SAT GRS
   
แบดมินตัน

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561

แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว 
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่ 
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว 
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่ 
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
คู่ผสม 
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน หญิงเดี่ยว 
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน ชายเดี่ยว 
แพร่  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม แบดมินตัน  7 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day แบดมินตัน
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer