vs  พระนครศรีอยุธยา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 9
 รอบแรก
10.20
ราชบุรี 2  vs  น่าน 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 10
 รอบแรก
10.20
กำแพงเพชร 2  vs  นนทบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย A  คู่ที่ 11
 รอบแรก
10.40
กำแพงเพชร  vs  สมุทรสาคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 12
 รอบแรก
10.40
น่าน  vs  สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 13
 รอบแรก
11.00
สุพรรณบุรี  vs  สงขลา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 14
 รอบแรก
11.00
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย E  คู่ที่ 15
 รอบแรก
11.20
พระนครศรีอยุธยา  vs  นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 16
 รอบแรก
11.20
สมุทรสาคร  vs  ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 17
 รอบแรก
11.40
ลำปาง  vs  ศรีสะเกษ
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย H  คู่ที่ 18
 รอบแรก
11.40
สุราษฎร์ธานี  vs  น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย A  คู่ที่ 19
 รอบแรก
12.00
กำแพงเพชร 2  vs  ราชบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 20
 รอบแรก
12.00
นครศรีธรรมราช 2  vs  กรุงเทพมหานคร 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 21
 รอบแรก
12.20
น่าน 2  vs  นครราชสีมา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 22
 รอบแรก
12.20
พระนครศรีอยุธยา 2  vs  สุราษฎร์ธานี2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย E  คู่ที่ 23
 รอบแรก
12.40
นครราชสีมา 2  vs  สุราษฎร์ธานี2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 24
 รอบแรก
12.40
น่าน 2  vs  สงขลา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 25
 รอบแรก
13.00
นนทบุรี 2  vs  สุพรรณบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย H  คู่ที่ 26
 รอบแรก
13.00
พิจิตร 2  vs  กรุงเทพมหานคร 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 27
 รอบแรก
13.20
ราชบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 28
 รอบแรก
13.20
ศรีสะเกษ  vs  สงขลา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย E  คู่ที่ 29
 รอบแรก
13.40
กำแพงเพชร  vs  นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 30
 รอบแรก
13.40
พิจิตร  vs  ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 31
 รอบแรก
14.00
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 32
 รอบแรก
14.00
ศรีสะเกษ 2  vs  กรุงเทพมหานคร 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 33
 รอบแรก
14.20
ชลบุรี 2  vs  นครราชสีมา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 34
 รอบแรก
14.20
พิจิตร 2  vs  สุราษฎร์ธานี2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 35
 รอบแรก
14.40
ราชบุรี 2  vs  สงขลา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 36
 รอบแรก
14.40
กำแพงเพชร 2  vs  สุพรรณบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 37
 รอบ 16 คน
15.00
กำแพงเพชร  vs  ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 38
 รอบ 16 คน
15.00
สุราษฎร์ธานี  vs  สมุทรสาคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 39
 รอบ 16 คน
15.20
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 40
 รอบ 16 คน
15.20
นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 41
 รอบ 16 คน
15.40
กำแพงเพชร  vs  สมุทรสาคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 42
 รอบ 16 คน
15.40
พิจิตร  vs  พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 43
 รอบ 16 คน
16.00
กรุงเทพมหานคร  vs  น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 44
 รอบ 16 คน
16.00
สุราษฎร์ธานี  vs  ลำปาง
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 45
 รอบ 16 คน
16.20
กำแพงเพชร 2  vs  นครศรีธรรมราช 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 46
 รอบ 16 คน
16.20
ศรีสะเกษ 2  vs  ราชบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 47
 รอบ 16 คน
16.40
ชลบุรี 2  vs  พระนครศรีอยุธยา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 48
 รอบ 16 คน
16.40
พิจิตร 2  vs  นครราชสีมา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 49
 รอบ 16 คน
17.00
นครราชสีมา 2  vs  สงขลา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 50
 รอบ 16 คน
17.00
น่าน 2  vs  สุราษฎร์ธานี2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 51
 รอบ 16 คน
17.20
กำแพงเพชร 2  vs  กรุงเทพมหานคร 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 52
 รอบ 16 คน
17.20
พิจิตร 2  vs  นนทบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
รวม ซอฟท์เทนนิส  52 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   สาย MC  คู่ที่ 7
 รอบแรก
09:00
ขอนแก่น  vs  ชัยนาท
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย WC  คู่ที่ 10
 รอบแรก
09:00
ลำพูน  vs  น่าน
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย WC  คู่ที่ 11
 รอบแรก
11:30
ตราด  vs  ขอนแก่น
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
ทีมชาย   สาย MC  คู่ที่ 8
 รอบแรก
11:30
ระยอง  vs  ลำพูน
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
ทีมชาย   สาย MB  คู่ที่ 9
 รอบแรก
14:00
ชัยภูมิ  vs  เชียงใหม่
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย WA  คู่ที่ 12
 รอบแรก
14:00
กรุงเทพมหานคร  vs  จันทบุรี
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
รวม ซอฟท์บอล  6 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 17
 รอบสอง
09:00
ตรัง  vs  นครพนม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 18
 รอบสอง
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 19
 รอบสอง
10:00
นครสวรรค์  vs  ราชบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 20
 รอบสอง
10:00
พิษณุโลก  vs  พัทลุง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 21
 รอบสอง
11:00
พัทลุง  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 22
 รอบสอง
11:00
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 23
 รอบสอง
12:00
ลำปาง  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 24
 รอบสอง
12:00
ตรัง  vs  ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย A  คู่ที่ 25
 รอบสอง
13:00
นครศรีธรรมราช  vs  แพร่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย A  คู่ที่ 26
 รอบสอง
13:00
ชลบุรี  vs  นครปฐม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย B  คู่ที่ 27
 รอบสอง
14:00
พัทลุง  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย B  คู่ที่ 28
 รอบสอง
14:00
น่าน  vs  มหาสารคาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 29
 รอบสอง
15:00
ปทุมธานี  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 30
 รอบสอง
15:00
มหาสารคาม  vs  ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 31
 รอบสอง
16:00
นครราชสีมา  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 32
 รอบสอง
16:00
นครปฐม  vs  แพร่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
16:00
ชลบุรี  vs  นครสวรรค์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
 รอบแรก
16:00
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย C  คู่ที่ 3
 รอบแรก
17:00
สงขลา  vs  ชัยนาท
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย D  คู่ที่ 4
 รอบแรก
17:00
อุบลราชธานี  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 5
 รอบแรก
18:00
ปทุมธานี  vs  สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 6
 รอบแรก
18:00
ตาก  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม เซปักตะกร้อ  22 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย C  คู่ที่ 5
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย D  คู่ที่ 6
 รอบแรก
10:40
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชาย (กติกาสากล)   สาย C  คู่ที่ 7
 รอบแรก
11:20
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชาย (กติกาสากล)   สาย D  คู่ที่ 8
 รอบแรก
12:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
เทควันโด
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง   คู่ที่ 1
 รอบแรก
08.30
สุราษฎร์ธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง   คู่ที่ 2
 รอบแรก
08.30
พิษณุโลก  vs  อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง   คู่ที่ 3
 รอบแรก
08.30
ภูเก็ต  vs  นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง   คู่ที่ 4
 รอบแรก
08.30
กำแพงเพชร  vs  บึงกาฬ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง   คู่ที่ 5
 รอบแรก
08.30
ประจวบคีรีขันธ์  vs  ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.   คู่ที่ 6
 รอบแรก
08.30
ระยอง  vs  ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.   คู่ที่ 7
 รอบแรก
08.30
สุราษฎร์ธานี  vs  บึงกาฬ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.   คู่ที่ 8
 รอบแรก
08.30
เชียงใหม่  vs  อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.   คู่ที่ 9
 รอบแรก
08.30
ชลบุรี  vs  พัทลุง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.   คู่ที่ 10
 รอบแรก
08.30
สระบุรี  vs  ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.   คู่ที่ 11
 รอบแรก
08.30
แม่ฮ่องสอน  vs  พระนครศรีอยุธยา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 12
 รอบแรก
08.30
ชุมพร  vs  กาฬสินธุ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 13
 รอบแรก
08.30
สมุทรสาคร  vs  กำแพงเพชร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 14
 รอบแรก
08.30
ภูเก็ต  vs  นครนายก
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 15
 รอบแรก
08.30
สุพรรณบุรี  vs  ประจวบคีรีขันธ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 16
 รอบแรก
08.30
เชียงใหม่  vs  อุดรธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 17
 รอบแรก
08.30
นครปฐม  vs  สมุทรปราการ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 18
 รอบแรก
08.30
เชียงราย  vs  กระบี่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 19
 รอบแรก
08.30
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 20
 รอบแรก
08.30
สุรินทร์  vs  ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 21
 รอบแรก
08.30
สมุทรสาคร  vs  ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 22
 รอบแรก
08.30
กรุงเทพมหานคร  vs  ชัยภูมิ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - หญิง   คู่ที่ 23
 รอบแรก
08.30
นครสวรรค์  vs  พัทลุง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - หญิง   คู่ที่ 24
 รอบแรก
08.30
ลำพูน  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - หญิง   คู่ที่ 25
 รอบแรก
08.30
นครศรีธรรมราช  vs  นครนายก
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - หญิง   คู่ที่ 26
 รอบแรก
08.30
กระบี่  vs  สุโขทัย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 33 กก. มากกว่า 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.   คู่ที่ 27
 รอบแรก
08.30
ลำปาง  vs  ชัยนาท
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 33 กก. มากกว่า 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.   คู่ที่ 28
 รอบแรก
08.30
อุบลราชธานี  vs  นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมชาย 5 คน   คู่ที่ 1
 รอบแรก
08.30
ปทุมธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมชาย 5 คน   คู่ที่ 2
 รอบแรก
08.30
สุพรรณบุรี  vs  ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมชาย 5 คน   คู่ที่ 3
 รอบสอง
11.00
อ่างทอง  vs  ปทุมธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมชาย 5 คน   คู่ที่ 4
 รอบสอง
11.00
สงขลา  vs  พิษณุโลก
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมชาย 5 คน   คู่ที่ 5
 รอบสอง
11.00
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมชาย 5 คน   คู่ที่ 6
 รอบสอง
11.00
สุพรรณบุรี  vs  บึงกาฬ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง   คู่ที่ 29
 รอบสอง
11.00
พัทลุง  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง   คู่ที่ 30
 รอบสอง
11.00
อุบลราชธานี  vs  นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง   คู่ที่ 31
 รอบสอง
11.00
ชัยนาท  vs  บึงกาฬ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง   คู่ที่ 32
 รอบสอง
11.00
ชลบุรี  vs  กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.   คู่ที่ 33
 รอบสอง
11.00
นนทบุรี  vs  ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.   คู่ที่ 34
 รอบสอง
11.00
บึงกาฬ  vs  เชียงใหม่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.   คู่ที่ 35
 รอบสอง
11.00
ชลบุรี  vs  สระบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.   คู่ที่ 36
 รอบสอง
11.00
พระนครศรีอยุธยา  vs  อ่างทอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 37
 รอบสอง
11.00
ตรัง  vs  ชุมพร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 38
 รอบสอง
11.00
สมุทรสาคร  vs  นครนายก
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 39
 รอบสอง
11.00
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 40
 รอบสอง
11.00
สมุทรปราการ  vs  ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 41
 รอบสอง
11.00
ชลบุรี  vs  เชียงราย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 42
 รอบสอง
11.00
นครศรีธรรมราช  vs  สุรินทร์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 43
 รอบสอง
11.00
บึงกาฬ  vs  ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 44
 รอบสอง
11.00
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำปาง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - หญิง   คู่ที่ 45
 รอบสอง
11.00
เชียงใหม่  vs  พัทลุง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - หญิง   คู่ที่ 46
 รอบสอง
11.00
กรุงเทพมหานคร  vs  อ่างทอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - หญิง   คู่ที่ 47
 รอบสอง
11.00
นครราชสีมา  vs  นครนายก
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - หญิง   คู่ที่ 48
 รอบสอง
11.00
กระบี่  vs  บุรีรัมย์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 33 กก. มากกว่า 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.   คู่ที่ 49
 รอบสอง
11.00
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำปาง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 33 กก. มากกว่า 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.   คู่ที่ 50
 รอบสอง
11.00
บุรีรัมย์  vs  ประจวบคีรีขันธ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 33 กก. มากกว่า 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.   คู่ที่ 51
 รอบสอง
11.00
ชัยภูมิ  vs  สตูล
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 33 กก. มากกว่า 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.   คู่ที่ 52
 รอบสอง
11.00
นนทบุรี  vs  ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง   คู่ที่ 53
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง   คู่ที่ 54
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
บึงกาฬ  vs  กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.   คู่ที่ 55
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
ภูเก็ต  vs  เชียงใหม่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.   คู่ที่ 56
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
ชลบุรี  vs  อ่างทอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 57
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
ชุมพร  vs  นครนายก
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 58
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
สุพรรณบุรี  vs  สมุทรปราการ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 59
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
เชียงราย  vs  นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 60
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
บึงกาฬ  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - หญิง   คู่ที่ 61
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
พัทลุง  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - หญิง   คู่ที่ 62
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
นครนายก  vs  บุรีรัมย์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 33 กก. มากกว่า 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.   คู่ที่ 63
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
กรุงเทพมหานคร  vs  บุรีรัมย์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 33 กก. มากกว่า 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.   คู่ที่ 64
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
สตูล  vs  นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมชาย 5 คน   คู่ที่ 7
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
ปทุมธานี  vs  สงขลา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมชาย 5 คน   คู่ที่ 8
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 68
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
เชียงราย  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง   คู่ที่ 65
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
นนทบุรี  vs  กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. - ชาย   คู่ที่ 67
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
นครนายก  vs  สมุทรปราการ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - หญิง   คู่ที่ 69
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
กรุงเทพมหานคร  vs  บุรีรัมย์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.   คู่ที่ 66
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
ภูเก็ต  vs  ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 33 กก. มากกว่า 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.   คู่ที่ 70
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
บุรีรัมย์  vs  นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมชาย 5 คน   คู่ที่ 9
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
ปทุมธานี  vs  สุพรรณบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รวม เทควันโด  79 รายการ  
 
เทควันโด-พุ่มเซ่
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
พุมเซ่ หญิงเดี่ยว (หญิง 1 คน) 
 รอบแรก
08.30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
พุมเซ่ หญิงเดี่ยว (หญิง 1 คน) 
รอบชิงชนะเลิศ
08.30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
พุมเซ่ ฟรีสไตล์ (ชายเดี่ยว) 
รอบชิงชนะเลิศ
08.30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รวม เทควันโด-พุ่มเซ่  3 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   คู่ที่ 9
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สุพรรณบุรี  vs  อำนาจเจริญ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 10
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 9
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สุพรรณบุรี  vs  นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 10
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
รวม เทนนิส  4 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สตูล
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:00
นครราชสีมา  vs  สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:00
สมุทรปราการ  vs  นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:00
เชียงใหม่  vs  สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 5
 รอบแรก
10:30
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 6
 รอบแรก
10:30
เพชรบุรี  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 7
 รอบแรก
10:30
ระนอง  vs  สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 8
 รอบแรก
10:30
พิจิตร  vs  นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมชาย ยุวชน   คู่ที่ 9
 พบกันหมด
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมชาย ยุวชน   คู่ที่ 10
 พบกันหมด
13:00
ราชบุรี  vs  พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมหญิง ยุวชน   คู่ที่ 11
 พบกันหมด
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 12
 พบกันหมด
13:00
เพชรบุรี  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 13
 รอบแรก
14:30
กรุงเทพมหานคร  vs  สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 14
 รอบแรก
14:30
สตูล  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 15
 รอบแรก
14:30
สมุทรปราการ  vs  สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 16
 รอบแรก
14:30
นครปฐม  vs  พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 17
 รอบแรก
16:00
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 18
 รอบแรก
16:00
ขอนแก่น  vs  นนทบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 19
 รอบแรก
16:00
ระนอง  vs  นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 20
 รอบแรก
16:00
สงขลา  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
รวม เทเบิลเทนนิส  20 รายการ  
 
เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:30
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบูรณ์
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
 รอบแรก
11:00
นครสวรรค์  vs  พิษณุโลก
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 3
 รอบแรก
13:00
ขอนแก่น  vs  กำแพงเพชร
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 4
 รอบแรก
14:30
นครนายก  vs  น่าน
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
รวม เนตบอล   4 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 13
 รอบแรก
08:45
อ่างทอง  vs  แพร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 14
 รอบแรก
10:15
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 15
 รอบแรก
11:30
น่าน  vs  ระนอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 16
 รอบแรก
13.15
ชลบุรี  vs  กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 17
 รอบแรก
15:00
อุดรธานี  vs  เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 18
 รอบแรก
17.00
ปัตตานี  vs  เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 1
 รอบแรก
18:26
ระนอง  vs  นครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
18:29
อุดรธานี  vs  ชุมพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 2
 รอบแรก
18:45
ชัยภูมิ  vs  กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
 รอบแรก
18:47
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 3
 รอบแรก
19:05
สงขลา  vs  กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 3
 รอบแรก
19:10
ชลบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 4
 รอบแรก
19:25
นครศรีธรรมราช  vs  ศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
 รอบแรก
19:32
เชียงราย  vs  น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 5
 รอบแรก
19:45
อ่างทอง  vs  ระนอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 5
 รอบแรก
19:58
อ่างทอง  vs  กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 6
 รอบแรก
20:00
ชัยภูมิ  vs  กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 6
 รอบแรก
20:14
อุดรธานี  vs  ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
รวม บาสเกตบอล  18 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย C
 รอบแรก
10:00
นครราชสีมา  vs  เชียงราย
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย B
 รอบแรก
10:00
เชียงใหม่  vs  สระบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย B
 รอบแรก
10:00
นครปฐม  vs  อุดรธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย C
 รอบแรก
10:00
นครศรีธรรมราช  vs  แพร่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย B
 รอบแรก
13:00
สระบุรี  vs  สกลนคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย B
 รอบแรก
13:00
อุดรธานี  vs  เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย C
 รอบแรก
13:00
เชียงราย  vs  ตรัง
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย C
 รอบแรก
13:00
แพร่  vs  นครปฐม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รวม แบดมินตัน  8 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 9
 รอบแรก
10:00
สมุทรสงคราม  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 10
 รอบแรก
12:00
สงขลา  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 11
 รอบแรก
14:00
ชลบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 12
 รอบแรก
16:00
น่าน  vs  ลำพูน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 5
 รอบแรก
14:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 6
 รอบแรก
16:00
นครศรีธรรมราช  vs  นครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 5
 รอบแรก
16:00
สุโขทัย  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 6
 รอบแรก
16:00
สมุทรปราการ  vs  นนทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 1
 รอบแรก
13:00
นราธิวาส  vs  กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 2
 รอบแรก
13:00
สกลนคร  vs  อุตรดิตถ์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 3
 รอบแรก
13:00
ระยอง  vs  ลำพูน
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 4
 รอบแรก
13:00
สมุทรปราการ  vs  กาฬสินธุ์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 5
 รอบแรก
13:00
เชียงราย  vs  เชียงใหม่
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 6
 รอบแรก
13:00
สงขลา  vs  ยะลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 7
 รอบแรก
13:00
ตราด  vs  ประจวบคีรีขันธ์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 8
 รอบแรก
13:00
ระยอง  vs  เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 9
 รอบแรก
13:00
สุราษฎร์ธานี  vs  เลย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 10
 รอบแรก
13:00
พระนครศรีอยุธยา  vs  อุดรธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 11
 รอบแรก
13:00
ปทุมธานี  vs  ตรัง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 12
 รอบแรก
13:00
เชียงราย  vs  กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 13
 รอบแรก
13:00
บุรีรัมย์  vs  นครนายก
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 14
 รอบแรก
13:00
อุบลราชธานี  vs  ระนอง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 15
 รอบแรก
13:00
อุตรดิตถ์  vs  ยะลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 201
 รอบแรก
13:00
พระนครศรีอยุธยา  vs  นราธิวาส
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 202
 รอบแรก
13:00
ตราด  vs  พังงา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 203
 รอบแรก
13:00
ระยอง  vs  บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 204
 รอบแรก
13:00
กาญจนบุรี  vs  สุรินทร์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 205
 รอบแรก
13:00
ลำพูน  vs  ขอนแก่น
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 206
 รอบแรก
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 207
 รอบแรก
13:00
พิจิตร  vs  เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 208
 รอบแรก
13:00
กระบี่  vs  ประจวบคีรีขันธ์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 209
 รอบแรก
13:00
ปราจีนบุรี  vs  สุโขทัย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 210
 รอบแรก
13:00
นครนายก  vs  สกลนคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 211
 รอบแรก
13:00
เพชรบูรณ์  vs  บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 212
 รอบแรก
13:00
ประจวบคีรีขันธ์  vs  สุราษฎร์ธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 213
 รอบแรก
13:00
นครพนม  vs  นครราชสีมา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 214
 รอบแรก
18:00
เพชรบูรณ์  vs  ศรีสะเกษ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 215
 รอบแรก
18:00
ระยอง  vs  ปทุมธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 16
 รอบแรก
18:00
สมุทรปราการ  vs  สุราษฎร์ธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 17
 รอบแรก
18:00
ยโสธร  vs  กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย   คู่ที่ 18
 รอบแรก
18:00
สมุทรปราการ  vs  เพชรบูรณ์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย   คู่ที่ 19
 รอบแรก
18:00
สงขลา  vs  เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย   คู่ที่ 20
 รอบแรก
18:00
นราธิวาส  vs  ยะลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
รวม มวยไทยสมัครเล่น  35 รายการ  
 
มวยปล้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.   คู่ที่ 180
 รอบสอง
09:00
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.   คู่ที่ 132
 รอบแรก
09:00
พัทลุง  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.   คู่ที่ 133
 รอบแรก
09:00
น่าน  vs  ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 134
 รอบแรก
09:00
ยโสธร  vs  พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 135
 รอบแรก
09:00
ศรีสะเกษ  vs  นนทบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.   คู่ที่ 136
 รอบแรก
09:00
ศรีสะเกษ  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.   คู่ที่ 137
 รอบแรก
09:00
อุตรดิตถ์  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 138
 รอบแรก
09:00
พิษณุโลก  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.   คู่ที่ 139
 รอบแรก
09:00
เพชรบูรณ์  vs  ยโสธร
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.   คู่ที่ 140
 รอบแรก
09:00
พิษณุโลก  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.   คู่ที่ 141
 รอบสอง
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.   คู่ที่ 142
 รอบสอง
09:00
น่าน  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 143
 รอบสอง
09:00
สมุทรปราการ  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 144
 รอบสอง
09:00
ศรีสะเกษ  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.   คู่ที่ 145
 รอบสอง
09:00
ตรัง  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.   คู่ที่ 146
 รอบสอง
09:00
พิษณุโลก  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 147
 รอบสอง
09:00
น่าน  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 148
 รอบสอง
09:00
พิษณุโลก  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.   คู่ที่ 149
 รอบสอง
09:00
สงขลา  vs  พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.   คู่ที่ 150
 รอบสอง
09:00
อุตรดิตถ์  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.   คู่ที่ 155
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 156
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.   คู่ที่ 157
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
น่าน  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 158
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สุพรรณบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.   คู่ที่ 159
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ศรีสะเกษ  vs  สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.   คู่ที่ 161
 รอบ RE
09:00
พิษณุโลก  vs  น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.   คู่ที่ 162
 รอบ RE
09:00
อุตรดิตถ์  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.   คู่ที่ 164
 รอบแรก
09:00
สมุทรปราการ  vs  เพชรบูรณ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.   คู่ที่ 165
 รอบแรก
09:00
อุบลราชธานี  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 166
 รอบแรก
09:00
น่าน  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 167
 รอบแรก
09:00
นครศรีธรรมราช  vs  กระบี่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.   คู่ที่ 168
 รอบแรก
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 169
 รอบแรก
09:00
เพชรบูรณ์  vs  พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 170
 รอบแรก
09:00
หนองบัวลำภู  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.   คู่ที่ 171
 รอบแรก
09:00
อุตรดิตถ์  vs  ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.   คู่ที่ 172
 รอบสอง
09:00
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.   คู่ที่ 173
 รอบสอง
09:00
พัทลุง  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 174
 รอบสอง
09:00
เพชรบูรณ์  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 175
 รอบสอง
09:00
พัทลุง  vs  น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.   คู่ที่ 176
 รอบสอง
09:00
น่าน  vs  พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.   คู่ที่ 177
 รอบสอง
09:00
ชัยภูมิ  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 178
 รอบสอง
09:00
สุพรรณบุรี  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 179
 รอบสอง
09:00
สงขลา  vs  พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.   คู่ที่ 181
 รอบสอง
09:00
อุบลราชธานี  vs  เพชรบูรณ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.   คู่ที่ 187
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
พัทลุง  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 188
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
น่าน  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.   คู่ที่ 189
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สุพรรณบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 190
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
พัทลุง  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.   คู่ที่ 191
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
อุบลราชธานี  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 193
 รอบ RE
09:00
สุพรรณบุรี  vs  พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 194
 รอบ RE
09:00
หนองบัวลำภู  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:00
สงขลา  vs  ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 3
 รอบสอง
09:00
น่าน  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:00
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 5
 รอบแรก
09:00
เพชรบูรณ์  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 6
 รอบสอง
09:00
ร้อยเอ็ด  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 7
 รอบชิงที่ 3
15:00
นนทบุรี  vs  น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 8
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 9
 รอบชิงที่ 3
15:00
เพชรบูรณ์  vs  ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.   คู่ที่ 197
 รอบชิงที่ 3
15:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.   คู่ที่ 198
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ศรีสะเกษ  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.   คู่ที่ 199
 รอบชิงที่ 3
15:00
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.   คู่ที่ 200
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
นครศรีธรรมราช  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 201
 รอบชิงที่ 3
15:00
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 202
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
อุบลราชธานี  vs  น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.   คู่ที่ 203
 รอบชิงที่ 3
15:00
ตรัง  vs  น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.   คู่ที่ 204
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
อุบลราชธานี  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 205
 รอบชิงที่ 3
15:00
น่าน  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 206
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
นครศรีธรรมราช  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.   คู่ที่ 207
 รอบชิงที่ 3
15:00
เพชรบูรณ์  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.   คู่ที่ 208
 รอบชิงที่ 3
15:00
น่าน  vs  พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 209
 รอบชิงที่ 3
15:00
พัทลุง  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.   คู่ที่ 210
 รอบชิงที่ 3
15:00
อุตรดิตถ์  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.   คู่ที่ 211
 รอบชิงที่ 3
15:00
หนองบัวลำภู  vs  พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 30
 รอบแรก
17:00
ยะลา  vs  ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 31
 รอบแรก
17:00
นครศรีธรรมราช  vs  ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 32
 รอบแรก
17:00
น่าน  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 33
 รอบแรก
17:00
พัทลุง  vs  ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 34
 รอบแรก
17:00
เพชรบูรณ์  vs  นครปฐม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 35
 รอบแรก
17:00
อุดรธานี  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 36
 รอบแรก
17:00
อุบลราชธานี  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 37
 รอบแรก
17:00
พัทลุง  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 38
 รอบแรก
17:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 39
 รอบแรก
17:00
ยโสธร  vs  สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 40
 รอบสอง
17:00
เชียงใหม่  vs  ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 41
 รอบสอง
17:00
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 42
 รอบสอง
17:00
พัทลุง  vs  เพชรบูรณ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 43
 รอบสอง
17:00
พิษณุโลก  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 44
 รอบสอง
17:00
กำแพงเพชร  vs  นนทบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 45
 รอบสอง
17:00
อุบลราชธานี  vs  นครปฐม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 46
 รอบสอง
17:00
ศรีสะเกษ  vs  พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 47
 รอบสอง
17:00
นครศรีธรรมราช  vs  ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 48
 รอบรองชนะเลิศ
18:00
ชลบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 49
 รอบรองชนะเลิศ
18:00
พัทลุง  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 50
 รอบรองชนะเลิศ
18:00
กำแพงเพชร  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 51
 รอบรองชนะเลิศ
18:00
ศรีสะเกษ  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 52
 รอบ RE
18:00
ยโสธร  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 53
 รอบ RE
18:00
พิษณุโลก  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 54
 รอบ RE
18:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 55
 รอบชิงที่ 3
18:00
นครปฐม  vs  กำแพงเพชร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 56
 รอบชิงที่ 3
18:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 57
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
อุบลราชธานี  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 58
 รอบชิงที่ 3
18:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 59
 รอบชิงที่ 3
18:00
สุพรรณบุรี  vs  พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 60
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
นครศรีธรรมราช  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รวม มวยปล้ำ  105 รายการ  
 
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.   คู่ที่ 33
 รอบแรก
13:00
ปทุมธานี  vs  นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.   คู่ที่ 34
 รอบแรก
13:00
พะเยา  vs  ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.   คู่ที่ 35
 รอบแรก
13:00
แม่ฮ่องสอน  vs  ราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.   คู่ที่ 36
 รอบแรก
13:00
นครนายก  vs  สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.   คู่ที่ 37
 รอบแรก
13:00
อ่างทอง  vs  ตรัง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.   คู่ที่ 38
 รอบแรก
13:00
นครสวรรค์  vs  บึงกาฬ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.   คู่ที่ 39
 รอบแรก
13:00
นครราชสีมา  vs  นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.   คู่ที่ 40
 รอบแรก
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.   คู่ที่ 41
 รอบแรก
13:00
อุบลราชธานี  vs  นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.   คู่ที่ 42
 รอบแรก
13:00
จันทบุรี  vs  ประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.   คู่ที่ 43
 รอบแรก
13:00
นนทบุรี  vs  ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.   คู่ที่ 44
 รอบแรก
13:00
นครนายก  vs  สุพรรณบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.   คู่ที่ 45
 รอบแรก
13:00
พิษณุโลก  vs  ตรัง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.   คู่ที่ 46
 รอบแรก
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นราธิวาส
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 47
 รอบแรก
13:00
นครศรีธรรมราช  vs  ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 48
 รอบแรก
13:00
นครสวรรค์  vs  เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 49
 รอบแรก
13:00
นครปฐม  vs  ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 50
 รอบแรก
13:00
สระแก้ว  vs  กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 51
 รอบแรก
13:00
พะเยา  vs  พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 52
 รอบแรก
13:00
นครพนม  vs  เชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 53
 รอบแรก
13:00
อ่างทอง  vs  สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 54
 รอบแรก
13:00
นครราชสีมา  vs  ขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 55
 รอบแรก
13:00
นครศรีธรรมราช  vs  นครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 56
 รอบแรก
13:00
สมุทรปราการ  vs  กระบี่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 57
 รอบแรก
13:00
กาฬสินธุ์  vs  ขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 58
 รอบแรก
13:00
ตาก  vs  พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 59
 รอบแรก
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  พะเยา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 60
 รอบแรก
13:00
สระแก้ว  vs  ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 61
 รอบแรก
13:00
ตรัง  vs  นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 62
 รอบแรก
13:00
ร้อยเอ็ด  vs  อ่างทอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.   คู่ที่ 63
 รอบแรก
13:00
อ่างทอง  vs  กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.   คู่ที่ 64
 รอบแรก
13:00
ราชบุรี  vs  สกลนคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.   คู่ที่ 65
 รอบแรก
13:00
ตราด  vs  ยะลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.   คู่ที่ 66
 รอบแรก
13:00
พะเยา  vs  พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.   คู่ที่ 67
 รอบแรก
13:00
นครศรีธรรมราช  vs  ระยอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.   คู่ที่ 68
 รอบแรก
13:00
กำแพงเพชร  vs  พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.   คู่ที่ 69
 รอบแรก
13:00
ชลบุรี  vs  ขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.   คู่ที่ 70
 รอบแรก
13:00
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
รวม มวยสากลสมัครเล่น  38 รายการ  
 
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
รวม ยิมนาสติก  4 รายการ  
 
ยูโด
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
10:22
กรุงเทพมหานคร  vs  สกลนคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบแรก
10:23
นครปฐม  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 3
 รอบแรก
10:25
สุพรรณบุรี  vs  น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 4
 รอบแรก
10:26
เพชรบูรณ์  vs  ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 5
 รอบแรก
10:29
ชลบุรี  vs  สงขลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 6
 รอบแรก
10:30
ตรัง  vs  น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 7
 รอบแรก
10:32
สุพรรณบุรี  vs  ลพบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 8
 รอบแรก
10:33
หนองบัวลำภู  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 9
 รอบแรก
10:34
นครปฐม  vs  สกลนคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 10
 รอบแรก
10:36
นครศรีธรรมราช  vs  เพชรบูรณ์
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 11
 รอบแรก
10:37
แพร่  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 12
 รอบแรก
10:41
ปทุมธานี  vs  ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 13
 รอบแรก
10:43
ตรัง  vs  ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 14
 รอบแรก
10:44
น่าน  vs  บุรีรัมย์
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 15
 รอบแรก
10:45
ยะลา  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 16
 รอบแรก
10:52
จันทบุรี  vs  สงขลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 17
 รอบแรก
10:53
อุบลราชธานี  vs  เพชรบูรณ์
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง   สาย A  คู่ที่ 18
 รอบแรก
10:55
น่าน  vs  ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง   สาย A  คู่ที่ 19
 รอบแรก
10:56
ศรีสะเกษ  vs  เพชรบูรณ์
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง   สาย B  คู่ที่ 20
 รอบแรก
11:00
จันทบุรี  vs  ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง   สาย A  คู่ที่ 21
 รอบแรก
11:03
ยะลา  vs  นนทบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง   สาย A  คู่ที่ 22
 รอบแรก
11:09
ตรัง  vs  นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง   สาย B  คู่ที่ 23
 รอบแรก
11:11
ขอนแก่น  vs  ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง   สาย B  คู่ที่ 24
 รอบแรก
11:13
สกลนคร  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 25
 รอบสอง
11:13
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 26
 รอบสอง
11:16
สุพรรณบุรี  vs  ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 27
 รอบสอง
11:23
เพชรบูรณ์  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 28
 รอบสอง
11:24
ชลบุรี  vs  จันทบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 29
 รอบสอง
11:34
ตรัง  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 30
 รอบสอง
11:42
ศรีสะเกษ  vs  นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 31
 รอบสอง
11:44
เพชรบูรณ์  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 32
 รอบสอง
11:46
ปทุมธานี  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 33
 รอบสอง
11:57
ชลบุรี  vs  น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 34
 รอบสอง
12:04
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 35
 รอบสอง
12:11
จันทบุรี  vs  นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 36
 รอบสอง
12:13
เพชรบูรณ์  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง   สาย A  คู่ที่ 37
 รอบสอง
12:15
ยะลา  vs  ลพบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง   สาย A  คู่ที่ 38
 รอบสอง
12:16
ศรีสะเกษ  vs  สกลนคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง   สาย B  คู่ที่ 39
 รอบสอง
12:20
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง   สาย B  คู่ที่ 40
 รอบสอง
12:23
ตรัง  vs  นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง   สาย A  คู่ที่ 41
 รอบสอง
12:25
ยะลา  vs  ลำปาง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง   สาย A  คู่ที่ 42
 รอบสอง
12:29
นครปฐม  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง   สาย B  คู่ที่ 43
 รอบสอง
12:30
ชลบุรี  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง   สาย B  คู่ที่ 44
 รอบสอง
12:32
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบูรณ์
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 45
 รอบรองชนะเลิศ
12:37
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 46
 รอบรองชนะเลิศ
12:45
เพชรบูรณ์  vs  ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 47
 รอบรองชนะเลิศ
12:47
ตรัง  vs  นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 48
 รอบรองชนะเลิศ
12:52
กรุงเทพมหานคร  vs  ปทุมธานี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 49
 รอบรองชนะเลิศ
12:58
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 50
 รอบรองชนะเลิศ
13:06
จันทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง   สาย A  คู่ที่ 51
 รอบรองชนะเลิศ
13:08
ยะลา  vs  สกลนคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง   สาย B  คู่ที่ 52
 รอบรองชนะเลิศ
13:13
ชลบุรี  vs  นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง   สาย A  คู่ที่ 53
 รอบรองชนะเลิศ
13:20
ยะลา  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง   สาย B  คู่ที่ 54
 รอบรองชนะเลิศ
13:23
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย   คู่ที่ 55
 รอบชิงที่ 3
13:31
ตรัง  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย   คู่ที่ 56
 รอบชิงที่ 3
13:37
จันทบุรี  vs  เพชรบูรณ์
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย   คู่ที่ 58
 รอบชิงที่ 3
13:40
เพชรบูรณ์  vs  ปทุมธานี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย   คู่ที่ 57
 รอบชิงที่ 3
13:41
ศรีสะเกษ  vs  ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 59
 รอบชิงที่ 3
13:47
น่าน  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 60
 รอบชิงที่ 3
13:50
นครปฐม  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง   คู่ที่ 62
 รอบชิงที่ 3
13:55
ตรัง  vs  ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง   คู่ที่ 63
 รอบชิงที่ 3
13:59
นครปฐม  vs  ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง   คู่ที่ 64
 รอบชิงที่ 3
14:00
เพชรบูรณ์  vs  ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย   คู่ที่ 65
รอบชิงชนะเลิศ
14:04
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย   คู่ที่ 66
รอบชิงชนะเลิศ
14:09
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 67
รอบชิงชนะเลิศ
14:13
ชลบุรี  vs  จันทบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง   คู่ที่ 68
รอบชิงชนะเลิศ
14:20
ยะลา  vs  นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง   คู่ที่ 69
รอบชิงชนะเลิศ
14:25
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รวม ยูโด  68 รายการ  
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 5
 รอบแรก
09:00
กระบี่  vs  นครปฐม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 6
 รอบแรก
10:30
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 7
 รอบแรก
14:30
สุรินทร์  vs  นครนายก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 8
 รอบแรก
16:00
เชียงใหม่  vs  ร้อยเอ็ด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม รักบี้ฟุตบอล  4 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 7
 รอบแรก
09:00
นครสวรรค์  vs  ชุมพร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 8
 รอบแรก
10:15
นนทบุรี  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 9
 รอบแรก
11:30
สงขลา  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 10
 รอบแรก
12:45
ขอนแก่น  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 11
 รอบแรก
14:00
เพชรบูรณ์  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 12
 รอบแรก
15:15
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 13
 รอบแรก
16:30
ศรีสะเกษ  vs  เชียงราย
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
รวม วอลเลย์บอล  7 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 7
 รอบแรก
09:00
สงขลา  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 7
 รอบแรก
09:00
กาฬสินธุ์ 2  vs  ยะลา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 8
 รอบแรก
09:30
กรุงเทพมหานคร  vs  กาฬสินธุ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 8
 รอบแรก
09:30
จันทบุรี  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 9
 รอบแรก
10:00
ระยอง  vs  กาฬสินธุ์ 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ยุวชน หญิง 
 รอบคัดเลือก
10:00
ภูเก็ต  vs  กาฬสินธุ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ยุวชน หญิง 
 รอบคัดเลือก
10:30
กาญจนบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ยุวชน หญิง 
 รอบคัดเลือก
11:00
น่าน  vs  พิจิตร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 10
 รอบแรก
15:00
แม่ฮ่องสอน  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 9
 รอบแรก
15:00
กาฬสินธุ์  vs  พะเยา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 11
 รอบแรก
15:30
น่าน  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 10
 รอบแรก
15:30
ชัยนาท  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 12
 รอบแรก
16:00
ขอนแก่น  vs  กาญจนบุรี 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 11
 รอบแรก
16:00
ปัตตานี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  14 รายการ  
 
วู้ดบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
นับจำนวนการตี ทีมชาย 
 รอบแรก
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
นับจำนวนการตี บุคคลชาย 
 รอบแรก
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
รวม วู้ดบอล   2 รายการ  
 
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง    สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง    สาย B  คู่ที่ 2
 รอบแรก
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง    สาย A  คู่ที่ 3
 รอบแรก
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง    สาย B  คู่ที่ 4
 รอบแรก
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง    สาย A  คู่ที่ 5
 รอบสอง
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง    สาย B  คู่ที่ 6
 รอบสอง
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง    สาย A  คู่ที่ 7
 รอบสอง
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง    สาย B  คู่ที่ 8
 รอบสอง
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง    สาย A  คู่ที่ 9
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง    สาย B  คู่ที่ 10
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง    คู่ที่ 11
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
รวม วู้ดบอลนับจำนวนเกท  11 รายการ  
 
สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประเภททีม 15 แดง   คู่ที่ 7
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
ปทุมธานี  vs  ขอนแก่น
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภททีม 15 แดง   คู่ที่ 8
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
สระบุรี  vs  ชลบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภททีม 15 แดง   คู่ที่ 9
รอบชิงชนะเลิศ
12.30
ปทุมธานี  vs  ชลบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
รวม สนุกเกอร์  3 รายการ  
 
หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 31
 รอบแรก
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 32
 รอบแรก
09:00
พะเยา  vs  สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย C  คู่ที่ 33
 รอบแรก
09:00
นนทบุรี  vs  นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย C  คู่ที่ 34
 รอบแรก
09:00
สุรินทร์  vs  เชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย D  คู่ที่ 35
 รอบแรก
09:00
ศรีสะเกษ  vs  น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย D  คู่ที่ 36
 รอบแรก
09:00
นครราชสีมา  vs  ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 37
 รอบแรก
09:00
นครราชสีมา  vs  พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 38
 รอบแรก
09:00
นครปฐม  vs  น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่หญิง   สาย C  คู่ที่ 39
 รอบแรก
09:00
ชลบุรี  vs  สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่หญิง   สาย D  คู่ที่ 40
 รอบแรก
09:00
ศรีสะเกษ  vs  ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่หญิง   สาย D  คู่ที่ 41
 รอบแรก
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 42
 รอบแรก
09:00
นครราชสีมา  vs  ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 43
 รอบแรก
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ชาย   สาย C  คู่ที่ 44
 รอบแรก
09:00
นนทบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ชาย   สาย C  คู่ที่ 45
 รอบแรก
09:00
เชียงใหม่  vs  สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ชาย   สาย D  คู่ที่ 46
 รอบแรก
09:00
ชลบุรี  vs  น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ชาย   สาย D  คู่ที่ 47
 รอบแรก
09:00
ภูเก็ต  vs  มหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบสอง
13.00
ลำปาง  vs  กาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 2
 รอบสอง
13.00
สงขลา  vs  ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ชาย   สาย C  คู่ที่ 3
 รอบสอง
13.00
สุราษฎร์ธานี  vs  เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ชาย   สาย C  คู่ที่ 4
 รอบสอง
13.00
สุรินทร์  vs  นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ชาย   สาย D  คู่ที่ 5
 รอบสอง
13.00
น่าน  vs  ภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ชาย   สาย D  คู่ที่ 6
 รอบสอง
13.00
มหาสารคาม  vs  ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 7
 รอบสอง
13.00
พัทลุง  vs  พะเยา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 8
 รอบสอง
13.00
น่าน  vs  ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่หญิง   สาย C  คู่ที่ 9
 รอบสอง
13.00
สุรินทร์  vs  กาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่หญิง   สาย D  คู่ที่ 10
 รอบสอง
13.00
ลำปาง  vs  กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่หญิง   สาย D  คู่ที่ 11
 รอบสอง
13.00
สุราษฎร์ธานี  vs  ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 12
 รอบสอง
13.00
สมุทรสาคร  vs  พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 13
 รอบสอง
13.00
สุราษฎร์ธานี  vs  ภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย C  คู่ที่ 14
 รอบสอง
13.00
นครปฐม  vs  สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย C  คู่ที่ 15
 รอบสอง
13.00
เชียงราย  vs  นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย D  คู่ที่ 16
 รอบสอง
13.00
น่าน  vs  นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
คู่ผสม   สาย D  คู่ที่ 17
 รอบสอง
13.00
ลำพูน  vs  ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
รวม หมากล้อม  34 รายการ  
 
ฮอกกี้
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
สุรินทร์  vs  ปัตตานี
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
 รอบแรก
10:00
ศรีสะเกษ  vs  ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 3
 รอบแรก
11:00
อุตรดิตถ์  vs  ปัตตานี
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 4
 รอบแรก
12:00
เชียงใหม่  vs  น่าน
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 5
 รอบแรก
13:00
ชลบุรี  vs  บุรีรัมย์
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 6
 รอบแรก
14:00
อ่างทอง  vs  นราธิวาส
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม ฮอกกี้  6 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 5
 รอบแรก
13:00
ตรัง  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ชายหาด ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 5
 รอบแรก
14:00
ขอนแก่น  vs  ลำปาง
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 6
 รอบแรก
14:30
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ชายหาด ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 6
 รอบแรก
14:50
สมุทรปราการ  vs  จันทบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ชายหาด ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 7
 รอบแรก
15:40
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 7
 รอบแรก
16:00
จันทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ชายหาด ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 8
 รอบแรก
16:30
กาญจนบุรี  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 8
 รอบแรก
17:30
พัทลุง  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
รวม แฮนด์บอล  8 รายการ