SAT GRS
   

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561

คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 35
ศรีสะเกษ  vs  เชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 36
มหาสารคาม  vs  เชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
รวม คริกเก็ต  2 รายการ  
 
คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 1
อุบลราชธานี  vs  กระบี่
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 2
ระยอง  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 3
กระบี่  vs  เพชรบูรณ์
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 4
ฉะเชิงเทรา  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 5
ระยอง  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 6
นครสวรรค์  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 7
กระบี่  vs  พิจิตร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 8
ระยอง  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 10
นครสวรรค์  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 11
ขอนแก่น  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 12
นครสวรรค์  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 13
เชียงใหม่  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 14
ปัตตานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 15
ระยอง  vs  ลำพูน
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 16
ฉะเชิงเทรา  vs  กาญจนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 17
นครศรีธรรมราช  vs  ระยอง
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 19
ลำพูน  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 20
สุโขทัย  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 21
อุบลราชธานี  vs  ปัตตานี
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 22
ชลบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 23
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 24
กาญจนบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 25
ปัตตานี  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 26
นครศรีธรรมราช  vs  กาญจนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 28
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 29
นครศรีธรรมราช  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 30
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 31
กาญจนบุรี  vs  ปัตตานี
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 32
นครศรีธรรมราช  vs  สุโขทัย
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 33
ระยอง  vs  เชียงราย
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 34
กรุงเทพมหานคร  vs  ปัตตานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 35
สุโขทัย  vs  ระยอง
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  
ภูเก็ต  vs  ขอนแก่น
 รอบ RE
10:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  
ฉะเชิงเทรา  vs  กระบี่
 รอบชิงที่ 3
10:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  
ภูเก็ต  vs  นครสวรรค์
 รอบชิงที่ 3
10:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  
นครสวรรค์  vs  กาญจนบุรี
 รอบชิงที่ 3
10:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  
ลำพูน  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบชิงที่ 3
10:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี 
สุโขทัย  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ RE
10:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี 
ชลบุรี  vs  ปัตตานี
 รอบชิงที่ 3
10:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี 
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
 รอบชิงที่ 3
10:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี 
นครสวรรค์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ RE
10:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี 
นครสวรรค์  vs  ปัตตานี
 รอบชิงที่ 3
10:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี 
นครศรีธรรมราช  vs  ระยอง
 รอบชิงที่ 3
10:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 9
พิจิตร  vs  ระยอง
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี    คู่ที่ 18
ฉะเชิงเทรา  vs  ระยอง
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 27
นครสวรรค์  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี   คู่ที่ 36
กรุงเทพมหานคร  vs  สุโขทัย
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
รวม คาราเต้โด  47 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
Official
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
Official
ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
Official
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
Official
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
Official
รวม จักรยาน  5 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 1
พิจิตร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
กำแพงเพชร  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10.20
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
10.30
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 5
พิจิตร  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
12.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 6
กำแพงเพชร  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
12.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม ซอฟท์เทนนิส  6 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 47
ชัยภูมิ  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 48
ชัยภูมิ  vs  ระยอง
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
Official
รวม ซอฟท์บอล  2 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - หญิง   คู่ที่ 77
สุพรรณบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชุด - หญิง   คู่ที่ 78
ราชบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชุด - ชาย   คู่ที่ 79
ปทุมธานี  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชุด - ชาย   คู่ที่ 80
นครปฐม  vs  มหาสารคาม
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
รวม เซปักตะกร้อ  4 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   คู่ที่ 37
อุดรธานี  vs  ราชบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชาย (กติกาสากล)   คู่ที่ 38
นครพนม  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
10:40
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
รวม ตะกร้อลอดห่วง  2 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงคู่   คู่ที่ 15
สุพรรณบุรี  vs  ประจวบคีรีขันธ์
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 15
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 15
สุพรรณบุรี  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
รวม เทนนิส  3 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 53
อ่างทอง  vs  นครปฐม
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 54
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
11:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
รวม บาสเกตบอล  2 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว 
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่ 
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว 
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่ 
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
คู่ผสม 
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน หญิงเดี่ยว 
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน ชายเดี่ยว 
แพร่  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม แบดมินตัน  7 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 38
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม ฟุตซอล  2 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 19
สมุทรปราการ  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 19
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม ฟุตบอล  2 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย   คู่ที่ 125
พิษณุโลก  vs  นราธิวาส
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 126
สตูล  vs  สุราษฎร์ธานี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 127
ขอนแก่น  vs  สมุทรปราการ
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 128
บุรีรัมย์  vs  ตรัง
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 129
ลำปาง  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย   คู่ที่ 130
สตูล  vs  บุรีรัมย์
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 131
แพร่  vs  ยะลา
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย   คู่ที่ 132
หนองบัวลำภู  vs  สุราษฎร์ธานี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย   คู่ที่ 133
กรุงเทพมหานคร  vs  ยะลา
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย   คู่ที่ 134
ลำพูน  vs  หนองบัวลำภู
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม มวยไทยสมัครเล่น  10 รายการ  
 
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.   คู่ที่ 210
พิษณุโลก  vs  ชุมพร
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.   คู่ที่ 211
ศรีสะเกษ  vs  อ่างทอง
รอบชิงชนะเลิศ
13:10
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.   คู่ที่ 212
ศรีสะเกษ  vs  อ่างทอง
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.   คู่ที่ 213
อุบลราชธานี  vs  พิษณุโลก
รอบชิงชนะเลิศ
14:10
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.   คู่ที่ 214
อ่างทอง  vs  พิษณุโลก
รอบชิงชนะเลิศ
14:25
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.   คู่ที่ 215
อุบลราชธานี  vs  อ่างทอง
รอบชิงชนะเลิศ
14:45
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.   คู่ที่ 216
เพชรบูรณ์  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.   คู่ที่ 217
สุราษฎร์ธานี  vs  ตรัง
รอบชิงชนะเลิศ
15:25
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.   คู่ที่ 218
น่าน  vs  นราธิวาส
รอบชิงชนะเลิศ
15:40
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม มวยสากลสมัครเล่น  9 รายการ  
 
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ปืนสั้นมาตรฐาน - บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
Official
รวม ยิงปืน  1 รายการ  
 
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกลีลา - ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ยิมนาสติกลีลา - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
รวม ยิมนาสติก  2 รายการ  
 
ยูยิตสู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
สระบุรี  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 1
สุรินทร์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 26
นครศรีธรรมราช  vs  ขอนแก่น
 รอบ RE
09:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
ลำพูน  vs  เชียงราย
 รอบแรก
09:07
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 2
ภูเก็ต  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
09:09
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 3
สุรินทร์  vs  ชุมพร
 รอบแรก
09:12
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 3
สระบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:16
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 4
ชุมพร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:18
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 5
ลำปาง  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
09:20
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 4
กระบี่  vs  นครปฐม
 รอบแรก
09:20
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 5
ศรีสะเกษ  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:24
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 6
สุพรรณบุรี  vs  พัทลุง
 รอบแรก
09:26
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
 รอบสอง
09:27
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
สระบุรี  vs  ชุมพร
 รอบแรก
09:27
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 7
มุกดาหาร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:28
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 8
พะเยา  vs  กระบี่
 รอบแรก
09:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 8
สมุทรปราการ  vs  ลำปาง
 รอบสอง
09:31
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 9
ปทุมธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
09:33
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 9
ชุมพร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
09:33
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 10
เชียงใหม่  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
09:34
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 10
ประจวบคีรีขันธ์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:35
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 11
สระบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
09:38
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 11
กรุงเทพมหานคร  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
09:39
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 12
สุรินทร์  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
09:40
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 12
สระบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
09:43
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 13
เชียงราย  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
09:47
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 13
ชุมพร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
09:47
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 14
ปทุมธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:48
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 15
ชุมพร  vs  มุกดาหาร
 รอบสอง
09:49
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 16
ลำปาง  vs  นครปฐม
 รอบสอง
09:52
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 14
สุรินทร์  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
09:56
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 17
สุพรรณบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
09:58
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบสอง
10:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 18
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
 รอบสอง
10:01
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 16
กระบี่  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
10:05
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 19
สระบุรี  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
10:06
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 17
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:09
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 20
ปทุมธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
10:11
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 18
สระบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
10:12
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 19
เชียงราย  vs  พะเยา
 รอบสอง
10:13
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 21
สระบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
10:17
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 20
มุกดาหาร  vs  กระบี่
 รอบสอง
10:19
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 22
ชุมพร  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
10:22
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 21
ชุมพร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
10:23
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 22
ศรีสะเกษ  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
10:25
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   คู่ที่ 23
ชุมพร  vs  ลำปาง
 รอบรองชนะเลิศ
10:27
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 23
สุรินทร์  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
10:28
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   คู่ที่ 24
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
10:29
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 25
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำปาง
 รอบ RE
10:31
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 24
ชลบุรี  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
10:34
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 27
เชียงใหม่  vs  สุรินทร์
 รอบ RE
10:39
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 25
สุรินทร์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
10:40
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 26
ปทุมธานี  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:44
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 27
สระบุรี  vs  พะเยา
 รอบรองชนะเลิศ
10:49
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 28
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ RE
10:50
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 28
กระบี่  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
10:54
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   คู่ที่ 29
มุกดาหาร  vs  นครปฐม
 รอบ RE
10:55
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   คู่ที่ 30
สุพรรณบุรี  vs  เชียงราย
 รอบ RE
11:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 29
ศรีสะเกษ  vs  สุรินทร์
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 31
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบชิงที่ 3
11:01
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 32
ขอนแก่น  vs  สระบุรี
 รอบชิงที่ 3
11:02
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 33
สุรินทร์  vs  ปทุมธานี
 รอบชิงที่ 3
11:03
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 34
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบชิงที่ 3
11:04
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 30
สระบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบ RE
11:05
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   คู่ที่ 35
มุกดาหาร  vs  ภูเก็ต
 รอบชิงที่ 3
11:08
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 31
นครศรีธรรมราช  vs  นครปฐม
 รอบ RE
11:10
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 32
กระบี่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ RE
11:13
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   คู่ที่ 36
เชียงราย  vs  ลำปาง
 รอบชิงที่ 3
11:16
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 33
นครศรีธรรมราช  vs  เชียงราย
 รอบ RE
11:19
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   คู่ที่ 34
มุกดาหาร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ RE
11:19
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 36
สระบุรี  vs  สุรินทร์
 รอบชิงที่ 3
11:24
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 37
นครปฐม  vs  ชลบุรี
 รอบชิงที่ 3
11:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 38
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
 รอบชิงที่ 3
11:33
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 39
เชียงราย  vs  ชลบุรี
 รอบชิงที่ 3
11:38
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   คู่ที่ 40
มุกดาหาร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบชิงที่ 3
11:43
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   คู่ที่ 41
ชลบุรี  vs  กระบี่
 รอบชิงที่ 3
11:46
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 37
สมุทรปราการ  vs  ปทุมธานี
รอบชิงชนะเลิศ
12:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 38
สระบุรี  vs  ชุมพร
รอบชิงชนะเลิศ
12:38
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย   คู่ที่ 39
ชุมพร  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
12:42
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   คู่ที่ 35
นนทบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบ RE
13:00
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนัก 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง   คู่ที่ 44
ชุมพร  vs  สุรินทร์
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 42
เชียงราย  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 43
ปทุมธานี  vs  พะเยา
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม ยูยิตสู  83 รายการ  
 
ลีลาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ I 
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ II 
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ II 
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ I 
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ I 
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ II 
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ I 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ II 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ II 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ I 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ I 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ II 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม ลีลาศ  12 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 64
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 65
สุพรรณบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 66
พระนครศรีอยุธยา  vs  อ่างทอง
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 67
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
16:00
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
Official
รวม วอลเลย์บอล  4 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยุวชน หญิง 
น่าน  vs  กาฬสินธุ์
 รอบคัดเลือก
09:00
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
Official
ยุวชน หญิง 
พิจิตร  vs  กาญจนบุรี
 รอบคัดเลือก
09:00
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
Official
ยุวชน หญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 41
กรุงเทพมหานคร 2  vs  กาฬสินธุ์ 2
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 42
สุพรรณบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 38
จันทบุรี 2  vs  กาฬสินธุ์
 รอบรองชนะเลิศ
10:45
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 39
เพชรบุรี  vs  เพชรบุรี 2
 รอบรองชนะเลิศ
10:45
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
Official
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  7 รายการ  
 
วูซู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 30
นราธิวาส  vs  นครพนม
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 31
สตูล  vs  บุรีรัมย์
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย   คู่ที่ 32
พระนครศรีอยุธยา  vs  นราธิวาส
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย   คู่ที่ 33
บุรีรัมย์  vs  สตูล
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย   คู่ที่ 34
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย   คู่ที่ 35
บุรีรัมย์  vs  นราธิวาส
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 36
ลำพูน  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง   คู่ที่ 37
พัทลุง  vs  นครพนม
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง   คู่ที่ 38
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง   คู่ที่ 39
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - หญิง   คู่ที่ 40
สตูล  vs  นครพนม
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - หญิง   คู่ที่ 41
ศรีสะเกษ  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม วูซู  12 รายการ  
 
วูซูยุทธลีลา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยุทธลีลาหนานฉวน บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุทธลีลาดาบ (เตาซู่) บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุทธลีลากระบี่ (เจี้ยนซู่) บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุทธลีลาดาบใต้(หนานเตา) บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุทธลีลา ราชสีห์ - Traditional ทีมชาย  
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม วูซูยุทธลีลา  6 รายการ  
 
สนุกเกอร์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   คู่ที่ 30
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น 2
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
Official
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   คู่ที่ 30
กระบี่  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
10.00
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
Official
ประเภทเดี่ยว 6 แดง   คู่ที่ 31
ขอนแก่น 2  vs  กระบี่
รอบชิงชนะเลิศ
12.30
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
Official
รวม สนุกเกอร์  3 รายการ  
 
หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
09.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
10.30
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
10.30
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม หมากล้อม  6 รายการ  
 
ฮอกกี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง   คู่ที่ 46
สระบุรี  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย   คู่ที่ 47
สระบุรี  vs  ระยอง
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
รวม ฮอกกี้  2 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายหาด ทีมหญิง   คู่ที่ 33
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 33
นนทบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายหาด ทีมหญิง   คู่ที่ 34
ขอนแก่น  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 34
ศรีสะเกษ  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายหาด ทีมชาย   คู่ที่ 35
สมุทรปราการ  vs  สระบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายหาด ทีมชาย   คู่ที่ 36
ศรีสะเกษ  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 35
สมุทรปราการ  vs  น่าน
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 36
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม แฮนด์บอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer