มวยสากลสมัครเล่น
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561

มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 1
 รอบแรก
13:00
กาญจนบุรี  vs  ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 2
 รอบแรก
13:00
บุรีรัมย์  vs  อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 3
 รอบแรก
13:00
พะเยา  vs  อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 4
 รอบแรก
13:00
เชียงราย  vs  ตรัง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 5
 รอบแรก
13:00
นครสวรรค์  vs  กำแพงเพชร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 6
 รอบแรก
13:00
ชุมพร  vs  กระบี่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 7
 รอบแรก
13:00
พะเยา  vs  อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 8
 รอบแรก
13:00
อ่างทอง  vs  นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 9
 รอบแรก
13:00
ศรีสะเกษ  vs  บุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 10
 รอบแรก
13:00
ราชบุรี  vs  พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 11
 รอบแรก
13:00
นราธิวาส  vs  ยะลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 12
 รอบแรก
13:00
ยโสธร  vs  เชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.   คู่ที่ 13
 รอบแรก
13:00
ชลบุรี  vs  อุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.   คู่ที่ 14
 รอบแรก
13:00
นนทบุรี  vs  นราธิวาส
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.   คู่ที่ 15
 รอบแรก
13:00
เพชรบูรณ์  vs  ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 16
 รอบแรก
13:00
ร้อยเอ็ด  vs  นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.   คู่ที่ 17
 รอบแรก
13:00
นครราชสีมา  vs  กระบี่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 18
 รอบแรก
13:00
นครสวรรค์  vs  สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 19
 รอบแรก
13:00
ชลบุรี  vs  พะเยา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.   คู่ที่ 20
 รอบแรก
13:00
เชียงใหม่  vs  ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.   คู่ที่ 21
 รอบแรก
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.   คู่ที่ 22
 รอบแรก
13:00
ชุมพร  vs  นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 23
 รอบแรก
13:00
ตรัง  vs  สระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 24
 รอบแรก
13:00
ชุมพร  vs  ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 25
 รอบแรก
13:00
ปราจีนบุรี  vs  เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.   คู่ที่ 26
 รอบแรก
13:00
เชียงราย  vs  กำแพงเพชร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.   คู่ที่ 27
 รอบแรก
13:00
หนองบัวลำภู  vs  อุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 28
 รอบแรก
13:00
ลำปาง  vs  กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 29
 รอบแรก
13:00
นครพนม  vs  ชุมพร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 30
 รอบแรก
13:00
สุโขทัย  vs  ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 31
 รอบแรก
13:00
ชัยนาท  vs  ขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 32
 รอบแรก
13:00
ราชบุรี  vs  ตรัง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
รวม มวยสากลสมัครเล่น  32 รายการ