SAT GRS
   
วูซู

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561

วูซู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 8
นราธิวาส  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 9
สระบุรี  vs  นครพนม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 10
สตูล  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 11
บุรีรัมย์  vs  ตาก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย   คู่ที่ 12
พระนครศรีอยุธยา  vs  ตาก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย   คู่ที่ 13
เชียงใหม่  vs  นราธิวาส
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย   คู่ที่ 14
บุรีรัมย์  vs  อำนาจเจริญ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย   คู่ที่ 15
เพชรบูรณ์  vs  สตูล
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย   คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย   คู่ที่ 17
ศรีสะเกษ  vs  ตรัง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย   คู่ที่ 18
เพชรบูรณ์  vs  บุรีรัมย์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย   คู่ที่ 19
นราธิวาส  vs  ตาก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม วูซู  12 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day วูซู
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer