SAT GRS
   
แบดมินตัน

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561

แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม 
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 QF
10:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
คู่ผสม 
นครราชสีมา  vs  ปราจีนบุรี
 QF
10:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
คู่ผสม 
สงขลา  vs  นครปฐม
 QF
10:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
คู่ผสม 
สมุทรปราการ  vs  เชียงราย
 QF
10:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน หญิงเดี่ยว 
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 QF
10:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน หญิงเดี่ยว 
สกลนคร  vs  นนทบุรี
 QF
10:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน หญิงเดี่ยว 
ลพบุรี  vs  เชียงใหม่
 QF
10:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน หญิงเดี่ยว 
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
 QF
10:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน ชายเดี่ยว 
นนทบุรี  vs  แพร่
 QF
11:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน ชายเดี่ยว 
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
 QF
11:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน ชายเดี่ยว 
สมุทรปราการ  vs  ลำปาง
 QF
11:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน ชายเดี่ยว 
พิษณุโลก  vs  ชลบุรี
 QF
11:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว 
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 QF
11:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว 
ลำปาง  vs  นนทบุรี
 QF
11:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว 
สงขลา  vs  ราชบุรี
 QF
11:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว 
เชียงใหม่  vs  นครราชสีมา
 QF
11:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว 
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
 QF
12:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว 
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา
 QF
12:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว 
นนทบุรี  vs  นครปฐม
 QF
12:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว 
เชียงราย  vs  ปราจีนบุรี
 QF
12:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่ 
เชียงราย  vs  สมุทรปราการ
 QF
12:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่ 
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
 QF
12:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่ 
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 QF
12:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่ 
นนทบุรี  vs  เชียงใหม่
 QF
12:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่ 
กรุงเทพมหานคร  vs  แพร่
 QF
13:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่ 
เชียงใหม่  vs  นนทบุรี
 QF
13:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่ 
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 QF
13:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่ 
ชลบุรี  vs  ลพบุรี
 QF
13:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม แบดมินตัน  28 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day แบดมินตัน
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer