SAT GRS
   
กีฬาทางอากาศ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561

กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เครื่องบินเล็กบินผาดแผลง ประเภท F3A ท่าบิน Asian Sportsman Maneuver 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R มอเตอร์ไฟฟ้า 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R เครื่องยนต์น้ำมัน 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F5D Class B  
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง ประเภท F3C ท่าบิน B3C 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง ประเภท F3N ท่าบิน Beginner 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
เครื่องบินจำลองประเภททีมรวมจังหวัด 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม กีฬาทางอากาศ   7 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day กีฬาทางอากาศ
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer