SAT GRS
   
กรีฑา

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561

                 
กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
วิ่ง 10, 000 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 อัฎฐะกรีฑา 1
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 อัฎฐะกรีฑา 1
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
พุ่งแหลน - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดไกล - ชาย 
 อัฎฐะกรีฑา 2
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทุ่มน้ำหนัก - ชาย 
 อัฎฐะกรีฑา 3
15:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
เขย่งก้าวกระโดด - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดค้ำ - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 1,500 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 อัฎฐะกรีฑา 4
17:50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 อัฎฐะกรีฑา 4
17:50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
รวม กรีฑา  24 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day กรีฑา
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer