SAT GRS
   
ซอฟท์บอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561

ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 47
ชัยภูมิ  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 48
ชัยภูมิ  vs  ระยอง
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
Official
รวม ซอฟท์บอล  2 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ซอฟท์บอล
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer