SAT GRS
   
ชักกะเย่อ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561

ชักกะเย่อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 1
ฉะเชิงเทรา  vs  เชียงใหม่
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 2
ชลบุรี  vs  อำนาจเจริญ
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 8 คน   คู่ที่ 4
นครปฐม  vs  กำแพงเพชร
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 5
ฉะเชิงเทรา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 6
พิจิตร  vs  ชลบุรี
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 7
นครปฐม  vs  ขอนแก่น
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 8 คน   คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 8 คน 
ชลบุรี  vs  นครปฐม
 รอบชิงที่ 3
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 8 คน 
ชลบุรี  vs  นครปฐม
 รอบชิงที่ 3
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 8 คน 
ฉะเชิงเทรา  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 8 คน 
ฉะเชิงเทรา  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 8 คน 
ฉะเชิงเทรา  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 8 คน 
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 8 คน 
ฉะเชิงเทรา  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 8 คน 
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม ชักกะเย่อ  16 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ชักกะเย่อ
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer