SAT GRS
   
แฮนด์บอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561

แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายหาด ทีมหญิง   คู่ที่ 33
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 33
นนทบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายหาด ทีมหญิง   คู่ที่ 34
ขอนแก่น  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 34
ศรีสะเกษ  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายหาด ทีมชาย   คู่ที่ 35
สมุทรปราการ  vs  สระบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายหาด ทีมชาย   คู่ที่ 36
ศรีสะเกษ  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 35
สมุทรปราการ  vs  น่าน
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 36
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม แฮนด์บอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day แฮนด์บอล
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer