ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 18 มีนาคม 2561

เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
นครราชสีมา  vs  พิษณุโลก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:00
เชียงใหม่  vs  สงขลา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:00
น่าน  vs  ประจวบคีรีขันธ์
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:00
ภูเก็ต  vs  ชลบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 1
 รอบแรก
12:30
เชียงใหม่  vs  ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 2
 รอบแรก
12:30
อำนาจเจริญ  vs  น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 3
 รอบแรก
12:30
ลำปาง  vs  ขอนแก่น
สนามกีฬา อบจ.น่าน
ทีมชาย   คู่ที่ 4
 รอบแรก
12:30
นครปฐม  vs  สระบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
รวม เทนนิส  8 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  อ่างทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบแรก
10:30
กรุงเทพมหานคร  vs  ปัตตานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 3
 รอบแรก
12:00
จันทบุรี  vs  ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
 รอบแรก
14:00
นนทบุรี  vs  อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 5
 รอบแรก
16:00
เชียงใหม่  vs  ระยอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 6
 รอบแรก
17:40
เชียงใหม่  vs  นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
รวม บาสเกตบอล  6 รายการ  
 
ฟิกเกอร์สเกต
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
เบสิคโนวิส กลุ่มย่อย เอ หญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ สะสมคะแนน
16:35
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
แอดวานซ์โนวิส หญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ สะสมคะแนน
17:00
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
เบสิคโนวิส กลุ่มย่อย บี หญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ สะสมคะแนน
17:30
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
เบสิคจูนียร์ 
 รอบชิงชนะเลิศ สะสมคะแนน
17:40
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
อีลีทจูเนียร์ 
 รอบชิงชนะเลิศ สะสมคะแนน
18:00
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
รวม ฟิกเกอร์สเกต  5 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 1
 รอบแรก
10:00
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 2
 รอบแรก
12:00
นครราชสีมา  vs  กำแพงเพชร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 3
 รอบแรก
14:00
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 4
 รอบแรก
16:00
ลำพูน  vs  นครปฐม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 1
 รอบแรก
14:00
สมุทรปราการ  vs  มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 1
 รอบแรก
14:00
ขอนแก่น  vs  นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 2
 รอบแรก
16:00
กรุงเทพมหานคร  vs  อุทัยธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 2
 รอบแรก
16:00
กระบี่  vs  สุโขทัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
มวยปล้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 1
 รอบแรก
10:00
ปทุมธานี  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.   คู่ที่ 2
 รอบแรก
10:00
สงขลา  vs  พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.   คู่ที่ 3
 รอบแรก
10:00
แพร่  vs  กระบี่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.   คู่ที่ 4
 รอบแรก
10:00
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.   คู่ที่ 5
 รอบแรก
10:00
นครศรีธรรมราช  vs  ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 กก.   คู่ที่ 6
 รอบแรก
10:00
ร้อยเอ็ด  vs  นนทบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 กก.   คู่ที่ 7
 รอบแรก
10:00
นครศรีธรรมราช  vs  อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 8
 รอบสอง
10:00
นครศรีธรรมราช  vs  ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 9
 รอบสอง
10:00
อุตรดิตถ์  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.   คู่ที่ 10
 รอบสอง
10:00
นครศรีธรรมราช  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.   คู่ที่ 11
 รอบสอง
10:00
ยโสธร  vs  พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.   คู่ที่ 12
 รอบแรก
10:00
ศรีสะเกษ  vs  ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.   คู่ที่ 13
 รอบสอง
10:00
สระแก้ว  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.   คู่ที่ 14
 รอบสอง
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.   คู่ที่ 15
 รอบสอง
10:00
อุตรดิตถ์  vs  แพร่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.   คู่ที่ 16
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
เพชรบูรณ์  vs  ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 กก.   คู่ที่ 17
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 18
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
ร้อยเอ็ด  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.   คู่ที่ 19
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
อุตรดิตถ์  vs  พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.   คู่ที่ 20
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.   คู่ที่ 21
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
พัทลุง  vs  แพร่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 24
 รอบแรก
10:00
ขอนแก่น  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.   คู่ที่ 25
 รอบแรก
10:00
อุบลราชธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.   คู่ที่ 26
 รอบแรก
10:00
หนองบัวลำภู  vs  สมุทรปราการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.   คู่ที่ 27
 รอบแรก
10:00
อุตรดิตถ์  vs  เพชรบูรณ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 กก.   คู่ที่ 29
 รอบแรก
10:00
พิษณุโลก  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 30
 รอบสอง
10:00
เพชรบูรณ์  vs  พังงา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 31
 รอบสอง
10:00
ชลบุรี  vs  ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.   คู่ที่ 32
 รอบสอง
10:00
สมุทรสาคร  vs  อุดรธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.   คู่ที่ 33
 รอบสอง
10:00
อุตรดิตถ์  vs  ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.   คู่ที่ 34
 รอบสอง
10:00
น่าน  vs  หนองบัวลำภู
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.   คู่ที่ 35
 รอบสอง
10:00
แพร่  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.   คู่ที่ 36
 รอบสอง
10:00
นครศรีธรรมราช  vs  อุดรธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.   คู่ที่ 37
 รอบสอง
10:00
ร้อยเอ็ด  vs  พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.   คู่ที่ 38
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
หนองบัวลำภู  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 กก.   คู่ที่ 39
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
สระแก้ว  vs  นนทบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 40
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
เพชรบูรณ์  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.   คู่ที่ 41
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
อุดรธานี  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.   คู่ที่ 42
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
หนองบัวลำภู  vs  ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.   คู่ที่ 43
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 44
 รอบ RE
10:00
ปทุมธานี  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.   คู่ที่ 45
 รอบ RE
10:00
อุบลราชธานี  vs  สระแก้ว
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.   คู่ที่ 46
 รอบชิงที่ 3
10:00
อุดรธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 กก.   คู่ที่ 48
 รอบชิงที่ 3
10:00
ร้อยเอ็ด  vs  สระแก้ว
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.   คู่ที่ 50
 รอบชิงที่ 3
10:00
ชลบุรี  vs  หนองบัวลำภู
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 52
 รอบชิงที่ 3
10:00
ยโสธร  vs  เพชรบูรณ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.   คู่ที่ 54
 รอบชิงที่ 3
10:00
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.   คู่ที่ 58
 รอบชิงที่ 3
10:00
ร้อยเอ็ด  vs  แพร่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 กก.   คู่ที่ 59
 รอบชิงที่ 3
10:00
อุบลราชธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.   คู่ที่ 60
 รอบชิงที่ 3
10:00
อุบลราชธานี  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 61
 รอบชิงที่ 3
10:00
ปทุมธานี  vs  ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.   คู่ที่ 62
 รอบชิงที่ 3
10:00
นครศรีธรรมราช  vs  เพชรบูรณ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.   คู่ที่ 63
 รอบชิงที่ 3
10:00
ร้อยเอ็ด  vs  พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.   คู่ที่ 56
 รอบชิงที่ 3
10:00
พิษณุโลก  vs  อุดรธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.   คู่ที่ 57
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
นครศรีธรรมราช  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.   คู่ที่ 55
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หนองบัวลำภู  vs  ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 53
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
นครศรีธรรมราช  vs  อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.   คู่ที่ 51
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 กก.   คู่ที่ 49
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
นนทบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.   คู่ที่ 47
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
นครศรีธรรมราช  vs  พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
รวม มวยปล้ำ  60 รายการ