SAT GRS
   
วูซู

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 29 มีนาคม 2561

วูซู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 45
กรุงเทพมหานคร  vs  นครพนม
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง   คู่ที่ 46
นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - หญิง   คู่ที่ 47
นครพนม  vs  สุราษฎร์ธานี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 42
นราธิวาส  vs  สตูล
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย   คู่ที่ 43
นราธิวาส  vs  สตูล
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย   คู่ที่ 44
กรุงเทพมหานคร  vs  นราธิวาส
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม วูซู  6 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day วูซู
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer