SAT GRS
   
แฮนด์บอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 29 มีนาคม 2561

แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายหาด ทีมหญิง   คู่ที่ 37
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 37
ขอนแก่น  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายหาด ทีมชาย   คู่ที่ 38
สมุทรปราการ  vs  อุบลราชธานี
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 38
สมุทรปราการ  vs  ศรีสะเกษ
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม แฮนด์บอล  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day แฮนด์บอล
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer