SAT GRS
   
ฟุตซอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561

ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
ขอนแก่น  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 35
สมุทรปราการ  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 36
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ฟุตซอล
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer