ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561

คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย W  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:30
ศรีสะเกษ  vs  เพชรบูรณ์
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบแรก
11:30
จันทบุรี  vs  มหาสารคาม
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 3
 รอบแรก
13:30
มหาสารคาม  vs  สงขลา
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
 รอบแรก
15:30
ปัตตานี  vs  ชลบุรี
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม คริกเก็ต  4 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   สาย MB  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
สุราษฎร์ธานี  vs  เชียงใหม่
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย WB  คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:00
เชียงใหม่  vs  ชัยภูมิ
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย WA  คู่ที่ 5
 รอบแรก
11:30
กรุงเทพมหานคร  vs  ชัยนาท
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
ทีมชาย   สาย MB  คู่ที่ 2
 รอบแรก
11:30
กรุงเทพมหานคร  vs  ชัยภูมิ
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
ทีมชาย   สาย MA  คู่ที่ 3
 รอบแรก
14:00
น่าน  vs  สุพรรณบุรี
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย WC  คู่ที่ 6
 รอบแรก
14:00
ตราด  vs  น่าน
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
รวม ซอฟท์บอล  6 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
นครพนม  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:00
ลำปาง  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 3
 รอบแรก
10:00
ราชบุรี  vs  ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมเดี่ยว - หญิง   สาย B  คู่ที่ 4
 รอบแรก
10:00
น่าน  vs  พัทลุง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 5
 รอบแรก
11:00
น่าน  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 6
 รอบแรก
11:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 7
 รอบแรก
12:00
นครพนม  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 8
 รอบแรก
12:00
ชลบุรี  vs  ราชบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย A  คู่ที่ 9
 รอบแรก
13:00
แพร่  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย A  คู่ที่ 10
 รอบแรก
13:00
นครปฐม  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย B  คู่ที่ 11
 รอบแรก
14:00
ขอนแก่น  vs  ลำปาง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมเดี่ยว - ชาย   สาย B  คู่ที่ 12
 รอบแรก
14:00
ปทุมธานี  vs  มหาสารคาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 13
 รอบแรก
15:00
นครศรีธรรมราช  vs  ลำปาง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 14
 รอบแรก
15:00
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 15
 รอบแรก
16:00
น่าน  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 16
 รอบแรก
16:00
พัทลุง  vs  แพร่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม เซปักตะกร้อ  16 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย B  คู่ที่ 2
 รอบแรก
10:40
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชาย (กติกาสากล)   สาย A  คู่ที่ 3
 รอบแรก
11:20
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ทีมชาย (กติกาสากล)   สาย B  คู่ที่ 4
 รอบแรก
12:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
เทควันโด
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.   คู่ที่ 1
 รอบแรก
08.30
ชัยนาท  vs  นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.   คู่ที่ 2
 รอบแรก
08.30
สมุทรสาคร  vs  พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.   คู่ที่ 3
 รอบแรก
08.30
อุบลราชธานี  vs  เชียงราย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.   คู่ที่ 4
 รอบแรก
08.30
ขอนแก่น  vs  ชุมพร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.   คู่ที่ 5
 รอบแรก
08.30
บึงกาฬ  vs  พัทลุง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.   คู่ที่ 6
 รอบแรก
08.30
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.   คู่ที่ 7
 รอบแรก
08.30
ปัตตานี  vs  พระนครศรีอยุธยา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.    คู่ที่ 8
 รอบแรก
08.30
กรุงเทพมหานคร  vs  พัทลุง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.    คู่ที่ 9
 รอบแรก
08.30
ลำปาง  vs  นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.    คู่ที่ 10
 รอบแรก
08.30
อุบลราชธานี  vs  พระนครศรีอยุธยา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.    คู่ที่ 11
 รอบแรก
08.30
ลพบุรี  vs  ชัยภูมิ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.    คู่ที่ 12
 รอบแรก
08.30
เชียงใหม่  vs  นครปฐม
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.    คู่ที่ 13
 รอบแรก
08.30
สตูล  vs  พิษณุโลก
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.    คู่ที่ 14
 รอบแรก
08.30
นครราชสีมา  vs  ชุมพร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่น 68 กก. ขึ้นไป - หญิง    คู่ที่ 15
 รอบแรก
08.30
นครสวรรค์  vs  นครราชสีมา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่น 68 กก. ขึ้นไป - หญิง    คู่ที่ 16
 รอบแรก
08.30
ยะลา  vs  เชียงใหม่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่น 68 กก. ขึ้นไป - หญิง    คู่ที่ 17
 รอบแรก
08.30
สมุทรปราการ  vs  พัทลุง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่น 68 กก. ขึ้นไป - หญิง    คู่ที่ 18
 รอบแรก
08.30
ลำพูน  vs  พิษณุโลก
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่น 68 กก. ขึ้นไป - หญิง    คู่ที่ 19
 รอบแรก
08.30
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย   คู่ที่ 20
 รอบแรก
08.30
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย   คู่ที่ 21
 รอบแรก
08.30
สกลนคร  vs  ตรัง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย   คู่ที่ 22
 รอบแรก
08.30
นครปฐม  vs  นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย   คู่ที่ 23
 รอบแรก
08.30
สมุทรปราการ  vs  สิงห์บุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - หญิง   คู่ที่ 24
 รอบแรก
08.30
นครศรีธรรมราช  vs  นครราชสีมา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - หญิง   คู่ที่ 25
 รอบแรก
08.30
ปทุมธานี  vs  อุดรธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - หญิง   คู่ที่ 26
 รอบแรก
08.30
สงขลา  vs  พัทลุง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่น 78 กก. ขึ้นไป ชาย   คู่ที่ 27
 รอบแรก
08.30
สมุทรปราการ  vs  เชียงใหม่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่น 78 กก. ขึ้นไป ชาย   คู่ที่ 28
 รอบแรก
08.30
นครศรีธรรมราช  vs  สระแก้ว
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน   คู่ที่ 1
 รอบแรก
08.30
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน   คู่ที่ 2
 รอบสอง
11.00
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน   คู่ที่ 3
 รอบสอง
11.00
ชลบุรี  vs  อ่างทอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน   คู่ที่ 4
 รอบสอง
11.00
อุบลราชธานี  vs  สุราษฎร์ธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน   คู่ที่ 5
 รอบสอง
11.00
นครศรีธรรมราช  vs  พิษณุโลก
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.   คู่ที่ 29
 รอบสอง
11.00
ลำปาง  vs  นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.   คู่ที่ 30
 รอบสอง
11.00
พิจิตร  vs  เชียงราย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.   คู่ที่ 31
 รอบสอง
11.00
ชุมพร  vs  พัทลุง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.   คู่ที่ 32
 รอบสอง
11.00
กรุงเทพมหานคร  vs  ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.    คู่ที่ 33
 รอบสอง
11.00
ปทุมธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.    คู่ที่ 34
 รอบสอง
11.00
ลำปาง  vs  พระนครศรีอยุธยา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.    คู่ที่ 35
 รอบสอง
11.00
ลพบุรี  vs  นครปฐม
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.    คู่ที่ 36
 รอบสอง
11.00
สตูล  vs  ชุมพร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่น 68 กก. ขึ้นไป - หญิง    คู่ที่ 37
 รอบสอง
11.00
นครศรีธรรมราช  vs  นครราชสีมา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่น 68 กก. ขึ้นไป - หญิง    คู่ที่ 38
 รอบสอง
11.00
ยะลา  vs  สมุทรปราการ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่น 68 กก. ขึ้นไป - หญิง    คู่ที่ 39
 รอบสอง
11.00
ชลบุรี  vs  พิษณุโลก
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่น 68 กก. ขึ้นไป - หญิง    คู่ที่ 40
 รอบสอง
11.00
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย   คู่ที่ 41
 รอบสอง
11.00
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย   คู่ที่ 42
 รอบสอง
11.00
ตรัง  vs  สุโขทัย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย   คู่ที่ 43
 รอบสอง
11.00
ชุมพร  vs  นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย   คู่ที่ 44
 รอบสอง
11.00
สมุทรปราการ  vs  สมุทรสาคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - หญิง   คู่ที่ 45
 รอบสอง
11.00
สุพรรณบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - หญิง   คู่ที่ 46
 รอบสอง
11.00
เชียงใหม่  vs  สุโขทัย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - หญิง   คู่ที่ 47
 รอบสอง
11.00
สมุทรสาคร  vs  อุดรธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - หญิง   คู่ที่ 48
 รอบสอง
11.00
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่น 78 กก. ขึ้นไป ชาย   คู่ที่ 49
 รอบสอง
11.00
เพชรบูรณ์  vs  สมุทรปราการ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่น 78 กก. ขึ้นไป ชาย   คู่ที่ 50
 รอบสอง
11.00
นครพนม  vs  พัทลุง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่น 78 กก. ขึ้นไป ชาย   คู่ที่ 51
 รอบสอง
11.00
เพชรบุรี  vs  นครนายก
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่น 78 กก. ขึ้นไป ชาย   คู่ที่ 52
 รอบสอง
11.00
สระแก้ว  vs  นครปฐม
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.   คู่ที่ 53
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
นนทบุรี  vs  เชียงราย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.   คู่ที่ 54
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
ชุมพร  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.    คู่ที่ 55
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
กรุงเทพมหานคร  vs  พระนครศรีอยุธยา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.    คู่ที่ 56
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
ลพบุรี  vs  สตูล
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่น 68 กก. ขึ้นไป - หญิง    คู่ที่ 57
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
นครราชสีมา  vs  ยะลา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่น 68 กก. ขึ้นไป - หญิง    คู่ที่ 58
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย   คู่ที่ 59
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
กรุงเทพมหานคร  vs  ตรัง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย   คู่ที่ 60
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
นครสวรรค์  vs  สมุทรปราการ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - หญิง   คู่ที่ 61
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - หญิง   คู่ที่ 62
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่น 78 กก. ขึ้นไป ชาย   คู่ที่ 63
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
สมุทรปราการ  vs  พัทลุง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่น 78 กก. ขึ้นไป ชาย   คู่ที่ 64
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
เพชรบุรี  vs  สระแก้ว
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน   คู่ที่ 6
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
กรุงเทพมหานคร  vs  อ่างทอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน   คู่ที่ 7
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
สุราษฎร์ธานี  vs  พิษณุโลก
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย   คู่ที่ 68
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - หญิง   คู่ที่ 69
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่น 78 กก. ขึ้นไป ชาย   คู่ที่ 70
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
สมุทรปราการ  vs  สระแก้ว
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รุ่น 68 กก. ขึ้นไป - หญิง    คู่ที่ 67
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.   คู่ที่ 65
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
เชียงราย  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.    คู่ที่ 66
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน   คู่ที่ 8
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รวม เทควันโด  78 รายการ  
 
เทควันโด-พุ่มเซ่
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
พุมเซ่ ชายเดี่ยว (ชาย 1 คน) 
 รอบแรก
08.30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
พุมเซ่ ชายเดี่ยว (ชาย 1 คน) 
รอบชิงชนะเลิศ
08.30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
รวม เทควันโด-พุ่มเซ่  2 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   คู่ที่ 5
 รอบสอง
09:00
สุพรรณบุรี  vs  พิษณุโลก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 6
 รอบสอง
09:00
นนทบุรี  vs  สงขลา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 7
 รอบสอง
09:00
ประจวบคีรีขันธ์  vs  ขอนแก่น
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 8
 รอบสอง
09:00
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 5
 รอบสอง
11:20
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 6
 รอบสอง
11:20
ภูเก็ต  vs  อำนาจเจริญ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 7
 รอบสอง
11:20
ขอนแก่น  vs  นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 8
 รอบสอง
11:20
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
รวม เทนนิส  8 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 7
 รอบแรก
09:00
ระนอง  vs  นครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 8
 รอบแรก
10:30
กาญจนบุรี  vs  น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 9
 รอบแรก
12:30
แพร่  vs  กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 10
 รอบแรก
14:00
เชียงราย  vs  กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 11
 รอบแรก
15:30
ปัตตานี  vs  จันทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 12
 รอบแรก
17.00
ราชบุรี  vs  นนทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
18:08
ปทุมธานี  vs  กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 1
 รอบแรก
18:08
ระนอง  vs  ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 2
 รอบแรก
19:27
กำแพงเพชร  vs  นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบแรก
19:30
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 3
 รอบแรก
19:45
อ่างทอง  vs  แพร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 3
 รอบแรก
19:48
สงขลา  vs  อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 4
 รอบแรก
20:10
นครปฐม  vs  สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 4
 รอบแรก
20:14
นครราชสีมา  vs  น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 5
 รอบแรก
20:25
ศรีสะเกษ  vs  กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 5
 รอบแรก
20:34
เพชรบูรณ์  vs  อ่างทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 6
 รอบแรก
20:41
ระนอง  vs  แพร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 6
 รอบแรก
20:52
สงขลา  vs  ชุมพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
รวม บาสเกตบอล  18 รายการ  
 
ฟิกเกอร์สเกต
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
แอดวานซ์ พรีโนวิส หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:35
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
เบสิคพรี-โนวิส 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
เบสิคโนวิส กลุ่มย่อย บี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
อีลีทจูเนียร์ 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
เบสิคจูนียร์ 
รอบชิงชนะเลิศ
16:50
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
แอดวานซ์โนวิส หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:40
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
เบสิคโนวิส กลุ่มย่อย เอ หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
18:05
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
รวม ฟิกเกอร์สเกต  7 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 5
 รอบแรก
10:00
สมุทรสาคร  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 6
 รอบแรก
12:00
ตรัง  vs  พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 7
 รอบแรก
14:00
บุรีรัมย์  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 8
 รอบแรก
16:00
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 3
 รอบแรก
14:00
ยโสธร  vs  เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 3
 รอบแรก
14:00
พิจิตร  vs  ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 4
 รอบแรก
16:00
ตรัง  vs  สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 4
 รอบแรก
16:00
ปัตตานี  vs  นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
มวยปล้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.   คู่ที่ 77
 รอบสอง
09.00
ตรัง  vs  พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.   คู่ที่ 78
 รอบสอง
09:00
กระบี่  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 79
 รอบสอง
09:00
หนองบัวลำภู  vs  ชลบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 80
 รอบสอง
09:00
ยโสธร  vs  สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.   คู่ที่ 81
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ศรีสะเกษ  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 82
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 83
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ตรัง  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 84
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
นครศรีธรรมราช  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 64
 รอบแรก
09:00
สระแก้ว  vs  น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 65
 รอบแรก
09:00
แพร่  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 66
 รอบแรก
09:00
ร้อยเอ็ด  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 67
 รอบแรก
09:00
ชลบุรี  vs  น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.   คู่ที่ 68
 รอบแรก
09:00
สุพรรณบุรี  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.   คู่ที่ 69
 รอบแรก
09:00
อุตรดิตถ์  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.   คู่ที่ 70
 รอบแรก
09:00
อุบลราชธานี  vs  สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 71
 รอบแรก
09:00
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 72
 รอบแรก
09:00
ระนอง  vs  ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 73
 รอบสอง
09:00
ตรัง  vs  สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 74
 รอบสอง
09:00
น่าน  vs  หนองบัวลำภู
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 75
 รอบสอง
09:00
ระนอง  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 76
 รอบสอง
09:00
นนทบุรี  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 87
 รอบ RE
09:00
ชัยภูมิ  vs  น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.   คู่ที่ 88
 รอบ RE
09:00
สุพรรณบุรี  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 89
 รอบแรก
09:00
หนองบัวลำภู  vs  ชัยภูมิ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 90
 รอบแรก
09:00
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 91
 รอบแรก
09:00
สุพรรณบุรี  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.   คู่ที่ 92
 รอบแรก
09:00
ขอนแก่น  vs  ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 93
 รอบแรก
09:00
นนทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.   คู่ที่ 94
 รอบแรก
09:00
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.   คู่ที่ 95
 รอบแรก
09:00
หนองบัวลำภู  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 96
 รอบแรก
09:00
อุบลราชธานี  vs  น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 97
 รอบแรก
09:00
ศรีสะเกษ  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 97
 รอบแรก
09:00
ศรีสะเกษ  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 98
 รอบสอง
09:00
นนทบุรี  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 99
 รอบสอง
09:00
แพร่  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 100
 รอบสอง
09:00
สงขลา  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 101
 รอบสอง
09:00
ศรีสะเกษ  vs  น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.   คู่ที่ 102
 รอบสอง
09:00
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.   คู่ที่ 103
 รอบสอง
09:00
ขอนแก่น  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 104
 รอบสอง
09:00
นครศรีธรรมราช  vs  แพร่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 105
 รอบสอง
09:00
พิษณุโลก  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.   คู่ที่ 106
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
อุบลราชธานี  vs  หนองบัวลำภู
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 107
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 108
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หนองบัวลำภู  vs  แพร่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 109
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
พิษณุโลก  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 112
 รอบ RE
09:00
สุพรรณบุรี  vs  น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 113
 รอบ RE
09:00
นนทบุรี  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.   คู่ที่ 110
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
อุตรดิตถ์  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.   คู่ที่ 85
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
ตรัง  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 86
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
หนองบัวลำภู  vs  แพร่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 111
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
สงขลา  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.   คู่ที่ 114
 รอบชิงที่ 3
15:00
สมุทรปราการ  vs  ตรัง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.   คู่ที่ 115
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 116
 รอบชิงที่ 3
15:00
ชลบุรี  vs  แพร่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 117
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หนองบัวลำภู  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 118
 รอบชิงที่ 3
15:00
สงขลา  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 119
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
อุบลราชธานี  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 120
 รอบชิงที่ 3
15:00
น่าน  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 121
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
อุบลราชธานี  vs  ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 122
 รอบชิงที่ 3
15:00
นนทบุรี  vs  ตรัง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 123
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
อุบลราชธานี  vs  หนองบัวลำภู
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.   คู่ที่ 124
 รอบชิงที่ 3
15:00
สุพรรณบุรี  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.   คู่ที่ 125
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
นครศรีธรรมราช  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.   คู่ที่ 126
 รอบชิงที่ 3
15:00
สุพรรณบุรี  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 127
 รอบชิงที่ 3
15:00
นนทบุรี  vs  สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 128
 รอบชิงที่ 3
15:00
สุพรรณบุรี  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 129
 รอบชิงที่ 3
15:00
ระนอง  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 130
 รอบชิงที่ 3
15:00
น่าน  vs  แพร่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.   คู่ที่ 131
 รอบชิงที่ 3
15:00
สงขลา  vs  หนองบัวลำภู
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 1
 รอบแรก
17:00
ยโสธร  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 2
 รอบแรก
17:00
ชลบุรี  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 3
 รอบแรก
17:00
อุดรธานี  vs  พังงา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 4
 รอบแรก
17:00
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 5
 รอบแรก
17:00
เชียงใหม่  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.   คู่ที่ 6
 รอบแรก
17:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สระแก้ว
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.   คู่ที่ 7
 รอบแรก
17:00
กระบี่  vs  สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.   คู่ที่ 8
 รอบแรก
17:00
นครศรีธรรมราช  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 9
 รอบสอง
17:00
อุตรดิตถ์  vs  สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 10
 รอบสอง
17:00
เพชรบูรณ์  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 11
 รอบสอง
17:00
ชลบุรี  vs  อุดรธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 12
 รอบสอง
17:00
พิษณุโลก  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.   คู่ที่ 13
 รอบสอง
17:00
พัทลุง  vs  ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.   คู่ที่ 14
 รอบสอง
17:00
อุดรธานี  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.   คู่ที่ 15
 รอบสอง
17:00
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.   คู่ที่ 16
 รอบสอง
17:00
สงขลา  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 17
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
สงขลา  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.   คู่ที่ 19
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
ร้อยเอ็ด  vs  อุดรธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.   คู่ที่ 20
 รอบรองชนะเลิศ
17:00
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.   คู่ที่ 23
 รอบ RE
17:00
สระแก้ว  vs  ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.   คู่ที่ 24
 รอบชิงที่ 3
17:00
พัทลุง  vs  อุดรธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.   คู่ที่ 25
 รอบชิงที่ 3
17:00
ชลบุรี  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 27
 รอบชิงที่ 3
17:00
เพชรบูรณ์  vs  สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 28
 รอบชิงที่ 3
17:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 29
รอบชิงชนะเลิศ
17:00
นครศรีธรรมราช  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.   คู่ที่ 26
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ร้อยเอ็ด  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 21
 รอบ RE
18:00
ยโสธร  vs  เพชรบูรณ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.   คู่ที่ 22
 รอบ RE
18:00
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รวม มวยปล้ำ  97 รายการ  
 
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 1
 รอบแรก
13:00
กาญจนบุรี  vs  ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 2
 รอบแรก
13:00
บุรีรัมย์  vs  อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 3
 รอบแรก
13:00
พะเยา  vs  อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 4
 รอบแรก
13:00
เชียงราย  vs  ตรัง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 5
 รอบแรก
13:00
นครสวรรค์  vs  กำแพงเพชร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 6
 รอบแรก
13:00
ชุมพร  vs  กระบี่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 7
 รอบแรก
13:00
พะเยา  vs  อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 8
 รอบแรก
13:00
อ่างทอง  vs  นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 9
 รอบแรก
13:00
ศรีสะเกษ  vs  บุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 10
 รอบแรก
13:00
ราชบุรี  vs  พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 11
 รอบแรก
13:00
นราธิวาส  vs  ยะลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 12
 รอบแรก
13:00
ยโสธร  vs  เชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.   คู่ที่ 13
 รอบแรก
13:00
ชลบุรี  vs  อุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.   คู่ที่ 14
 รอบแรก
13:00
นนทบุรี  vs  นราธิวาส
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.   คู่ที่ 15
 รอบแรก
13:00
เพชรบูรณ์  vs  ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 16
 รอบแรก
13:00
ร้อยเอ็ด  vs  นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 17
 รอบแรก
13:00
นครราชสีมา  vs  กระบี่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 18
 รอบแรก
13:00
นครสวรรค์  vs  สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 19
 รอบแรก
13:00
ชลบุรี  vs  พะเยา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 20
 รอบแรก
13:00
เชียงใหม่  vs  ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.   คู่ที่ 21
 รอบแรก
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.   คู่ที่ 22
 รอบแรก
13:00
ชุมพร  vs  นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 23
 รอบแรก
13:00
ตรัง  vs  สระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 24
 รอบแรก
13:00
ชุมพร  vs  ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 25
 รอบแรก
13:00
ปราจีนบุรี  vs  เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 26
 รอบแรก
13:00
เชียงราย  vs  กำแพงเพชร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 27
 รอบแรก
13:00
หนองบัวลำภู  vs  อุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 28
 รอบแรก
13:00
ลำปาง  vs  กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 29
 รอบแรก
13:00
นครพนม  vs  ชุมพร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 30
 รอบแรก
13:00
สุโขทัย  vs  ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 31
 รอบแรก
13:00
ชัยนาท  vs  ขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 32
 รอบแรก
13:00
ราชบุรี  vs  ตรัง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
รวม มวยสากลสมัครเล่น  32 รายการ  
 
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมชาย 
 สะสมคะแนน
10.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมหญิง 
 สะสมคะแนน
10.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - ชาย 
 สะสมคะแนน
10.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง 
 สะสมคะแนน
10.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
รวม ยิมนาสติก  4 รายการ  
 
ยูโด
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ท่าทุ่มมาตรฐาน (Nage - NO - Kata)   สาย A
 รอบที่ 1
10:00
ตรัง  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ท่าทุ่มมาตรฐาน (Nage - NO - Kata)   สาย B
 รอบที่ 1
10:00
ขอนแก่น  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ท่าทุ่มมาตรฐาน (Ju-No-Kata)   สาย A
 รอบที่ 1
10:00
นครปฐม  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ท่าทุ่มมาตรฐาน (Ju-No-Kata)   สาย B
 รอบที่ 1
10:00
มหาสารคาม  vs  ลำปาง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ท่าทุ่มมาตรฐาน (Ju-No-Kata) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  มหาสารคาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
ท่าทุ่มมาตรฐาน (Nage - NO - Kata) 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
นครปฐม  vs  มหาสารคาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 22
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ขอนแก่น  vs  ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง   คู่ที่ 23
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ชลบุรี  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
13:00
หนองบัวลำภู  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบแรก
13:00
น่าน  vs  ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 3
 รอบแรก
13:00
สุพรรณบุรี  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 4
 รอบแรก
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 5
 รอบแรก
13:00
สกลนคร  vs  ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง   สาย A  คู่ที่ 6
 รอบแรก
13:00
ศรีสะเกษ  vs  ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง   สาย A  คู่ที่ 7
 รอบแรก
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง   สาย B  คู่ที่ 8
 รอบแรก
13:00
พิษณุโลก  vs  นนทบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง   สาย B  คู่ที่ 9
 รอบแรก
13:00
ยะลา  vs  น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 10
 รอบสอง
13:00
พิษณุโลก  vs  ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 11
 รอบสอง
13:00
ขอนแก่น  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 12
 รอบสอง
13:00
ตรัง  vs  จันทบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 13
 รอบสอง
13:00
ชลบุรี  vs  นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง   สาย A  คู่ที่ 14
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
ชลบุรี  vs  นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง   สาย B  คู่ที่ 15
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
พิษณุโลก  vs  ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   สาย A  คู่ที่ 16
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
ยะลา  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   สาย B  คู่ที่ 17
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
ตรัง  vs  ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง   คู่ที่ 18
 รอบชิงที่ 3
13:00
ศรีสะเกษ  vs  นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 20
 รอบชิงที่ 3
13:00
นครศรีธรรมราช  vs  ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 21
 รอบชิงที่ 3
13:00
นครปฐม  vs  ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
รวม ยูโด  28 รายการ  
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
นครปฐม  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
 รอบแรก
10:30
ราชบุรี  vs  มุกดาหาร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 3
 รอบแรก
14:30
นครนายก  vs  กาฬสินธุ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 4
 รอบแรก
16:00
ร้อยเอ็ด  vs  สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
รวม รักบี้ฟุตบอล  4 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 2
 รอบแรก
10:15
พิษณุโลก  vs  สระบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 3
 รอบแรก
11:30
น่าน  vs  นครสวรรค์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 4
 รอบแรก
12:45
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา 3
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 5
 รอบแรก
14:00
พระนครศรีอยุธยา  vs  สงขลา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 6
 รอบแรก
15:15
ปทุมธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
รวม วอลเลย์บอล  6 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
กาฬสินธุ์  vs  สงขลา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
ยะลา  vs  เพชรบุรี 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:30
สุพรรณบุรี  vs  กาฬสินธุ์ 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:30
พะเยา  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 3
 รอบแรก
10:00
ขอนแก่น  vs  น่าน
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 3
 รอบแรก
10:00
ปัตตานี  vs  ชัยนาท
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ยุวชน ชาย 
 รอบคัดเลือก
10:30
น่าน  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ยุวชน ชาย 
 รอบคัดเลือก
10:30
แม่ฮ่องสอน  vs  นนทบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ยุวชน ชาย 
 รอบคัดเลือก
11:00
ขอนแก่น  vs  ภูเก็ต
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 4
 รอบแรก
15:00
กาญจนบุรี 2  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 4
 รอบแรก
15:00
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 5
 รอบแรก
15:30
กรุงเทพมหานคร 2  vs  กาญจนบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 5
 รอบแรก
15:30
จันทบุรี 2  vs  พิจิตร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 6
 รอบแรก
16:00
แม่ฮ่องสอน 2  vs  พัทลุง
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 6
 รอบแรก
16:00
สงขลา  vs  น่าน
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  15 รายการ  
 
สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประเภททีม 15 แดง   คู่ที่ 1
 รอบแรก
10.00
ปทุมธานี  vs  สงขลา
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภททีม 15 แดง   คู่ที่ 3
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12.30
ขอนแก่น  vs  เชียงใหม่
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภททีม 15 แดง   คู่ที่ 4
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12.30
สระบุรี  vs  สุโขทัย
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภททีม 15 แดง   คู่ที่ 5
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15.00
ปทุมธานี  vs  สุพรรณบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
ประเภททีม 15 แดง   คู่ที่ 6
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15.00
สุราษฎร์ธานี  vs  ชลบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
รวม สนุกเกอร์  5 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
10:00
นนทบุรี  vs  นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
 รอบแรก
11:30
น่าน  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ชายหาด ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
12:30
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 3
 รอบแรก
13:00
น่าน  vs  สงขลา
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ชายหาด ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
 รอบแรก
13:20
ศรีสะเกษ  vs  สงขลา
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ชายหาด ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 3
 รอบแรก
14:10
กระบี่  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
 รอบแรก
14:30
สมุทรปราการ  vs  เพชรบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ชายหาด ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
 รอบแรก
15:30
ชัยภูมิ  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
รวม แฮนด์บอล  8 รายการ