SAT GRS
   
หมากล้อม

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561

หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
ลำพูน  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
09.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
สุราษฎร์ธานี  vs  ชลบุรี
 รอบสาม
09.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 3
สงขลา  vs  นนทบุรี
 รอบสาม
09.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 4
เชียงใหม่  vs  นครราชสีมา
 รอบสาม
09.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 5
พะเยา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสาม
09.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 6
ลำปาง  vs  นครราชสีมา
 รอบสาม
09.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 7
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
09.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 8
ภูเก็ต  vs  นครปฐม
 รอบสาม
09.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 9
พะเยา  vs  น่าน
 รอบสาม
09.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 10
ลำพูน  vs  ชลบุรี
 รอบสาม
09.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 11
พัทลุง  vs  ระยอง
 รอบสาม
09.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  ชลบุรี
 รอบ 8 ทีม
13.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 2
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบ 8 ทีม
13.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบ 8 ทีม
13.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 4
สงขลา  vs  เชียงใหม่
 รอบ 8 ทีม
13.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 5
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบ 8 ทีม
13.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 6
ภูเก็ต  vs  ชลบุรี
 รอบ 8 ทีม
13.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 7
มหาสารคาม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ 8 ทีม
13.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 8
นครปฐม  vs  ระยอง
 รอบ 8 ทีม
13.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม หมากล้อม  19 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day หมากล้อม
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer