เทเบิลเทนนิส
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561

เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
 รอบแรก
09:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สตูล
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
 รอบแรก
09:00
นครราชสีมา  vs  สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 3
 รอบแรก
09:00
สมุทรปราการ  vs  นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
 รอบแรก
09:00
เชียงใหม่  vs  สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 5
 รอบแรก
10:30
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 6
 รอบแรก
10:30
เพชรบุรี  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 7
 รอบแรก
10:30
ระนอง  vs  สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 8
 รอบแรก
10:30
พิจิตร  vs  นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมชาย ยุวชน   คู่ที่ 9
 พบกันหมด
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมชาย ยุวชน   คู่ที่ 10
 พบกันหมด
13:00
ราชบุรี  vs  พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมหญิง ยุวชน   คู่ที่ 11
 พบกันหมด
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
คู่ผสม   คู่ที่ 12
 พบกันหมด
13:00
เพชรบุรี  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 13
 รอบแรก
14:30
กรุงเทพมหานคร  vs  สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 14
 รอบแรก
14:30
สตูล  vs  สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 15
 รอบแรก
14:30
สมุทรปราการ  vs  สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 16
 รอบแรก
14:30
นครปฐม  vs  พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 17
 รอบแรก
16:00
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 18
 รอบแรก
16:00
ขอนแก่น  vs  นนทบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 19
 รอบแรก
16:00
ระนอง  vs  นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 20
 รอบแรก
16:00
สงขลา  vs  นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
รวม เทเบิลเทนนิส  20 รายการ